Welkom op de speciaal toegankelijke website van HANDICAPNIEUWSnet. HANDICAPNIEUWSnet is uitgsproken actueel: Startpagina
Keuzeknoppen om verder te gaan naar: vandaag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag Startpagina
::

HandicapnieuwsMAIL

Keuze: ReadSpeaker uit.

Lees voor

WELKOM

Hartelijk welkom bij HandicapNieuws. De dagelijkse nieuwssite door Handicap Nationaal. HandicapNieuws probeert DE website te zijn voor hen die niet of moeilijk op de gebruikelijke manier kunnen lezen, surfen en/of internet kunnen hanteren.

Dagelijks wordt hier door een kleine, enthousiaste groep vrijwilligers nieuws gezocht, geselecteerd en geplaatst voor, door en/of over gehandicapten, chronisch zieken en hun omgeving en in toegankelijke, (voor-/mee-)leesbare vorm aangeboden.

Het nieuws van HandicapNieuws wordt verder uitgedragen door gebruik te maken van Social Media, e-mail (HANDICAPNIEUWSmail), RSS-feed, deze platte tekst-versie (met o.a. automatische voorlzen en eenvoudige 6-knops bediening) en per gedrukt magazine (HNnieuwsbrief).

[MEER INFO]

Handicap Nationaal is een algemeen nut beogende organisatie (vereniging) voor gehandicapten, chronisch zieken en hun omgeving.

De kerntaken van Handicap Nationaal zijn:
- (toegankelijke) Nieuwsvoorziening en informatieverstrekking.
- Vraagbaak en adviespunt. (HN-INFOpunt)
- Belangenbehartiging op lokaal, regionaal en nationaal gebied.

Voor meer informatie over Handicap Nationaal gaat u naar: www.handicapnationaal.nl.

U luistert naar HandicapNieuws UPDATE van vrijdag 23 februari 2018.
Handicapnieuwsmail is het dagelijkse mailmagazine van handicap nationaal.
De voorleesfunctie wordt u aangeboden door readspeaker nederland.

VANDAAG IN ONS NIEUWS:
Darmoperatie uit voorzorg niet altijd nodig.
UMC krijgt psychiatrisch verpleegkundige op spoedeisende hulp.
Informele zorg: maak slim gebruik van pgb op maat.
Nationaal register voor zorg op maat voor kinderen met fysieke beperkingen.
Pleidooi voor 'ouderschapsgym' om relatie goed te houden.
Nieuwe minister informeert Kamer over pgb.
Vragen over seks en spina bifida, vul de vragenlijst in.
Grote Europese subsidie voor onderzoek naar ‘hypo’.
Bouwbesluit nog niet VN-proof.
Hoe mijn privacy geschonden werd door een medische app.
Beroep op vangnetuitkering fors gestegen.
€6 miljoen EU-subsidie voor internationaal onderzoek borstkanker.
Looproutes station Rotterdam Centraal nu thuis verkennen.
Gehandicapten wéér onderbetaling bij een sociale werkplaats.
Er komt geen rechtszaak tegen de tabaksindustrie.
GroenLinks en PvdA: verstrek abortuspil bij huisarts.
Zo voorkom je een winterdepressie. [+Video]
Artsen zien hartaanval als mannenkwaal.
Geheugenproblemen bij mensen zonder dementie door alzheimer-eiwitten.
Speciale koptelefoon laat slechthorenden genieten van muziek. [+Video]
Minder mensen naar de huisartsenpost.
Zo voorkom je verspreiding griep op de werkvloer.
HandicapNieuws.txt: Ons toegankelijkste nieuwsdocument!
HN-INFOpunt: Mag een school een kind met ADHD schorsen?
Onze Lachafsluiting.

Voor meer informatie over de handicap nationaal? ga naar hun site: www.handicapnationaal.nl, mail naar info@handicapnationaal.nl, of bel op kantoortijden naar 06-12390746. en dan nu onze artikelen van vandaag.ARTIKEL: DARMOPERATIE UIT VOORZORG NIET ALTIJD NODIG.
bron: Redactioneel/Zorg.nu/ANP. door: Carlijn de Groot.

Dertien Nederlandse ziekenhuizen denken dat de helft van een bepaald type darmkankeroperaties niet meer nodig zal zijn dankzij een nieuwe rekenmethode die ze hebben ontwikkeld. Het gaat om aanvullende operaties bij mensen bij wie darmkanker in een vroeg stadium is geconstateerd en tijdens een kijkoperatie is weggesneden.

Het betreft patiënten met vroege darmkanker in gesteelde vorm. Na de verwijdering daarvan is het lastig om te bepalen wie er (kans op) uitzaaiingen heeft. Daarom wordt het zekere voor het onzekere genomen en krijgt zo'n 65 procent van deze mensen nog een operatie. Pas achteraf kan definitief duidelijk worden of dat wel had gehoeven.

Nu is er echter de rekenmethode, waarmee kan worden uitgezocht wie zo'n operatie echt nodig heeft. Daarmee kunnen deze aanvullende operaties in aantal worden gehalveerd. Alle ziekenhuizen die deelnamen aan de studie hebben stukjes weefsel van vroege kanker in darmpoliepen met een gesteelde vorm ingeleverd voor verder onderzoek. Aan de hand daarvan is uitgezocht welke weefselkenmerken duiden op lymfklieruitzaaiingen.

'Voorkomen dat patiënten overbehandeld worden'

Promovendus Yara Backes, mdl-arts Leon Moons en patholoog Miangela Laclé van het UMC Utrecht zijn de hoofdonderzoekers. 'Het bevolkingsonderzoek naar darmkanker heeft ervoor gezorgd dat we veel patiënten zien met een aandoening in een vroeg stadium. Het is belangrijk dat we voorkomen dat die patiënten overbehandeld worden, met name in het belang van de patiënt, maar natuurlijk ook vanuit het oogpunt van kostenbeheersing', aldus Moons.

Jaarlijks krijgen ruim 15.000 Nederlanders de diagnose darmkanker.ARTIKEL: UMC KRIJGT PSYCHIATRISCH VERPLEEGKUNDIGE OP SPOEDEISENDE HULP.
bron: Redactioneel/NOS/ANP MediaWatch. door: Marlies van der Vloot.

Een noviteit bij het Universitair Medisch Centrum (UMC) in Utrecht. Het ziekenhuis gaat vanaf 1 maart op de spoedeisende hulp vier maanden lang experimenteren met een mobiele psychiatrisch verpleegkundige.

Op dit moment hebben enkele ziekenhuizen in Nederland weliswaar een zogenoemde Medisch Psychiatrische Unit (MPU), waar zowel lichamelijke als psychiatrische zorg wordt verleend. Maar die zorg is niet specialistisch genoeg, zegt Bram Vrijsen. Hij is internist bij het UMC en draait diensten op de spoedeisende hulp.

"Soms krijgen we op de spoedeisende hulp mensen met een ernstige psychiatrische aandoening binnen die bijvoorbeeld een galblaas-probleem hebben. Als deze mensen op een 'normale' verpleegafdeling worden opgenomen, krijgen ze niet de juiste psychiatrische zorg", zegt Vrijsen.

"De realiteit is dat we deze groep mensen op dit moment geen goede zorg bieden."

Bram Vrijsen, internist in het UMC.

Vrijsen constateert dat er onvoldoende medische zorg kan worden verleend aan mensen die zowel complexe lichamelijke als psychische problemen hebben. "De realiteit is dat we deze groep mensen op dit moment geen goede zorg bieden. Het is bijvoorbeeld bekend dat patiënten met een psychiatrische ziekte moeizamer herstellen van een ongeval. Als zij worden binnengebracht met botbreuken, ligt dáár de nadruk op en niet op hun psychiatrische ziekte."

Navraag bij andere ziekenhuizen leerde dat ook daar nog geen goede oplossing voor dit probleem was bedacht. "Toen dachten we: we moeten flexibeler zijn. Daarom hebben we besloten extra psychiatrisch verpleegkundigen in te zetten die met de patiënt mee verhuizen als deze naar bijvoorbeeld naar de longafdeling wordt gebracht."

De uitvalbasis van de mobiele psychiatrisch verpleegkundige is de spoedeisende hulp. De verpleegkundige gaat van daaruit mee naar specialistische afdelingen van het ziekenhuis als de patiënt wordt opgenomen. Een team van psychiatrisch verpleegkundigen gaat in ploegendienst werken zodat ten minste één van hen altijd op de spoedeisende hulp aanwezig is.ARTIKEL: INFORMELE ZORG: MAAK SLIM GEBRUIK VAN PGB OP MAAT.
bron: Redactioneel/Per Saldo/Pgb.nl. door: Carlijn de Groot.

Binnen gemeenten zijn de voorbereidingen op de verkiezingen in volle gang. Verkiezingen die van invloed zijn op de positie van de budgethouder.

Want deze staat onder druk. Terwijl erkenning van de zorg- en/of ondersteuningsvraag van de budgethouder toch voor elke gemeente vanzelfsprekend moet zijn.

Keuzevrijheid.

Eén van de belangrijkste pijlers van het pgb is de keuzevrijheid in wie, waar, op welk moment de zorg verleent. Informele zorgverleners worden bijvoorbeeld ingezet om op onmogelijk te plannen momenten hulp te kunnen bieden. Zorg die via formele zorgverleners vaak lastiger of onmogelijk te regelen valt. In 2014 voorafgaand aan de decentralisatie van de jeugdhulp schreef Erik Gerritsen, nu secretaris generaal van VWS, het boek “Hoe overleef je als gemeente de transitie jeugdzorg: 55 tips voor deskundig opdrachtgeverschap”. Erik voegde hier later nog 5 tips aan toe. Tip 57 heeft betrekking op het slim gebruik maken van een persoonsgebonden budget op maat geleverd door ouders zelf en draagt de titel “ Maak slim gebruik van pgb op maat”. Erik schreef in 2014 in deze tip onder andere het volgende:

“We weten uit ervaring dat terecht toegekende pgb’s aan integer werkende ouders in het algemeen vele malen goedkoper zijn dan de alternatieve zorg in natura die anders zou moeten worden geleverd. Dat komt door de combinatie van eigen regie en daarmee ook inzet van eigen kracht van ouders en het sociale netwerk met de mogelijkheden die pgb’s bieden om echt maatwerk te leveren. Omdat het bij pgb’s meestal om kinderen met zeer zware problematiek gaat en dus om relatief dure zorg, is het voor gemeenten ook financieel van groot belang om een goed werkend PGB-systeem vorm te geven. Ik heb de afgelopen tijd veel opvoedkundig prima vaardige ouders leren kennen van kinderen met zeer complexe problematiek. Problematiek waarvoor na een vaak lange martelgang door de reguliere jeugdzorg en jeugd-GGZ geen oplossing werd gevonden. De situatie van veel van die zeer kwetsbare kinderen verslechterde vaak dramatisch en dreef deze ouders tot wanhoop. Totdat ze met behulp van een pgb het heft in eigen handen konden nemen. Er zijn vele prachtige voorbeelden hoe deze ouders met relatief goedkoop maatwerk en ongelooflijk veel eigen inzet, alsnog tot werkbare oplossingen zijn gekomen, waarbij hun kinderen zienderogen opknapten.’’

Een voorbeeld uit de praktijk (voor de decentralisatie): een ouder van een zoon met ASS en een dwangmatigheidsstoornis (OCD) zat in een jeugd-GGZ-instelling, waar het kind ziende oog achteruit ging. De jongen heeft op meerdere afdelingen gezeten maar door de complexiteit van de hulpvraag konden ze hem niet helpen. Er werd gezocht naar andere alternatieven. Meerdere specialistische instellingen gaven aan niet de hulp te kunnen bieden die nodig was. Uiteindelijk kon deze jongen ook niet meer naar school (2e klas HAVO) vanwege zijn onrust op de afdeling en kreeg hij verschillende soorten medicatie. Moeder besloot zelf de zorg op zich te nemen met twee formele hulpverleners met behulp van een pgb. Hij kreeg een ZZP-5 indicatie waar een budget van €22.000 voor werd vastgesteld als de hulp door moeder zelf geregeld werd. Het team ging voortvarend aan het werk. Binnen 3 maanden kon de jongen weer onderwijs volgen, na 6 maanden ging hij zelf weer dingen ondernemen zoals voetballen en fietsen, medicatie werd onder toeziend oog van een specialist afgebouwd en er was weer een lach op zijn gezicht te zien. De vaardigheden die hem werden aangeleerd werden nog verder ingesleten want het is belangrijk om de ingeslagen weg te kunnen blijven volgen. De nazorg is essentieel voor resultaat op langere termijn. Bij kinderen met autisme is automatiseren van de aangeleerde vaardigheden namelijk niet vanzelfsprekend. Tot verbazing van de moeder kreeg zij per ongeluk de rekening toegestuurd van de instelling die voor de zorgverzekering bedoeld was: € 158.000 voor 11 maanden “zorg”.

Wat vindt Per Saldo?

In 2018 zien we nog altijd de angst bij gemeenten om geïndiceerde zorg uit te laten voeren door ouders, die uitbetaald worden vanuit het pgb. Het omgekeerde is ook het geval: kinderen die hun ouders verzorgen. Ook van hen wordt vaak verwacht dat ze dit als mantelzorger doen, op vrijwillige basis. Daar kan echter niemand toe gedwongen worden. Verplicht vrijwilligerswerk bestaat immers niet! Belangrijk is om na te gaan welke zorg boven-gebruikelijk is. Vervolgens of de hulp vanuit zin of een pgb gefinancierd gaat worden. Een belangrijke stap bij de keuze voor een pgb is of de vertegenwoordiger budgetvaardig is en of de keuze voor een pgb een bewuste weloverwogen keuze is. Geven ouders / kinderen aan dat het aanbod in natura niet volstaat in hun situatie dan zou ondersteuning vanuit een pgb mogelijk moeten zijn. Daarnaast ga je kijken wie deze ondersteuning het beste kan geven zodat de afgesproken doelen zo efficiënt mogelijk behaald kunnen worden. Dit kan een informele zorgverlener zijn, een formele zorgverlener of een combinatie van beide.

Vorige week gaven wij tips aan gemeenten met betrekking tot dit onderwerp. Kijk hier voor de tips.ARTIKEL: NATIONAAL REGISTER VOOR ZORG OP MAAT VOOR KINDEREN MET FYSIEKE BEPERKINGEN.
bron: Redactioneel/VUmc. door: Ton van Vugt.

Zorgverzekeraars, Revalidatiefonds, Dioraphte, fondsenwerf-actie Steptember en een eerder ontvangen subsidie van ZonMw is er nu 800.000 euro om dit nationaal register op te zetten in samenwerking met centra in het land.

Expertisecentrum Cerebrale Parese VUmc en patiëntenvereniging BOSK zetten een nationaal register op voor cerebrale parese. Cerebrale parese (CP) ontstaat door een hersenbeschadiging rond de geboorte of een aanlegstoornis van de hersenen en is de belangrijkste oorzaak van fysieke beperkingen bij kinderen. Met het CP register neemt de kennis over de behandeling van CP toe en krijgen steeds meer kinderen met deze aandoening zorg op maat. Door belangrijke financiële bijdragen van Innovatiefonds Zorgverzekeraars, Revalidatiefonds, Dioraphte, fondsenwerf-actie Steptember en een eerder ontvangen subsidie van ZonMw is er nu 800.000 euro om dit nationaal register op te zetten in samenwerking met centra in het land.

Nationale screening.

Annemieke Buizer, hoofd Centrum voor Kinderrevalidatiegeneeskunde en coördinator expertisecentrum Cerebrale Parese VUmc: "Met deze financiële injectie gaat een grote wens in vervulling binnen de kinderrevalidatiesector, zowel van behandelaars, onderzoekers als van patiënten zélf. Als we lange tijd van een grote groep kinderen gegevens verzamelen, wordt de effectiviteit van behandelingen zichtbaar. Zo kunnen we er niet alleen achter komen wat de behandelingen op de lange termijn doen, maar ook voor wie welke behandeling het beste werkt. Dat is precies de bedoeling van het nieuwe programma: dat iedereen met CP overal in Nederland de juiste zorg krijgt."

Direct belang voor kinderen met CP.

Martijn Klem, directeur van BOSK, patiëntenvereniging voor mensen met cerebrale parese: "We zijn erg trots dat het na jaren voorbereiding is gelukt een nationaal register te starten. Peuters, pubers en volwassenen, iedereen met CP gaat profiteren van het register. Eindelijk kunnen we over- en onderbehandeling tegengaan en bijvoorbeeld pijn en vergroeiingen beter voorkomen. CP heb je voor de rest van je leven. Door kinderen nu beter te behandelen, vergroten we niet alleen hun mogelijkheden, maar verkleinen we ook de kans op gezondheidsproblemen als ze volwassen zijn."

Patiëntenportaal.

Jongeren met CP hebben ook meegedacht bij het ontwikkelen van het programma. "Wat bleek? Ze willen veel meer regie over hun eigen behandeling", vervolgt Klem. "Zo willen ze hun eigen ontwikkeling goed kunnen volgen en ook zelf rapporteren over de behandelresultaten. Daarvoor gaan we dan ook een patiëntenportaal inbouwen in het register."

Het programma begint op vijf plaatsen: VUmc, MUMC+/Adelante, UMCU/de Hoogstraat, Erasmus MC/Rijndam en UMCG. Het is de bedoeling om het register geleidelijk uit te bouwen in alle ziekenhuizen en revalidatiecentra in Nederland en over te dragen aan Stichting CP-Net. Het CP register zoekt ook aansluiting bij internationale registers.ARTIKEL: PLEIDOOI VOOR 'OUDERSCHAPSGYM' OM RELATIE GOED TE HOUDEN.
bron: Redactioneel/NOS/ANP. door: Marlies van der Vloot.

Partners die er over denken een kind te krijgen, zouden eerst een cursus moeten volgen die hen voorbereidt op het ouderschap. Daarvoor pleit een werkgroep onder leiding van oud-minister Rouvoet.

"Zorg dat naast zwangerschapsgym 'ouderschapsgym' beschikbaar is", schrijft het Platform Scheiden zonder Schade in een actieplan dat later vandaag wordt aangeboden aan de ministers Dekker (Rechtsbescherming) en De Jonge (Volksgezondheid).

Als ouders beter voorbereid worden, is de kans op een scheiding later kleiner. Dat voorkomt weer schade bij het kind, redeneert Rouvoet.

Uitdaging.

Aanstaande ouders krijgen op dit moment vooral ondersteuning bij de aanstaande bevalling door middel van de zwangerschapsgym. Ook worden ze voorbereid op de fysieke zorg voor een baby. Volgens Rouvoet is de uitdaging om ouders te helpen hun relatie niet alleen 'bevallingsproof' te maken, maar ook 'babyproof'.

In het advies van het Platform staan nog veel meer suggesties voor het voorkomen van vechtscheidingen. Vanmiddag overhandigt Rouvoet het aan de ministers.ARTIKEL: NIEUWE MINISTER INFORMEERT KAMER OVER PGB.
bron: Redactioneel/Per Saldo/Pgb.nl. door: Ton van Vugt.

“Het pgb is een belangrijk en waardevol instrument om de zorg in te kopen die mensen nodig hebben en waarmee zij de regie blijven voeren over hun leven.” Dat zegt minister De Jonge in een brief aan de Tweede Kamer.

Tegelijkertijd wil hij kwetsbare mensen beschermen en duidelijker maken welke voorwaarden zijn verbonden aan de keuze voor een pgb. “Daarmee werken we aan een toekomstbestendig pgb”, schrijft de nieuwe bewindsman van VWS. Hij stuurt ter informatie vier pgb-rapporten naar de Kamer.

Regie en vertegenwoordiging pgb.

Veel budgethouders hebben een vertegenwoordiger. Met name wanneer sprake is van meer dan één vertegenwoordiger, bijvoorbeeld bewindvoerder en gewaarborgde hulp, doen zich problemen voor. Vandaar dat het ministerie een onderzoeksbureau opdracht gaf om onderzoek te doen naar dit onderwerp. Daar zijn onder andere de volgende adviezen uitgekomen:

- Laat budgethouders en vertegenwoordigers vooraf goed beseffen wat er van hen verwacht wordt en waaraan ze moeten voldoen. Leg de taken, kennis en vaardigheden voor een goed pgb-beheer vast. Zodat vooraf duidelijk is waar iemand aan begint, er samen gekeken kan worden of iemand zelf in staat is een pgb te beheren of te bekijken wat ervoor nodig is om met een pgb te gaan werken. De minister wil onder andere samen met Per Saldo de mogelijkheden verkennen voor het invullen en het verankeren van een uniforme regeling in de verschillende zorgwetten.
- Maak afspraken over de rolverdeling tussen de vertegenwoordiger(s) en de budgethouder. De minister wil ter ondersteuning een handreiking maken.
- Leg de verantwoordelijkheid voor het pgb-beheer neer bij degene die het budget ook daadwerkelijk beheert. Dit is momenteel nog niet het geval. De budgethouder blijft verantwoordelijk, al laat hij zich vertegenwoordigen. De minister gaat de kansen en risico’s die dit met zich meebrengt verkennen.

Het rapport rondom vertegenwoordiging brengt het probleem goed in beeld, maar biedt nog geen duidelijke oplossingen. Hier willen wij graag in meedenken. Per Saldo is groot voorstander van vertegenwoordiging, zodat ook budgethouders die niet zelf het budget kunnen beheren ook in aanmerking kunnen komen voor een pgb. Budgethouders moeten vrij zijn om zelf hun vertegenwoordiger aan te wijzen. Daarnaast is Per Saldo van mening dat een schuld die is veroorzaakt door de (wettelijk) vertegenwoordiger van de budgethouder niet op de budgethouder te verhalen moet zijn.

Cliëntenraadpleging Zvw-pgb.

In het najaar van 2017 is er een enquête gehouden onder verzekerden met een Zvw-pgb. Hen is gevraagd hoe budgethouders verschillende aspecten van het Zvw-pgb (hebben) ervaren. Uitkomsten zijn onder andere:

- Budgethouders kiezen voor een pgb, omdat zij behoefte hebben aan zorg op wisselende en ongebruikelijke tijdstippen, omdat ze zelf hun zorgverleners willen kiezen, omdat ze eigen regie willen voeren.
- Het indicatieproces verloopt bij driekwart van de budgethouders goed.
- Ontevredenheid speelt met name wanneer het aantal geïndiceerde uren door de verzekeraar naar beneden is bijgesteld.
- Door de helft van de budgethouders is aangegeven dat het (zeer) moeilijk is om een wijkverpleegkundige te vinden om de indicatie te stellen.

Per Saldo vindt dat de wijkverpleegkundige de verzekerde dient te informeren over de mogelijkheid om te kiezen voor het pgb. Daarnaast is Per Saldo van mening dat de indicatie gesteld moet worden door iemand die onafhankelijk en deskundig is, deze moet goed te vinden zijn. Op het moment dat de indicatie gesteld is door een deskundige wijkverpleegkundige zou het niet mogelijk moeten zijn dat de verzekeraar de indicatie naar beneden bijstelt.

De resultaten van het onderzoek bieden waardevolle informatie over de werking van het Zvw-pgb vanuit het perspectief van de budgethouder. Gegevens die worden meegenomen bij de brede evaluatie van de werking van het Zvw-pgb in de praktijk, die in de eerste helft van 2018 door het onafhankelijke advies- en onderzoeksbureau wordt uitgevoerd. Per Saldo is betrokken bij deze brede evaluatie.

Evaluatie praktijkteam Zvw-pgb.

Om verbeteringen door te voeren bij de indicatiestelling van het pgb in de Zvw is een praktijkteam ingesteld. Daarin zitten vertegenwoordigers van ZN, V&VN, Per Saldo en VWS. Verpleegkundigen uit de beroepsgroep, zorgverzekeraars, Per Saldo, VWS en een aantal andere experts bespreken geanonimiseerde gevallen (casuïstiek) en knelpunten uit de praktijk. Alle betrokken partijen zien hier de meerwaarde van in. Belangrijkste doel is van elkaar te leren en de verbeterpunten door te voeren in de alledaagse praktijk.

Eindrapportage Ketenregie.

De invoering van het trekkingsrecht in 2015, is niet probleemloos verlopen. Twee ketenregisseurs werden aangesteld met als taak de regie te voeren op de uitvoering van het herstelplan. Dit was het begin van bijna drie jaar onafhankelijke ketenregie. Per 1 januari 2018 is het ketenbureau pgb opgeheven en zijn de taken overgedragen aan het ministerie van VWS.

Hoe nu verder?

Per Saldo is blij dat de minister het pgb als een belangrijk en waardevol instrument beschouwd om zorg in te kopen. Wij zien echter wel nog vele verbeterpunten die te behalen zijn voor een solide en toekomstbestendig pgb. Per Saldo zal dan ook de minister blijven vertellen op welke punten de regelgeving anders en/of beter kan worden ingericht. Wij zijn dan ook blij dat de minister ons goed weet te vinden en onze mening vraagt bij pgb-vraagstukken.

Brief en rapporten downloaden.

De Kamerbrief die de minister heeft verzonden aan de Kamer kunt u samen met de vier rapporten hier terugvinden op de website van de Tweede Kamer.

Debat Tweede Kamer.

Op 28 maart is er een verzameloverleg gepland over de Wlz, het pgb, en de toegang tot de Wlz voor ggz-cliënten. Wij zullen voorafgaand aan dit overleg een brief aan de Kamer sturen. Meer informatie op de website van de Tweede Kamer.ARTIKEL: VRAGEN OVER SEKS EN SPINA BIFIDA, VUL DE VRAGENLIJST IN.
bron: Redactioneel/BOSK. door: Carlijn de Groot.

Voor het project Seks en Spina bifida zijn we op zoek naar vragen én ervaringen rondom dit onderwerp. Heb je vragen over of ervaringen met seks en spina bifida en hydrocephalus? Stel ze dan, of meld je aan voor een interview. Een gesprek wordt geanonimiseerd verwerkt, zodat het niet naar jouw persoon te herleiden is.

Welke vragen hebben jongeren met spina bifida en hydrocephalus over intimiteit, vrijen en seksualiteit? Samen met jongeren en volwassenen gaat de BOSK vragen over deze onderwerpen inventariseren. De werkgroep Spina Bifida en Hydrocephalus en het ervaringsteam Spina Bifida en Hydrocephalus zijn hier direct bij betrokken. De vragen worden voorgelegd aan artsen, deskundigen en ervaringsdeskundigen.

Onzekerheid wegnemen.

Als jezelf beschikt over de antwoorden, kan dat een stuk onzekerheid wegnemen en je helpen om je eigen seksuele leven te gaan ontdekken. Alle antwoorden en aanvullende informatie worden online gebundeld. We houden je op de hoogte via de digitale nieuwsbrief, magazine en Facebook. Voor meer informatie kun je terecht bij Diana Wiegerink, diana@bosk.nl of tel. 030 2459090.

Vragenlijst Welke vragen heb je over seks en SB(H)? (via onze website)ARTIKEL: GROTE EUROPESE SUBSIDIE VOOR ONDERZOEK NAAR ‘HYPO’.
bron: Redactioneel/RadboudUMC. door: Marlies van der Vloot.

Een Europees consortium onder leiding van het Radboudumc heeft een Europese subsidie ontvangen van 26 miljoen euro voor een onderzoek naar hypoglykemie

Patiënten met diabetes lopen niet alleen het risico op een te hoog, maar ook op een te laag suikergehalte. Voor onderzoek naar dit laatste fenomeen – een hypoglykemie – heeft een Europees consortium onder leiding van het Radboudumc een Europese subsidie ontvangen van 26 miljoen euro. Samen met andere kennisinstellingen, het bedrijfsleven en patiëntenorganisaties wordt de ‘hypo’ minutieus onderzocht om de gezondheidsrisico’s en ziektelast verder terug te dringen.

Diabetes (suikerziekte) is wereldwijd de meest voorkomende chronische aandoening. Alleen Europa telt al ongeveer 60 miljoen patiënten, van wie ongeveer tien procent diabetes type 1 heeft. Bij mensen met diabetes is de automatische regulatie van het suikergehalte in het bloed verstoord. Met insuline kan een te hoog suikergehalte (glucosegehalte) worden verminderd. Dat luistert erg nauw. Een bijwerking van toediening van insuline is dan ook een te láge concentratie van glucose in het bloed. Dat wordt hypoglykemie, kortweg ‘hypo’ genoemd.

Belangrijke belemmering.

Hypoglykemie is een serieuze bijwerking die kan leiden tot verwardheid, cognitieve stoornissen, verlies van bewustzijn en andere klachten. Een ‘hypo’ wordt daarom gevreesd door zowel patiënten als hun gezinsleden. Hypoglykemiën leiden niet alleen tot een verminderde kwaliteit van leven, ze gaan ook nog gepaard met een grotere kans op hart- en vaatproblemen. Daarmee vormen hypoglykemiën een belangrijke belemmering voor een optimale behandeling van diabetes.

Europese subsidie.

Het Hypo-RESOLVE consortium, onder leiding van de internisten Bastiaan de Galan en Cees Tack, heeft onlangs 26 miljoen euro van de Europese Commissie ontvangen voor een onderzoek dat de ziektelast en de gevolgen die samenhangen met hypoglykemie moet verminderen. Het onderzoeksproject Hypo-RESOLVE (Hypoglycemia – Redefining SOLutions for better liVEs) is toegekend in het kader van het Horizon 2020-IMI programma van de EU.

Hypo verder ontrafelen.

Bastiaan de Galan: “We willen antwoorden formuleren op vragen die bijna honderd jaar na de ontdekking van insuline nog steeds open staan. Dat doen we onder andere door een mega-database in te richten, waarin we 100 tot 150 insuline-trials bij elkaar brengen die concreet aangegeven hoe vaak een hypoglykemie ontstaat. Dat helpt ons een hypoglykemie beter te definiëren en voorspellende factoren in verschillende populaties te identificeren. Daaruit zijn vervolgens weer bruikbare standaarden en aanbevelingen te distilleren voor geneesmiddelautoriteiten, patiëntenorganisaties en toekomstig onderzoek bij patiënten.”

Betere behandeling.

Cees Tack: “Daarnaast willen we met fundamenteel en toegepast onderzoek de onderliggende mechanismen van een hypoglykemie verder onderzoeken en verduidelijken. Die kennis stelt ons in staat nieuwe behandelingen voor patiënten te ontwikkelen die zelf niet goed een hypoglykemie voelen aankomen. Verder gaan we de waarde van een continue suikermeting met een glucosesensor in de praktijk onderzoeken. Ook de psychologische en economische impact van hypoglykemie op patiënten en gezinsleden moet niet worden onderschat. We gaan die impact zo objectief mogelijk in maat en getal proberen uit te drukken.”

Het consortium wil met deze brede aanpak uiteindelijk een beter leven realiseren voor de patiënten met diabetes die behandeld worden met insuline.ARTIKEL: BOUWBESLUIT NOG NIET VN-PROOF.
bron: Redactioneel/Ieder(in). door: Ton van Vugt.

Bij nieuwe woningen is een buitenruimte (tuin of balkon) verplicht. Maar het Bouwbesluit maakt een uitzondering voor woningen die bedoeld zijn voor mensen die zorg nodig hebben. Deze mogen gebouwd worden zonder tuin of balkon. Zo’n uitzondering is in strijd met het VN-verdrag voor mensen met een beperking.

Gisteren vergaderde de Tweede Kamer over de bouwregelgeving. Ieder(in) vroeg samen met Per Saldo, WijStaanOp!, KBO-PCOB en de Oogvereniging om het Bouwbesluit op een aantal punten te verbeteren.
De discriminerende bepaling voor de buitenruimte bij zorgwoningen moet geschrapt worden en er moet in de bouw meer rekening gehouden worden met toegankelijkheid en veiligheid voor slechtziende en blinde mensen. Hieronder vindt u onze brief aan de Tweede Kamer.

Meer over wonen:
- Bouw duurzaam én toegankelijk
- Wetsvoorstel dreigt huurtoeslag te verminderen

Downloads (via onze website):

Brief aan Tweede Kamer Bouwbesluitpdf / 2018-02-14ARTIKEL: HOE MIJN PRIVACY GESCHONDEN WERD DOOR EEN MEDISCHE APP.
bron: Redactioneel/RTL Z/RTLnieuws. door: Marlies van der Vloot.

RTL Z-redacteur Frederieke Hegger wilde gebruikmaken van een huidkanker-app en werd vervolgens gescand op aantal social media-volgers voor commerciële doeleinden. Advocaten zijn er duidelijk over: "Dit is in strijd met de wet."

Mijn huid zit vol met sproeten. Vooral in de zomer ben ik één wandelende sproeten-explosie. Volgens de experts is dat een aanwijzing voor een gevoelige huid: ik moet me goed insmeren met zonnebrandcrème en regelmatig checken of er nieuwe moedervlekken bijkomen.

Dat levert af en toe wel een dilemma op: zat deze moedervlek er al (geen idee), verandert 'ie (of denk ik dat alleen) en zo ja, is dat erg? Ik vind het nogal overdreven om elke maand naar de huisarts te gaan.

1,2 miljoen gebruikers.

Ik was daarom gelijk geïnteresseerd toen ik las over de app SkinVision. Collega Pepijn Nagtzaam interviewde de Nederlandse ceo over het concept: je maakt een foto van de moedervlek, en die foto wordt vergeleken met een database van 3,5 miljoen huidfoto's; tekenen die kunnen wijzen op huidkanker worden op die manier gesignaleerd.

Binnen 48 uur hoor je of er reden is tot zorg. Natuurlijk: het is geen vervanging van de huisarts, maar het helpt wellicht bij je zelfdiagnose. In het wetenschappelijk bestuur van het bedrijf zitten dermatologen. 1,2 miljoen mensen hebben al gebruik gemaakt van de app.

Een nieuwe volger op Twitter.

"Het kan geen kwaad om die app eens uit te proberen", dacht ik. Dinsdagochtend heb ik de app gedownload en ik wilde gelijk zien hoe het werkte. Helaas wilde het maken van een scherpe foto maar niet lukken. Na drie pogingen liet ik de app voor wat het was; ik had haast en moest naar de redactie.

Binnen enkele uren gebeurde er iets geks: Skinvision volgde mij ineens op Twitter. "Dat kan haast geen toeval zijn", dacht ik nog. Maar ik vergat het snel weer. Het was een drukke werkdag.

Is dit toeval?

In de middag kreeg ik een Linkedin-bericht. Van de PR-chef van SkinVision: Matthew Enevoldson. Of wij, bij RTL Z niet een tweede verhaal wilde schrijven over de app. "Vreemd", dacht ik. "Waarom zouden ze mij een bericht sturen, terwijl collega Pepijn het eerste verhaal heeft gemaakt?"

Ik stuurde een bericht terug. "Is het toeval dat ik vanochtend de app heb gedownload en jullie me op exact dezelfde dag zijn gaan volgen op Twitter en dit bericht sturen?"

Bericht terug.

Het bleef even stil. Toen kreeg ik het volgende bericht: "Ha.. ik hou in de gaten of er nieuwe gebruikers bijkomen met veel volgers en jij kwam naar boven. Ik zou sowieso RTL benaderen met dit verhaal, ik dacht, aangezien jij recente ervaring hebt met de app, dat het goed is om bij jou te beginnen."

Populair op social media.

Dit is een commercieel handige vent, denk je nu misschien. Maar ik haal toch drie verontrustende kwesties uit dit bericht.

Ten eerste het feit dat ik gescand ben op aantal volgers op sociale media. En nog veel belangrijker: ik ben klaarblijkelijk niet de enige.

"Ik hou in de gaten of er nieuwe gebruikers bijkomen met veel volgers en jij kwam naar boven", schreef de PR-man. Iedereen met veel volgers op sociale media staat dus 'op de radar' van SkinVision.

Ten tweede dat er verder is gezocht dan de gegevens die ik verstrekt heb. Hoe kunnen ze anders weten dat ik 'veel volgers' heb? Ik heb mijn Twitter-account, waar ik meer dan het gemiddeld aantal volgers heb (6115), niet gedeeld met de app. Wel heb ik me aangemeld met de Facebook-API.

Data-programma.

Maar op Facebook heb ik bewust weinig 'vrienden'. Het kan bijna niet anders dan dat Enevoldson mijn naam heeft gegoogeld en mijn Twitter-account heeft gevonden. Of heeft hij een data-programma dat ook andere informatie van het internet haalt over mij? (Later blijkt dat laatste het geval te zijn, wat ook implicaties heeft voor andere gebruikers)

Ten derde 'voelt' dit gewoon niet goed. Dat ik, als gebruiker, journalist ben zou toch niet uit moeten maken. Ik ben een mens die medisch gevoelige informatie deelt. Ik check mijn huid op huidkanker. Waar ik werk is irrelevant. Of zou het moeten zijn.

Unheimisch gevoel.

Het is een beetje alsof ik voor het eerst bij een nieuwe huisarts kom, zij een moedervlek checkt en aan het einde van de afspraak zegt: "Oh ja, ik heb je gegoogeld en zag dat je bij RTL Z werkt. Kun je misschien een leuk carrière-verhaal over mij schrijven?"

Ik krijg er een enorm unheimisch gevoel bij. Maar misschien ligt het aan mij? Mag dit gewoon?

In strijd met de wet.

Nee, zegt privacy-advocaat Christiaan Alberdingk Thijm. "Ze hebben gehandeld in strijd met de wet." Omdat het een medische app betreft, zijn mijn gegevens automatisch 'bijzondere gegevens', legt hij uit. Het gaat namelijk om gevoelige informatie, over je gezondheid.

"En voor bijzondere persoonsgegevens geldt dat jouw gegevens alleen gebruikt kunnen worden met jouw ondubbelzinnige toestemming, die je geeft met een specifiek doel, namelijk alleen voor het gebruik van de app."

Social mediagedrag in kaart gebracht.

SkinVision heeft echter iets heel anders gedaan. "Ze hebben met behulp van jouw gegevens een beeld gevormd van wie je bent, waar je werkt en je social mediagedrag in kaart gebracht. Dat mag allemaal niet."

ICT-jurist Arnoud Engelfriet sluit zich daarbij aan. "Dit kan niet door de beugel. Zeker omdat het medische app is: jij bent, als het ware, een patiënt. Ik zie geen enkele reden om die informatie (Twitter en LinkedIn-account, red.) op te zoeken. Voor het benaderen op Twitter en LinkedIn moet je toestemming hebben gegeven. En dat heb je niet gedaan."

Commerciële doeleinden.

Autoriteit Persoonsgegevens gaat niet in op individuele gevallen, maar bevestigt – in algemene termen – wat Engelfriet zegt. "Een organisatie mag niet meer gegevens verwerken dan noodzakelijk is voor dat doel," reageert een woordvoerder. In dit geval: mijn foto's scannen op tekenen van huidkanker.

Iemand uit het niets benaderen voor commerciële doeleinden kan dus niet, stelt Engelfriet: "Als ik bij de tandarts zit en die vraagt of ik hem kan helpen met een juridisch geschil, dan zou ik daar ook gek van opkijken. Dat kan niet zomaar."

Volgens Alberdingk Thijm komen er vanaf 25 mei, als de nieuwe Europese privacywet ingaat, flinke boetes te staan op dit soort overtredingen.

Data verzamelen.

Kortom: het lag niet aan mij, het mag gewoon niet. Wat vindt SkinVision daarvan en hoe werkt hun data-verzameling precies?

Wanneer ik Matthew Enevoldson van SkinVision bel, vertelt hij me dat je bij de aanmelding op de app alleen je email bij het bedrijf binnenkomt. Maar dankzij een data-systeem dat ze gebruiken, Intercom genaamd, wordt op basis van je e-mailadres ook je social mediagegevens in kaart gebracht, zoals je Twitter-account, LinkedIn-account en het bijbehorend aantal volgers.

Ik ben dus, inderdaad, niet de enige waar deze gegevens van verzameld worden. Dat gebeurt met alle gebruikers van de app. Als ik zeg dat SkinVision daarmee de wet overtreedt, besluit Enevoldson dat hij eerst intern moet overleggen.

Excuses.

Enkele uren later biedt Enevoldson zijn excuses aan voor de gang van zaken. Hij legt uit dat het 'zijn rol is om partners te vinden', of het nu gaat om verzekeraars of journalisten. Dat is logisch, zeg ik, maar in dit geval was ik een gebruiker van de app. Een 'patiënt', die toevallig ook journalist is. Voor een reactie daarop moet ik bij de ceo zijn, zegt hij.

Enevoldson stelt verder dat dit 'an isolated case' is. Maar dat klopt uiteraard niet. Het data-systeem analyseert de social-mediagegevens van álle gebruikers, zonder dat ze daar toestemming voor hebben gegeven. Ook daarvoor moet ik bij de baas, Erik de Heus, zijn.

Privacybeleid.

Die stuurt me die avond nog een formele reactie. Volgens de Heus is de gang van zaken 'in overeenstemming met de privacy policy'. Maar wie die erbij pakt, vindt bij het kopje 'personal data we collect' niks over het verzamelen van social media-data op basis van je emailadres. Los daarvan moet het bedrijf zich nog altijd aan de wet houden, en volgens de benaderde advocaten is dat niet het geval.

De Heus lijkt zich in elk geval bewust van de naderende nieuwe Europese privacywet en schrijft dat SkinVision naar aanleiding daarvan "zal kijken hoe zij haar privacy policy nog beter kan laten aansluiten op de verwachtingen en wensen van haar gebruikers."

Gevoelige info.

Als het om privacy gaat, wordt er vaak gezegd: "Maar ik heb toch niks te verbergen?" Maar alles met betrekking tot mijn medische gegevens, is bij uitstek gevoelig en privé.

Dat er voor medische apps striktere privacy-regels gelden, lijkt me dan ook niet meer dan terecht. En blijkbaar moeten wij, als consument, zelf scherp blijven op de naleving van die regels.

Het heeft SkinVision toch nog een tweede verhaal bij RTL Z opgeleverd.ARTIKEL: BEROEP OP VANGNETUITKERING FORS GESTEGEN.
bron: Redactioneel/BinnenlandsBestuur. door: Sjoerd Willen/Ton van Vugt

Het aantal gemeenten dat in 2017 via de vangnetuitkering de bijstandstekorten over 2016 wil reduceren, is met 32 procent gestegen, meldt de Toetsingscommissie vangnet Participatiewet. In totaal 213 gemeenten vroegen samen een bedrag rond de 138 miljoen euro om uitkeringen aan bijstandsgerechtigden te kunnen blijven verstrekken.

De Toetsingscommissie vangnet Participatiewet beoordeelt aanvragen van gemeenten in het kader van de vangnetregeling en adviseert de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het toekennen van de uitkeringen. De minister neemt daarover vervolgens een beslissing. Alle 213 aanvragen werden door de toetsingscommissie met een positief advies naar de minister gestuurd.

Rechtmatigheidsonderzoek.

Gemeenten met een tekort op de bijstandsbudgetten, ook wel BUIG-budgetten genoemd, moeten een tekort van minstens vijf procent of een tekort van 30 euro per inwoner hebben om in aanmerking te komen voor de vangnetregeling. Van die gemeenten zagen er 21 van af om een aanvraag in te dienen. Bij vijf gemeenten die een aanvraag indienden zag de toetsingscommissie aanleiding om rechtmatigheidsonderzoek in te stellen naar de besteding van de vangnetuitkering. Het onrechtmatig besteedde bedrag is bij die gemeenten in mindering gebracht bij de vangnetuitkering over 2016.

Beroep op regeling stijgt gestaag.

Veel gemeenten worstelen inmiddels al een aantal jaren met tekorten op de bijstandsbudgetten. Het beroep dat op de vangnetregeling wordt gedaan stijgt zodoende ook gestaag. In 2015 vroegen 115 gemeenten samen om een bedrag van 61 miljoen euro om de tekorten over 2014 gedeeltelijk terug te brengen. Een jaar later vroegen 163 gemeenten in totaal om een bedrag van 71 miljoen euro. Vooral veel middelgrote gemeenten (tien- tot veertigduizend inwoners) deden in 2017 een beroep op de vangnetuitkering. De grote gemeenten slokken samen het grootste deel van het bedrag op.

‘Sigaar uit eigen doos’

De bedragen die in het kader van de vangnetuitkering worden uitbetaald, worden twee jaar na uitbetaling afgetrokken van het macrobudget, het totale budget voor bijstandsuitkeringen dat de rijksoverheid beschikbaar stelt aan alle gemeenten. Divosa, dat al meerdere malen de noodklok luidde vanwege de bijstandstekorten noemde de regeling eerder dan ook een ‘sigaar uit eigen doos’.ARTIKEL: €6 MILJOEN EU-SUBSIDIE VOOR INTERNATIONAAL ONDERZOEK BORSTKANKER.
bron: Redactioneel/UMCG. door: Ton van Vugt

MESI-STRAT, een groot internationaal onderzoeksconsortium heeft €6 miljoen euro subsidie voor borstkanker onderzoek

De Europese Unie kent €6 miljoen euro subsidie toe aan MESI-STRAT, een groot internationaal onderzoeksconsortium onder leiding van professor Kathrin Thedieck van het UMCG. Het onderzoek heeft een looptijd van bijna vijf jaar en richt zich op de samenhang tussen het metabolisme van borstkanker en oncologische signalering aan de hand van systeemgeneeskunde. Het voornaamste doel van het onderzoek is het ontwikkelen van nieuwe modellen om patiënten aan de hand van verzamelde onderzoeksgegevens te kunnen indelen in subgroepen om daardoor gerichte, persoonlijke interventies te kunnen inzetten.

Borstkanker is een complexe aandoening die zowel in de EU als daarbuiten veel voorkomt. Vijfenzeventig tot tachtig procent van de patiënten heeft een oestro-geenreceptor-positieve (ER+) tumor en wordt behandeld met hormoontherapie. Deze vorm van behandeling, waarbij de door de oestrogeenreceptoren gestimuleerde tumorgroei wordt afgeremd, blijkt zeer effectief te zijn. Op termijn komt de tumor echter bij een aanzienlijk deel van de patiënten terug in uitgezaaide vorm. Bovendien blijven de recidivecijfers vrijwel gelijk gedurende een periode van twintig jaar.

Metabolisme van borstkanker – een nieuw concept voor risicostratificatie.

In het MESI-STRAT-project worden metabolische markerpanels ontwikkeld die meetbaar zijn in bloed en urine. Aan de hand hiervan kunnen patiënten worden ingedeeld in risicogroepen, kan resistentie tegen hormoontherapie worden gemonitord en kunnen klinische beslissingen worden genomen tijdens de hormoontherapie.

Dit is een nieuwe concept, aangezien er nog weinig onderzoek is gedaan naar de diagnostische en therapeutische betekenis van het metabolisme van borstkanker. Na succesvolle testen in preklinische modellen zullen clinici en researchpartners verenigd in het consortium onderzoek doen naar de voorspellende markerpanels en hiermee samenhangende behandelingen in het kader van het MESI-STRAT-project. Een longitudinale analyse van resistentie tegen hormoontherapie en terugkeer van de ziekte kan worden uitgevoerd dankzij een unieke verzameling borstkankerweefsel en serum van patiënten die meer dan 10 jaar gevolgd zijn. Deze zijn afkomstig van de PATH biobank, een patiëntenorganisatie en mede-coördinator van MESI-STRAT.

Doel en aanpak.

In het MESI-STRAT-project wordt de samenhang tussen het metabolisme van borstkanker en oncologische signalering (MEtabolische SIgnalering) onderzocht volgens een systeemgeneeskundige benadering. In het kader van het project worden nieuwe modellen ontwikkeld om patiënten op basis van onderzoeks-gegevens in te delen in subgroepen met verschillende resistentiemechanismen tegen hormoontherapie. Het doel van het project is om voorspellende factoren te identificiëren die relevant zijn voor:

- risicostratificatie voor en tijdens de hormoontherapie;
- het beoordelen van het recidive risico na beëindiging van de hormoontherapie;
- het vaststellen van markerpanels die als richtsnoer kunnen dienen voor bestaande therapieën voor hormoontherapieresistente patiënten;
- het ontwikkelen van nieuwe therapieën op basis van resistentiemechanismen.

Een Europees team van oncologen, modelmakers, bioinformatici en experimentele onderzoekers gaat mede aan de hand van netwerkanalyses en farmacogenomica nieuwe rekenmodellen ontwikkelen waarmee multi-omics data kunnen worden geïntegreerd en kan worden onderzocht welke metabolische en signalerende netwerken aan de basis staan van hormoontherapieresistentie.

Het MESI-STRAT-consortium.

MESI-STRAT is een 57 maanden durend project waarvoor een subsidie van 5,95 miljoen euro is toegekend. Het project word geleid door prof. Kathrin Thedieck van het UMCG. Mede-coördinator van het project is dr. Tobias Anzeneder van de Duitse patiëntenorganisatie ‘Patients’ Tumor Bank of Hope’ (PATH).

Veertien partners uit zes Europese landen nemen deel aan het MESI-STRAT-project. Modelmakers en onderzoekers verbonden aan de universiteit in Newcastle upon Tyne in Groot-Brittannië (dr. Daryl Shanley) en de universiteitskliniek Charité in Berlijn, Duitsland (prof. Christine Sers) verlenen hun medewerking aan de onderzoeksactiviteiten in het UMCG (prof. Kathrin Thedieck) die gericht zijn op oncologische signalering via mTOR- en MAPK-netwerken.

Onderzoekers en modelmakers aan het Duitse kankeronderzoekscentrum DKFZ (dr. Christiane Opitz), de universiteiten van Bergen, Noorwegen (prof. Mathias Ziegler), Arctic University of Norway, Tromsø, (prof. Ines Heiland) en Neuroimmun GmbH in Karlsruhe, Duitsland (dr. Karl-Heinz Kellner) doen onderzoek naar de metabolische netwerken binnen het tryptofaan- en NAD-metabolisme. Het beheer en de analyses van de modellen en data worden uitgevoerd door het HITS gGmbH in Heidelberg (prof. Wolfgang Müller) en de Durham University (dr. Sushma Grellscheid). SysBioSim B.V. (Basak Tektemur-Altay) in Leiden stemt onze modellen af op de farmaciesector.

Onze rekenmodellen worden ontwikkeld, afgestemd en gevalideerd op basis van in-vitro- en in-vivo-patiëntmodellen van het Vall d’Hebron Institute of Oncology in Barcelona, Spanje (dr. Violeta Serra) en het de Duve Instituut in Brussel (prof. Benoit Van den Eynde), en op basis van patiëntmateriaal uit klinische trials die worden verricht in het kader van en in samenhang met het MESI-STRAT-project. De klinische trials in het kader van MESI-STRAT worden gecoördineerd door de clinicus en wetenschapper dr. Christiane Opitz (DKFZ) en uitgevoerd door de PATH biobank (dr. Tobias Anzeneder) en het universiteitsziekenhuis in Heidelberg (prof. Sarah Schott en prof. Andreas Schneeweiss).

Meer informatie over dit project staat op www.mesi-strat.eu.ARTIKEL: LOOPROUTES STATION ROTTERDAM CENTRAAL NU THUIS VERKENNEN.
bron: Redactioneel/Koninklijke Visio. door: Marlies van der Vloot.

Visio, de Oogvereniging, ProRail en NS werken hard aan een treinreis zonder obstakels. Ieder jaar worden stations meer en beter toegankelijk, onder andere door eenduidige en voorspelbare landelijke richtlijnen voor routegeleiding.

Uit onderzoek is gebleken dat veel reizigers met een beperking de wens hebben om de looproute door het station vooraf (thuis) te oefenen. ProRail en NS onderzoeken de komende maanden of dit reizigers met een functiebeperking (zoals bijvoorbeeld mensen die slecht zien of mensen die in een rolstoel zitten) kan helpen om zich thuis al voor te bereiden op de route door het station.

Sinds kort is station Rotterdam Centraal ook thuis op de computer te bekijken. Via Google Street View zijn de hal en alle perrons compleet in beeld gebracht. Met Street View kunnen mensen als in een spel op de computer door het station lopen en alles zien alsof ze echt op het station zijn. Zo kunnen zij hun route op Rotterdam Centraal vanuit huis voorbereiden.

Continu verbeteren.

Voor reizigers met een beperking kan een treinreis van en naar het station een flinke uitdaging zijn. Waar zijn de liften? Waar kan ik een kaartje kopen? Vanaf welk perron rijdt mijn trein en hoe kom ik daar? Allemaal vragen waarbij we deze groep reizigers zo goed mogelijk willen begeleiden. Daarom onderzoeken ProRail en NS continu nieuwe manieren om de toegankelijkheid van stations te verbeteren. Zoals bijvoorbeeld de proef die met de voelbare plattegrond die in het najaar van 2017 op een aantal grote stations is gestart.

Onderzoek.

De komende tijd kunnen reizigers met een functiebeperking hun reis via Google Street View thuis voorbereiden. Over drie maanden ontvangen zij een uitnodiging om mee te doen aan het onderzoek. Het resultaat van het onderzoek wordt vervolgens besproken met de belangenverenigingen. Daarna wordt bepaald of meerdere stations in Google Street View geplaatst worden.ARTIKEL: GEHANDICAPTEN WÉÉR ONDERBETALING BIJ EEN SOCIALE WERKPLAATS.
bron: Redactioneel/Trouw/ANP MediaWatch. door: Carlijn de Groot.

Vakbond FNV heeft een akkoord kunnen sluiten met de sociale werkplaats Werkzaak Rivierenland met vestigingen in Tiel en Geldermalsen. Het SW-bedrijf betaalt sinds 2014 welgeteld 225 werknemers met een arbeidsbeperking structureel onder, doordat ze niet rechtstreeks in dienst waren maar bij een stichting die Werkzaak Rivierenland zelf had opgericht. Zo kon de cao van de sociale werkplaats worden omzeild en de loonkosten gedrukt.

Hierdoor lopen de medewerkers loon mis, maar ook een eindejaarsuitkering, vergoeding van overwerk, ouderschapsverlof, seniorenverlof en vergoeding van vakbondscontributie. Op de manier wilde de sociale werkplaats de loonsom met 200.000 euro per jaar verlagen. Medewerkers liepen variërend van 180 euro tot enkele duizenden euro’s per jaar mis door deze constructie, vertelt FNV-bestuurder Marco Schipper.

In 2015 ontving FNV de eerste signalen dat een grote groep werknemers van Werkzaak Rivierenland opeens een ‘nieuwe’ werkgever had; de Stichting Werkzaam Plus met andere arbeidsvoorwaarden. Schipper: “Hierdoor ging het personeel met een arbeidsbeperking van de ene op de andere dag minder verdienen terwijl ze hetzelfde werk bleven doen. Dit was puur en alleen gedreven door bezuinigingen.”

Rechtszaak Alescon.

Op dat moment was FNV druk met het uitzoeken van de onderbetaling van arbeidsbeperkten door de Drentse sociale werkplaats Alescon, wat uitmondde in een rechtszaak. De vakbond besloot af te wachten hoe dat afliep alvorens aan de bel te trekken bij Werkzaak Rivierenland. Toen de rechter oordeelde dat de constructie bij Alescon onrechtmatig was, ging Schipper met dat vonnis naar Tiel.

De directeur van Werkzaak Rivierenland had toen zelf ook al in de gaten dat de zelfgekozen constructie met een stichting niet correct was. Vandaag sloot Werkzaak Rivierenland een akkoord met FNV: de gemiste inkomsten worden terugbetaald en de 225 medewerkers worden in de toekomst ook volgens de cao van de sociale werkplaats beloond.

Kitty Jong, vicevoorzitter FNV: “Ik ben blij dat deze arbeidsbeperkte medewerkers uit de sociale werkvoorziening krijgen wat hen toekomt. Na de positieve uitkomst in de zaak-Alescon eind vorig jaar, hebben wij als FNV gezegd dat wij hoopten dat hier een signalerende werking vanuit zou gaan. Dat is hier nu gebeurd en daar ben ik blij mee.”

Geen cao voor beschut werk.

Veel sociale werkplaatsen waren voorafgaand de komst van de Participatiewet in 2015 al aan het kijken hoe het inzetten van arbeidsbeperkten goedkoper kon. Sinds 2015 kan nieuw personeel niet meer onder de cao van de sociale werkvoorziening werken. Alleen de mensen die voor 2015 al onder deze cao vielen, houden de arbeidsvoorwaarden die erbij horen.

Dat nu 225 mensen uit de gemeenten Buren, Culemborg, Geldermalsen, Maasdriel, Neerijnen, West Maas en Waal, Neder-Betuwe, Tiel, en Zaltbommel alsnog deze cao krijgen, waar ze ook recht op hebben, heeft voor hen jaar op jaar positieve gevolgen. Voor arbeidsbeperkten die na 2015 beschut werk vonden bij de sociale werkplaats is geen cao meer. Deze werknemers hebben meestal geen recht op pensioen en reiskostenvergoeding, noch op verlof, een eindejaarsuitkering, scholing of doorbetaling bij ziekte. En ze krijgen een lager loon dan hun collega's bij de sociale werkvoorziening die nog onder de oude wetgeving vallen.

FNV-bestuurder Schipper is daarom zeer blij dat de vakbond het voor 225 mensen bij Werkzaak Rivierenland alsnog heeft kunnen regelen dat zij volgens de cao sociale werkplaatsen worden betaald. De medewerkers hoeven ook niet bang te zijn dat zij extra huur- en zorgtoeslagen moeten terugbetalen omdat de nabetaling nu in één keer volgt. Werkzaak heeft toegezegd om mogelijk negatieve effecten hiervan voor zijn rekening te nemen.ARTIKEL: ER KOMT GEEN RECHTSZAAK TEGEN DE TABAKSINDUSTRIE.
bron: Redactioneel/ANP. door: Marlies van der Vloot.

De tabaksindustrie wordt niet strafrechtelijk vervolgd. Het Openbaar Ministerie (OM) ziet binnen de huidige wet- en regelgeving geen mogelijkheden voor een kansrijke vervolging van de tabaksproducenten. ,,Roken is dodelijk en het ontwerp van sigaretten draagt daaraan bij, maar de tabaksproducenten handelen volgens het OM niet in strijd met de wet- en regelgeving”, staat in een toelichting.

Advocaat Bénédicte Ficq deed in 2016 namens longkankerpatiënte Anne Marie van Veen en een aantal maatschappelijke organisaties aangifte tegen de tabaksindustrie van zware mishandeling (die de dood tot gevolg heeft) en valsheid in geschrift. De afgelopen tijd sloten tientallen organisaties zich aan bij de aangifte tegen vier tabaksproducenten, zoals kinderartsen, gynaecologen, de verslavingszorg en medische centra.

Volgens de advocaat vergiftigt de tabaksindustrie de consument willens en wetens. Honderden toevoegingen maken de sigaret extra verslavend, aldus de aangifte. Daardoor raakt de beginnende roker snel verslaafd en komt de gevorderde er niet of nauwelijks meer vanaf. Dat maakt volgens Ficq dat de tabaksindustrie ,,een misdadig oogmerk” heeft. “Het is geen ingewikkelde zaak. Dat roken dodelijk is zetten ze zelf op het pakje,” zei ze tegen Volkskrant.

Schade is niet aan te rekenen.

,,Zolang producenten voldoen aan de eisen die de Europese Tabaksproductenrichtlijn op dit punt stelt, is het de tabaksproducenten toegestaan additieven of ventilatiegaatjes aan tabaksproducten toe te voegen. Er is niet gebleken dat de tabaksproducenten hiermee in strijd handelen met de Europese Tabaksproductenrichtlijn en nationale regelgeving”, licht het OM toe. Volgens het OM valt gezondheidsschade door sigaretten de tabaksindustrie niet rechtstreeks aan te rekenen. Daarom is er volgens justitie geen grond voor vervolging voor de aangifte van zware mishandeling.

Ficq laat weten naar het gerechtshof in Den Haag te stappen om vervolging alsnog af te dwingen.

Bijna een kwart van de Nederlandse volwassen bevolking rookt, blijkt uit de meest recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Per jaar sterven ongeveer 20.000 Nederlanders aan de gevolgen van roken.ARTIKEL: GROENLINKS EN PVDA: VERSTREK ABORTUSPIL BIJ HUISARTS.
bron: Persbericht/GroenLinks. door: Ton van Vugt.

GroenLinks en de PvdA dienen vandaag een initiatiefwet in die regelt dat de abortuspil voortaan door de huisarts verstrekt mag worden. Nu kunnen vrouwen deze pil alleen op recept van het ziekenhuis of de abortuskliniek krijgen. De partijen willen dat de huisarts deze pil ook kan voorschrijven, zo zeggen zij tegen NRC.

Bijna 60 procent van de vrouwen die overweegt een zwangerschap af te breken gaat eerst naar de eigen huisarts. Deze huisarts moet de vrouwen nu nog doorverwijzen naar een abortuskliniek. Een bezoek aan de eigen huisarts is emotioneel en fysiek veel minder belastend. De partijen vinden dat de abortuspil bij de huisarts de keuzemogelijkheden voor vrouwen vergroot. Zij zijn niet langer gedwongen te reizen naar een abortuskliniek of ziekenhuis, maar kunnen naar een vertrouwde huisarts in de buurt.

Voormalig minister Schippers wilde in 2016 de abortuspil al beschikbaar maken bij de huisarts. Haar voorstel is weer ingetrokken door het huidige kabinet. Er zit één groot verschil in het eerdere voorstel van Schippers en het voorstel dat GroenLinks en de PvdA nu doen: de twee partijen willen dat huisartsen niet individueel een vergunning aan hoeven te vragen om de pil te mogen verstrekken. Dat voorkomt een hoop onnodige bureaucratie.

Corinne Ellemeet (GroenLinks): “De abortuspil bij de huisarts is een stap vooruit voor alle vrouwen. Het maakt namelijk nogal wat uit of je als vrouw naar je eigen vertrouwde huisarts kunt of het land moet doorkruisen naar een kliniek waar je niemand kent. Wanneer iemand de keuze maakt een zwangerschap af te breken is het heel belangrijk dat goede zorg wordt geboden. Dit voorstel vergroot de keuzevrijheid en toegang tot zorg voor vrouwen.”

Sharon Dijksma (PvdA): “Als je ongewenst zwanger bent en voor de moeilijke beslissing staat of je de zwangerschap moet afbreken dan is goede zorg van onschatbare waarde. Met dit wetsvoorstel krijgen vrouwen de zekerheid dat ze ook bij hun vertrouwde huisarts terecht kunnen als zij dat willen. Dat is een belangrijke stap vooruit.”ARTIKEL: ZO VOORKOM JE EEN WINTERDEPRESSIE.
bron: Redactioneel/Radar [AVROTROS]. door: Marlies van der Vloot.

Ben je erg moe of heb je moeite om je te concentreren? Heb je grote behoefte aan calorierijk voedsel? Komt daar nog somberheid bij en komen deze klachten ieder winterseizoen weer terug? Dan is er een kans dat je aan een winterdepressie lijdt.

Ybe Meesters is klinisch psycholoog en is verbonden aan de Winterdepressiekliniek van de Universiteit van Groningen. Hij is er heel duidelijk over: 'De klachten verdwijnen weer als het langer licht wordt. Kenmerkend is dat de patiënten in de zomer nergens last van hebben.'

Last van een winterblues.

De Winterdepressiekliniek in Groningen bestaat al sinds begin jaren negentig. Jaarlijks worden in deze kliniek 200 tot 300 patiënten behandeld. Dan zijn er natuurlijk ook nog behandelingen op andere plekken in het land.

In ieder geval lijdt 3 procent van de Nederlanders aan een winterdepressie en veel meer Nederlanders(8 procent) heeft last van een winterblues, dat is een mildere vorm. Bij een winterblues heb je ook behoefte aan meer slaap en voel je je lusteloos, maar je omgeving hoeft niet eens te merken dat je ergens last van hebt. 'De winterblues-patiënten zélf hebben er het meeste last van', legt Meesters uit. 'Bij een winterdepressie komen mensen vaak kilo’s aan, kunnen ze suicidaal raken en slapen ze soms wel vier tot zes uur extra per etmaal.'

Gebrek aan zonlicht.

Gebrek aan zonlicht speelt de belangrijkste rol bij het ontstaan van een winterdepressie. In 1984 is de eerste studie hieromtrent verricht en daaruit bleek dat het toedienen van extra licht helpt. 'Waarom dat helpt, weten we nog steeds niet. Wel is duidelijk dat vrouwen gevoeliger zijn voor een winterdepressie dan mannen. Toen we met deze therapie in de jaren negentig begonnen, gaven we de mensen gedurende drie uur per dag licht met een intensiteit van 2,5 duizend lux. Tegenwoordig hebben we de intensiteit van het licht verhoogd en kunnen de patiënten volstaan met een sessie van een half uur tot drie kwartier. Dat is dus al een enorme verbetering.'

Moet je je lampen aanzetten?

Het is een goed idee om in het huis meer lampen aan te doen. Dat kan al helpen. Het gaat dan niet om schemerlampen, maar om lampen die wat feller licht geven. Wanneer je een speciale lamp aan wilt schaffen, adviseert Meesters om dat via een deskundige te doen. Er zijn lampen beschikbaar in de handel, maar een behandelaar kan jou het beste adviseren over de lamp die voor jou het meest gunstig is. De lampen moeten geen ultraviolet uitstralen, want dat kan het netvlies stuk maken.

Een zonnebankkuur als oplossing?

Veel reacties komen binnen naar aanleiding van onze oproep in Whatsapp. Zo vertelt Anneke dat ze één keer per week onder de zonnebank gaat, terwijl Nella een kuurtje van vijf keer doet. Ook Frans gaat naar de zonnebank, sport daarbij veel en eet veel groente en fruit.

Is het een goed middel tegen winterdepressie? 'Nee', zegt Ybe Meesters, 'Want het licht moet op het netvlies vallen. Bij een zonnebank moet je dopjes op de ogen doen, omdat het hier gaat om ultraviolet licht. Wel kunnen mensen zich beter gaan voelen omdat ze rust ervaren, een psychologisch effect. Het kan ontspannend werken.'

Vitamines slikken.

Monica laat ons via Whatsapp weten dat ze iedere winter vitamine D3 slikt en dan gaat het best goed, zegt ze. Ook Herma zegt dat ze meer vitamine slikt. Volgens Ybe Meesters heeft iedereen die boven de 38 graden noorderbreedte woont in de winter minder vitamine D dan ‘s zomers, doordat er minder zonlicht is. Tot nu toe heeft geen enkel onderzoek uitgewezen dat extra vitamine D slikken je depressie doet verdwijnen.

(Bekijk het video-item van Radar [AVROTROS] op onze website)

Tips om een winterdepressie te voorkomen:

1. Verblijf zoveel mogelijk in het licht! Ga wandelen, fietsen of drink je koffie eens in de buitenlucht. Het daglicht in de ochtenduren is intensiever licht dan later op dag. En buiten zijn is altijd beter dan binnen zijn. Hoe grijs het weer ook is, het daglicht is altijd intensiever dan kunstlicht.
2. Regelmaat helpt! Vooral in het slaappatroon is het belangrijk om daar regelmaat in aan te brengen. En niet gaan slapen tussen 8.00 en 20.00 uur!
3. Sommige mensen kunnen letterlijk de klok er op gelijk zetten, wanneer ze een winterdepressie krijgen. Voor die mensen is het aan te raden om hun vakantie in die periode op te nemen en dan naar een land te gaan waar veel licht is.ARTIKEL: ARTSEN ZIEN HARTAANVAL ALS MANNENKWAAL.
bron: Redactioneel/Telegraph/Hartstichting/Zorg.nu. door: Ton van Vugt.

Vrouwen hebben een groter risico op een tweede hartaanval dan mannen, omdat artsen een hartaandoening als mannenkwaal zien. Dat stellen onderzoekers van de Universiteit van Leeds, het British Heart Foundation en het Karolinksa Instituut in Zweden. Zij beweren dat vrouwen potentieel levensreddende behandelingen vaak niet krijgen, omdat ze niet tot de risicogroep zouden behoren.

Uit het nieuwe onderzoek, gebaseerd op cijfers van 180.000 inwoners van Zweden, blijkt dat de kans dat een vrouw binnen het eerste jaar na een hartaanval sterft, drie keer groter is dan bij mannen. De onderzoekers publiceerden hun bevindingen in het Journal of the American Heart Association.

Hartpatiënt lang niet altijd stereotype.

Chris Gail, professor cardiovasculaire medicijnen van de Universiteit van Leeds werkte mee aan het onderzoek. Hij dringt er bij de Telegraph op aan dat artsen van het idee af moeten dat een hartaanval alleen bij een bepaald type persoon kan voorkomen. 'Als we denken aan een patiënt met een hartaanval, zien we altijd een mannelijke diabetespatiënt van middelbare leeftijd, die te zwaar is en rookt. Dat is lang niet altijd het geval. Ook andere bevolkingsgroepen kunnen een hartaanval krijgen.'

Behandelingen en operaties bij vrouwen met een hartaanval.

Vrouwen bij wie een kransslagader volledig was verstopt, ondergingen 34 procent minder vaak een dotter- of een bypassoperatie. Ook kregen ze vaker geen cholesterolverlagende middelen (24 procent) en aspirine voorgeschreven (16 procent).

Eenvoudige oplossingen.

Gail: 'De resultaten van deze studie laten zien dat er eenvoudige oplossingen zijn om het aantal sterfgevallen onder vrouwen die een hartaanval hadden gehad, terug te dringen. We moeten vrouwen verzekeren van een gelijke aanpak en evidenced-based behandelingen.'

Hart- en vaatziekten bij vrouwen in Nederland.

In Nederland overlijden jaarlijks circa 26.000 vrouwen aan hart- en vaatziekten. Een hartinfarct wordt eerder gemist bij vrouwen dan bij mannen, omdat vrouwen vaak andere klachten hebben dan de typische symptomen, zoals druk op de borst, zweten en uitstralende pijn naar armen en kaak. Voor het beter herkennen van hartaanvalsymptomen bij vrouwen is volgens de Hartstichting meer onderzoek nodig.ARTIKEL: GEHEUGENPROBLEMEN BIJ MENSEN ZONDER DEMENTIE DOOR ALZHEIMER-EIWITTEN.
bron: Redactioneel/Zorg.nu/ANP. door: Carlijn de Groot.

Volgens de onderzoekers zijn de eiwitophopingen aanwezig bij ongeveer een op de drie zestigplussers bij wie geen sprake is van dementie. Bij mensen zonder dementie bleek de aanwezigheid van deze ophopingen toch gepaard te gaan met lagere scores op geheugentesten. De wetenschappers stellen ook vast dat het soms wel tien tot vijftien jaar kan duren voordat het geheugen van mensen met plaques, ook wel bekend als Alzheimer-eiwitten, achteruit gaat.

Volgens de Maastrichtse onderzoekers zijn de bevindingen van belang voor het ontwikkelen van nieuwe medicijnen tegen de eiwitopstapeling.

'Nog geen medicijn'

'Er zijn momenteel nog geen medicijnen om plaques mee te kunnen bestrijden. Als die middelen er zouden komen, dan kunnen deze het beste zo vroeg mogelijk worden toegediend, als er nog geen sprake is van dementie. Daarmee zou op langere termijn dementie door de ziekte van Alzheimer voorkomen kunnen worden', zegt arts-onderzoeker Pieter Jelle Visser.

De onderzoekers analyseerden verschillende internationale studies om de invloed van plaques op de breinfunctie te bepalen. In totaal werd de data van 7000 mensen onderzocht.ARTIKEL: SPECIALE KOPTELEFOON LAAT SLECHTHORENDEN GENIETEN VAN MUZIEK.
bron: Redactioneel/De Ingenieur. door: Carlijn de Groot.

Een Nederlandse start-up heeft een koptelefoon ontwikkeld waarmee slechthorenden muziek kunnen horen zoals die bedoeld is.

Hoortoestellen zijn speciaal ontwikkeld om spraak te verstaan. Dus wie met een gehoorapparaatje een koptelefoon opzet om Bach te luisteren, komt van een koude kermis thuis. Zo komen de hoge

en lage tonen niet goed binnen en vertraagt het geluid wat. ‘Dat is een ramp als je geconcentreerd luistert’, zegt productontwerper en muzikant ­ing. Aernout Arends. ‘Je krijgt een soort vervormde brij binnen.’

Luisteren zónder hoortoestellen is echter geen ­optie voor een slechthorende. ‘Dat is alsof je naar Bach luistert met een kussen erop.’ Dat kussen heeft Arends er nu toch weten af te trekken. Hij ontwikkelde binnen zijn start-up Absolute Audio Labs in samenwerking met de Franse koptelefoonfabrikant Parrot een koptelefoon die werkt zonder gehoorapparaten.

Gehoordrempels.

De koptelefoon bevat door Arends ontworpen technologie om muziek te laten klinken alsof er nauwelijks een gehoorbeschadiging is. Daartoe wordt eerst met een app een gehoortest afgenomen om te bepalen wat de gehoordrempel is bij specifieke frequenties. Deze drempels variëren per persoon en liggen bij slechthorenden een stuk hoger.

‘Je drukt net zolang op de volumeknop tot je een bepaalde frequentie hoort’, vertelt Arends, die de test ontwikkelde samen met het Audiologisch ­Centrum van het UMC in Utrecht. ‘Zo wordt per frequentie­gebiedje vastgesteld waar jouw ­drempels liggen.’

Als vanouds.

De elektronica in de koptelefoon schroeft op basis van dit geluidsprofiel in real time de verschillende frequenties in een liedje op. ‘Frequenties die je normaal niet zou horen, hoor je nu dus wel’, zegt Arends. ‘Daarbij zorgt de elektronica er ook voor dat de luidheden op elkaar zijn afgestemd, zodat je het liedje weer beleeft als vanouds. Dit was niet eenvoudig; pas na heel veel tests werd duidelijk in hoeverre de verschillende frequenties moesten worden opgekrikt.’

De koptelefoon meet verder ook continu het geluidsniveau. Dat maakt het ­mogelijk om het gehoor te beschermen met een geluids­begrenzer. ‘Het risico op een beschadiging is minimaal als je een bovengrens ­instelt van 80 dB.’

(Bekijk de video 'PYOUR Audio, rediscover your music!' [Youtube] op onze website)

De koptelefoon met Arends’ technologie kwam in recentelijk op de markt onder de merknaam ­PYOUR Audio en kost 389 euro. De app is gratis te downloaden voor iOS of Android.ARTIKEL: MINDER MENSEN NAAR DE HUISARTSENPOST.
bron: Redactioneel/Vektis. door: Ton van Vugt.

Vorig jaar bezochten minder mensen de huisartsenpost. Dat blijkt uit cijfers van Vektis. In 2016 werden door de huisartsenpost (HAP) nog 1,5 miljoen consulten gegeven, in 2017 nam dit aantal af met 4,8% naar ongeveer 1,4 miljoen consulten.

Ook het aantal visites afgelegd door huisartsen op de HAP nam af met 3% tot 247.492. Wel werd er meer gebeld voor advies. We zien een stijging van 1,5% in het aantal telefonische consulten (1,1 miljoen).

Dat minder mensen naar de huisartsenpost gingen in 2017 betekent niet dat de werkdruk op de huisartsenpost is afgenomen, omdat de werkdruk niet alleen door bezoekersaantallen wordt bepaald.

De genoemde cijfers gaan over de periode januari t/m september 2017..

Tips voor huisartsenposten voor het verlagen van de werkdruk zijn te vinden op de website van LHV, InEen en VPHuisartsen.ARTIKEL: ZO VOORKOM JE VERSPREIDING GRIEP OP DE WERKVLOER.
bron: Redactioneel/De Telegraaf. door: Marlies van der Vloot.

De griep houdt ons al 11 weken in de ban. Veel mensen hebben nog griep en de vraag is dan ook: Hoe kun je verspreiding voorkomen en er zelf zorg voor dragen dat je de griep niet alsnog krijgt.

Viroloog en griepcommissaris Marc Van Ranst waarschuwt daarvoor in het Belgische Nieuwsblad.

In Nederland hebben we overigens sinds de laatste weken officieel al een griepepidemie met meer dan 50 patiënten per 100.000 inwoners. De huisartsen zien vooral jonge kinderen (0-4 jaar) op het spreekuur.

In Engeland heerst nu de Aussie flu (Australische griep), en volgens media gaat het om de ’dodelijkste griep in vijftig jaar’.

Zo voorkom je verspreiding van griep op de werkvloer:

1. Versterk je imuum-systeem: goed eten en bewegen, voldoende slapen
2. Was je handen veel vaker. Minstens 15 seconden en goed afdrogen!
3. Reinig en ontsmet je werkplek, ook deurklinken, telefoon en toetsenbord.
4. Raak je gezicht niet aan, Het virus overleeft 24 uur buiten je lichaam
5. Gebruik een eigen beker in plaats van afwasbare bekers voor algemeen gebruik
6. Ga vaker naar buiten, daar zijn geen ziektekiemen
7. Blijf thuis als je ziek bent, je steekt niemand aan. Of werk thuis!ARTIKEL: HandicapNieuws.txt: ONS TOEGANKELIJKSTE NIEUWSDOCUMENT!
bron: Redactioneel. door: Ton van Vugt.

Het dagelijks nieuws van HandicapNieuws is er ook in een zeer toegankelijk txt-bestand. De downloadlink vind je dagelijks onder de inhoudsopgaven of meegeleverd met onze HandicapNieuwsMAIL.

Een txt-document is uitmate toegankelijk voor bijvoorbeeld visueel gehandicapten met hulpprogramma's of voorleessoftware.

Toegegeven... de opmaak is minimaal en verdient dus geen 'schoonheidsprijs', maar door de toegankelijke vorm is het een heel goede oplossing voor iedereen die onze website - hoe gebruiksvriendelijk en toegankelijk dan ook - niet kunnen lezen en tóch ons dagelijks nieuws willen lezen.

Wat een .txt bestand?

Platte tekst documenten die zijn opgeslagen in het TXT-formaat kunnen worden gemaakt, geopend en bewerkt met behulp van een breed scala van tekstverwerking en tekstverwerkingsprogramma's ontwikkeld voor Linux-systemen, Microsoft Windows-computers en Mac-platforms. De inhoud van deze .txt -bestanden is niet-opgemaakte ASCII-tekst die kan worden opgeslagen als .txt documenten in kleine bestandsgroottes. Bijna alle smartphones gebundeld met toepassingen die compatibel steun voor toegang tot inhoud van deze TXT bieden, terwijl de Kindle apparaat Amazon kan ook worden gebruikt voor het openen en de inhoud opgeslagen in een TXT document. Populaire Microsoft Windows tekstbewerking applicaties zoals Microsoft Kladblok kan worden gebruikt om TXT-bestanden te maken, en dit programma kan ook worden gebruikt om deze tekst zonder opmaak van documenten in HTML en JS-formaten onder anderen te redden. De Apple TextEdit applicatie heeft ook ondersteuning voor het openen, bekijken en wijzigen van de inhoud van een tekstdocument in de TXT-formaat, en dit programma kan worden gebruikt om ook tekstdocumenten maken en deze opslaan in een formaat met de .txt extensie. Er zijn vele toepassingen die zijn ontwikkeld voor diverse Linux-distributies die kan creëren, openen en de inhoud van de tekst van deze .txt- bestanden, en met deze brede kruis compatibiliteit ondersteuning, kunnen gebruikers van verschillende platforms hun TXT-documenten te delen waarschijnlijk zonder dat je problemen of vraagstukken.

Hoe u een te openen .txt bestand?

Lanceer een .txt bestand, of andere bestanden op uw pc, door erop te dubbelklikken. Als uw bestand verenigingen juist zijn ingesteld, de toepassing die is bedoeld om open uw .txt bestand te openen. Het is mogelijk dat u moet downloaden of de aankoop van de juiste toepassing. Het is ook mogelijk dat u de juiste applicatie op uw pc, maar .txt bestanden zijn nog niet gekoppeld. In dit geval, wanneer u probeert te openen een .txt bestand, kunt u Windows vertellen welke toepassing de juiste is voor dat bestand. Vanaf dat moment, het openen van een .txt bestand zal de juiste toepassing te openen.ARTIKEL: HN-INFOpunt: MAG EEN SCHOOL EEN KIND MET ADHD SCHORSEN?
Dagelijks een duidelijk antwoord op een gestelde vraag.
Beantwoord door de mederwerkers van ons HN-INFOpunt.
BearbeitenLöschen

Wij ontvingen de volgende vraag:

"Mijn kind [11] heeft ADHD, maar is sindskort tijdelijk van school geschorst. Mag dat? Is daar niet over geregeld?"

Onze HN-informateur antwoord:

Een basisschool mag uw kind schorsen. Dit houdt in dat uw kind tijdelijk geen toegang heeft tot de school of tot bepaalde lessen. Het bevoegd gezag van de basisschool kan zelf bepalen wanneer het uw kind schorst. Voordat een leerling wordt geschorst, moet het bevoegd gezag eerst naar uw verhaal en naar de docent luisteren. In de Wet op het primair onderwijs is niets geregeld over schorsing. Dit geldt ook voor scholen voor speciaal basisonderwijs (sbo). Veel scholen hebben een speciaal protocol of reglement voor belonen en straffen; dit kunt u nalezen in de schoolgids.ARTIKEL: ONZE LACHAFSLUITING.
Onze dagelijks afsluiting met een lach.
Vandaag ingezonden door Angelique Cupedo uit Haarlem.

Man tegen vrouw:

“Onderzoek heeft uitgewezen

dat je door alcohol te drinken

makkelijker een tweede taal kan spreken.”

Vrouw: “Wartaal dan toch zeker!”Iedereen een heel prettig weekend gewenst en graag tot aanstaande maandag.
Dan verzorgt HandicapNieuws weer haar dagelijks update van nieuws voor gehandicapten, chronisch zieken én hun omgeving.
Want je weet het: HandicapNieuws is dágelijks 'uitgesproken' actueel!