Welkom op de speciaal toegankelijke website van HANDICAPNIEUWSnet. HANDICAPNIEUWSnet is uitgsproken actueel: dinsdag
Keuzeknoppen om terug te gaan naar: Startpagina
::

dinsdag

Keuze: Readspeaker uit.

Lees voor

U luistert naar HandicapNieuws UPDATE van dinsdag 20 maart 2018.

VANDAAG IN ONS NIEUWS:
Burger krijgt regie over medisch dossier.
Verband tussen overgewicht en longfunctie verder ontrafeld.
Nederlanders worden ouder en blijven langer gezond.
ME-patiënten weggezet als aanstellers, eindelijk erkenning na advies.
Laat gemeente rookoverlast beperken via smogalarm.
Aantal patiënten tuberculose gedaald.
Eerste 'Miss Albino' gekroond in Zimbabwe.
NOC*NSF zoekt Paralympisch talent.
Flauwgevallen of epilepsie: juiste diagnose voorkomt onnodige behandeling.
Wajonger die geen studiebijdrage krijgt vindt dit krom.
Recordaantal zorg- en welzijnsorganisaties opende hun deuren.
Minder vrouwen aan anticonceptie.
Inkomenstoeslag leidt tot schulden en werkloosheid.
Inclusieve speelplek in de Achterhoek.
Apotheekzorg: Kosten stabiel en meer collectieve contracten met zorgverzekeraars.
9 miljoen aan Europees geld voor schoolfruit en -melk.
Effectiviteit van de griepprik 2017-2018.
Kom ook naar Support! [+Video]
Afkicken van antidepressiva moet vergoed worden. [+Audio]
Overheidstoezicht op Kwaliteit en Veiligheid van de Gezondheidszorg.
Hoogleraar pleit voor Nederlandse Gebarentaal als vak op middelbare scholen.
Bacteriegenen uitstekende voorspeller voor aanwezige metabolieten.
Sociaal netwerk is cruciaal in zelfredzaamheid.
HN-INFOpunt: Wat is sv-loon?
Onze Lachafsluiting.

Voor meer informatie over de handicap nationaal? ga naar hun site: www.handicapnationaal.nl, mail naar info@handicapnationaal.nl, of bel op kantoortijden naar 06-12390746. en dan nu onze artikelen van vandaag.ARTIKEL: BURGER KRIJGT REGIE OVER MEDISCH DOSSIER.
bron: Redactioneel/LUMC. door: Carlijn de Groot.

De Patiëntenfederatie, zorgverleners, verzekeraars en andere zorgpartijen doen een proef voor een elektronische gezondheidsomgeving, waarin allerlei bestaande apps informatie met elkaar uitwisselen.

Op een website of app moeten patiënten straks al hun medische gegevens in kunnen zien. Bijvoorbeeld die van de huisarts, apotheek, tandarts, fysiotherapeut en psycholoog. Die kunnen nu nog geen informatie uitwisselen met bijvoorbeeld patiëntenportalen van ziekenhuizen, maar dat wil de Patiëntenfederatie in de toekomst wel, voor het gemak van patiënten.

De opslag van patiëntgegevens ligt politiek gevoelig. In totaal werd al 300 miljoen euro uitgetrokken voor de ontwikkeling van een elektronisch patiëntendossier, EPD. In 2011 verwierp de Eerste Kamer echter de wet die landelijke invoering van het EPD mogelijk moest maken, omdat de privacy van patiënten onvoldoende gewaarborgd was. In dit nieuwe systeem bepalen burgers zelf welke informatie zij met welke zorgverleners willen delen, zo schrijft de Volkskrant.

'Regie ligt bij de patiënt'

Het ministerie van Bruins geeft 3 miljoen subsidie aan het project, dat veel weg heeft van het elektronisch patiëntendossier (EPD). In april 2011 haalde de Eerste Kamer een streep door het EPD omdat de privacy onvoldoende kon worden gegarandeerd. Maar volgens Bruins is er een belangrijk verschil. 'De regie ligt bij de patiënt', die krijgt feitelijk de medische gegevens in eigen beheer.

'De beste behandeling'

De zorgverzekeraars krijgen geen toegang tot de gegevens, belooft de federatie. Maar denkbaar is dat de verzekeraars kosten voor bepaalde apps gaan vergoeden, zegt een woordvoerder. "Zij hebben er belang bij dat de patiënt goed op de hoogte is en de beste behandeling kan krijgen."ARTIKEL: VERBAND TUSSEN OVERGEWICHT EN LONGFUNCTIE VERDER ONTRAFELD.
bron: Redactioneel/LUMC. door: Carlijn de Groot.

Vitamine D speelt mogelijk een rol bij de achteruitgang van de longfunctie bij mensen met overgewicht.

Mensen met obesitas en een laag vitamine D-gehalte hebben een minder goede longfunctie dan mensen met obesitas en een hoog vitamine D-niveau in hun bloed. Dat is een van de conclusies uit het proefschrift van longarts Willemien Thijs, waarop ze op 7 maart promoveerde. “Het is een klein deeltje van de puzzel van hoe obesitas de longfunctie beïnvloedt.”

Dat mensen met obesitas vaak last hebben van kortademigheid zal voor veel mensen geen nieuws zijn. Volgens Thijs zijn hier echter meer redenen voor dan een slechte conditie en een dikke buik die op het middenrif drukt. Tijdens haar promotieonderzoek ontdekte ze dat vitamine D mogelijk ook een rol speelt bij de achteruitgang van de longfunctie bij mensen met overgewicht.

Thijs onderzocht de longfunctie en het vitamine D-gehalte in het bloed van ruim 6000 deelnemers aan een grote Leidse studie naar de oorzaken van ziektes bij mensen met obesitas. Ze ontdekte dat mensen met obesitas en een hoog vitamine D-gehalte een betere longfunctie hebben dan mensen met overgewicht en een laag gehalte vitamine D. “We kunnen op basis van deze studie helaas niks zeggen over of het een het ander veroorzaakt, maar waarschijnlijk heeft het iets te maken met ontsteking. Mensen met overgewicht hebben een soort sluipende chronische ontsteking in hun hele lichaam, die mogelijk ook een ontsteking van de longen veroorzaakt. Van vitamine D weten we dat het een rol speelt bij de regulatie van het afweersysteem.”

Extra vitamine D astmapatiënten.

Thijs testte ook of astmapatiënten met een normaal vitamine D-gehalte gebaat zijn bij het slikken van extra vitamine D. “We weten dat vitamine D een rol speelt bij de regulatie van antibacteriële stoffen, en dat suppletie wellicht luchtweginfecties en daarmee astma-aanvallen kan verminderen. In onze testgroep zagen we echter na de behandeling met vitamine D geen toename van de hoeveelheid antibacteriële stoffen in het neusvocht. Op basis van eerdere studies had ik dat wel verwacht, maar wellicht hebben we een te kleine onderzoeksgroep gebruikt. Het verband tussen vitamine D en longfunctie lijkt er wel degelijk te zijn, dus ik hoop dat vervolgonderzoek meer kan uitwijzen over hoe dit precies werkt.”

Zou het slikken van extra vitamine D in de tussentijd standaard moeten worden voor alle patiënten met overgewicht en longklachten? Thijs: “Nee, dat denk ik niet. We doen het al regelmatig bij veel astma- en COPD-patiënten met een tekort aan vitamine D. Overgewicht is een extra risicofactor voor een laag vitamine D-gehalte, dus als longarts is het heel goed om extra alert te zijn bij zwaarlijvige patiënten.”ARTIKEL: NEDERLANDERS WORDEN OUDER EN BLIJVEN LANGER GEZOND.
bron: Redactioneel/Zorg.nu/ANP. door: Marlies van der Vloot.

Nederlanders worden niet alleen steeds ouder, ze blijven ook langer gezond. Het CBS becijfert dat mensen die in 2040 de leeftijd van zestig jaar bereiken gemiddeld drie jaar langer zullen leven dan zestigers van nu en daarbij ook vier jaar langer vrij blijven van 'matige of ernstige' fysieke beperkingen. Mits de verbetering van de volksgezondheid en de dalende sterftecijfers van de afgelopen decennia doorzetten.

Het CBS kijkt niet alleen naar fysieke beperkingen, maar ook naar de 'als goed ervaren gezondheid'. Die stijgt ook, maar minder snel dan de totale levensverwachting. Het resultaat is dat de gemiddelde Nederlander dus ook meer jaren zal moeten leven met een minder goede gezondheid.

Vrouwen ouder dan mannen.

Vrouwen worden nog steeds ouder dan mannen. Zij die in 2020 zestig worden, hebben gemiddeld nog ruim 26 jaar voor de boeg waarvan 14,5 jaar in 'als goed ervaren gezondheid'. Mannen die in 2020 zestig jaar worden, hebben volgens de projectie gemiddeld nog 23,6 jaar te leven, waarvan ruim 15 jaar in een gezondheid die ze als goed ervaren.

Sociaaleconomische groepen.

Het CBS signaleert dat er flinke verschillen zijn tussen sociaaleconomische groepen. Zo blijven de hoogopgeleide zestigers gemiddeld zes jaar langer vrij van fysieke beperkingen dan laagopgeleiden. Mensen die een hbo- of universitaire opleiding volgden, leven gemiddeld ook drie jaar langer.ARTIKEL: ME-PATIËNTEN WEGGEZET ALS AANSTELLERS, EINDELIJK ERKENNING NA ADVIES.
bron: Redactioneel/NOS/ANP. door: Carlijn de Groot.

Klachten van patiënten met ME/CVS moeten serieus worden genomen door artsen. Ook is meer wetenschappelijk onderzoek nodig naar deze ernstige chronische ziekte, schrijft de Gezondheidsraad in een advies. Patiënten zien het rapport als erkenning.

In Nederland zijn er vermoedelijk zo'n 30.000 tot 40.000 mensen met ME/CVS, voornamelijk vrouwen. Sommigen van hen liggen dag en nacht in bed. Over de ziekte en de behandeling ervan is weinig bekend. Daardoor wordt ME/CVS vaak gezien als een 'vermoeidheidsziekte', iets wat 'tussen de oren zit'.

Mensen met de chronische ziekte strijden al jaren voor erkenning en een betere behandeling. ME/CVS is veel meer dan alleen vermoeidheid, vertelt Lisa Klaasen (31). Ze lijdt aan de chronische ziekte ME/CVS en is vrijwel continu heel erg moe. "Mijn hele systeem is uitgeput. Vergelijk het met een zware griep. Je bent ziek, hebt pijn en op den duur schreeuwt je lichaam van vermoeidheid."

ME/CVS is een niet-aangeboren, chronische en complexe multisysteemziekte. Het is dus een aandoening, waarbij meerdere systemen van het lichaam betrokken zijn.

ME/CVS bestaat uit immunologische, neurologische en cognitieve stoornissen, orthostatische intolerantie, orthostatische hypotensie, slaapafwijkingen en een verstoring van het autonome zenuwstelsel. Een deel van de mensen met ME/CVS heeft (chronische) pijn.

bron: ME/CVS Stichting Nederland

Via het burgerinitiatief Erken ME dwongen patiënten een beoordeling van de Gezondheidsraad af. Zij zijn blij dat in het advies wordt aangedrongen op meer wetenschappelijk onderzoek. "Nu kan er eindelijk een inhaalslag worden gemaakt", zegt Yvonne van der Ploeg, bestuurslid van de vereniging ME/CVS en zelf ook patiënt. "Het onderzoek naar de ziekte heeft 40 jaar stilgestaan."

Ook de ME/CVS Stichting Nederland, een andere organisatie van patiënten, is tevreden met het advies. Volgens de stichting biedt het de erkenning waar mensen met de ziekte naar op zoek waren. "Patiënten zijn altijd weggezet als aanstellers", zegt een woordvoerder. "Maar dit gaat veel verder dan een beetje moe zijn."

"Ik kan vanwege mijn klachten niet werken."

Patiënt Lisa Klaasen.

De ziekte heeft vaak een grote invloed op het leven van patiënten, vertelt Klaasen. "Ik kan vanwege mijn klachten niet werken en het onderhouden van sociale contacten of relaties is lastig. Ik woon dicht bij mijn ouders omdat ik afhankelijk ben van ze."

Artsen gaan niet altijd goed om met de klachten van ME-patiënten, zegt ze. De Gezondheidsraad onderschrijft dat. "Veel artsen koesteren vooroordelen over de ziekte en de patiënten die eraan lijden. Ze zijn geneigd de ziekte psychisch te duiden. Het gevolg is dat patiënten zich niet serieus genomen voelen", staat in het advies.

Betere behandeling.

ME-patiënten zijn vaak verplicht gedrags- of bewegingstherapie te volgen om aanspraak te maken op een uitkering of verzekeringsgeld. Maar mensen met de chronische ziekte vinden dat zulke behandelingen niet werken. De Gezondheidsraad schrijft dat patiënten zo goed mogelijk behandeld moet worden, maar noemt gedragstherapie nog steeds als optie. Van der Ploeg: "Het is jammer dat het orgaan er niet openlijk afstand van neemt."

De vereniging ME/CVS hoopt dat meer onderzoek naar de ziekte kan leiden tot een betere behandeling en misschien zelfs genezing. "Maar daarvoor moet nog een hoop gebeuren."ARTIKEL: LAAT GEMEENTE ROOKOVERLAST BEPERKEN VIA SMOGALARM.
bron: Redactioneel/Zorg.nu/ANP. door: Marlies van der Vloot.

Een gemeente moet een regionaal smogalarm kunnen geven. Inwoners wordt dan verzocht geen houtkachel te gebruiken. Dat wil een meerderheid van de Tweede Kamer, blijkt uit een rondgang van RTL Nieuws.

Vorige week bepleitte het Platform Houtrook en Gezondheid ontmoediging van de aanschaf en het gebruik van houtkachels. Ruim 10 procent van de bevolking ervaart volgens het platform overlast door houtrook, vooral mensen die astmatisch zijn.

Regelgeving tegen rookoverlast ontbreekt.

Omdat regelgeving ontbreekt, is het voor gemeenten lastig de overlast van houtrook aan te pakken. Kamerlid Maurits von Martels (CDA) wil daarom dat de rijksoverheid gemeenten helpt door een smogalarm in te voeren. 'We hebben allerlei codes voor weeralarm. Bij smog wil ik dat de rijksoverheid lokale overheden informeert.' D66'er Jessica van Eijs wil dat ook. Oppositiepartijen PvdA, SP en GroenLinks zeggen desgevraagd het voorstel voor een smogalarm te steunen.ARTIKEL: AANTAL PATIËNTEN TUBERCULOSE GEDAALD.
bron: Redactioneel/Zorg.nu/ANP. door: Ton van Vugt

Het aantal patiënten met tuberculose in Nederland is vorig jaar voor het eerst sinds de start van de metingen in 1950 gedaald tot onder de 800. Volgens gezondheidsinstituut RIVM ging het in totaal om 787 tbc-patiënten, 11 procent minder vergeleken met het voorgaande jaar.

Bijna driekwart van de geïnfecteerde patiënten in Nederland komt uit landen waar tuberculose veel voorkomt, zoals Afrika en Azië. Mensen kunnen de bacterie lang bij zich dragen zonder er ziek van te worden. Later kan de ziekte echter alsnog optreden. Asielzoekers en immigranten uit landen waar tbc veel voorkomt, worden bij binnenkomst in Nederland gescreend op de ziekte.

Tuberculose is over het algemeen goed te behandelen met antibiotica. Maar bij elf patiënten was het afgelopen jaar sprake van een 'ernstige vorm' van resistentie tegen dit geneesmiddel.

Zes personen.

Of er vorig jaar mensen in ons land zijn overleden aan tbc is nog niet bekend. Volgens het KNCV Tuberculosefonds kwam in 2016 het sterftegetal uit op zes personen en het jaar daarvoor op twaalf. Tbc-patiënten die hier overlijden zijn vaak heel oud, hebben ook andere ziektes of kregen de diagnose heel laat.

Afname tbc-patiënten.

Tot 2014 nam het aantal tbc-patiënten in Nederland met gemiddeld 4 procent per jaar gestaag af. In 2015 en 2016 nam het aantal patiënten echter weer toe door de grote toestroom van asielzoekers uit Sub-Sahara-Afrika.

Inzet vanuit de politiek.

Wereldwijd overlijden er dagelijks bijna 5000 patiënten aan de ziekte. Kitty van Weezenbeek, directeur van het KNCV Tuberculosefonds, noemt dit onacceptabel. Om tbc de wereld uit te krijgen is er volgens haar meer inzet vanuit de politiek nodig.

Wereld Stop Tuberculose Dag.

Zaterdag is het Wereld Stop Tuberculose Dag. Op die dag wordt er wereldwijd extra aandacht gevraagd voor de strijd tegen de ziekte.ARTIKEL: EERSTE 'MISS ALBINO' GEKROOND IN ZIMBABWE.
bron: Redactioneel/NOS/ANP. door: Carlijn de Groot.

In Zimbabwe is de allereerste 'Miss Albino' gekroond. De 22-jarige Sithembiso Mutukura werd benoemd tot mooiste vrouwelijke albino en liet daarmee twaalf vrouwen achter zich.

Door een schoonheidswedstrijd voor albino's te organiseren, probeert Zimbabwe het gevoelige onderwerp uit de taboesfeer te halen. "De verkiezing moet jonge meisjes die leven met albinisme weer vertrouwen geven", liet de organisatie weten. "Mensen die leven met deze aandoening zijn getalenteerd, mooi en intelligent, net als ieder ander normaal mens."

Bij albinisme ontbreekt het pigment in haar, huid of ogen. Daardoor zijn mensen gedeeltelijk of helemaal wit. Een albinohuid is erg gevoelig voor de zon en verbrandt snel. Albinisme komt ook bij dieren voor.

Albinisme is een zeer gevoelig onderwerp in Afrika. In sommige gebieden worden albino's al sinds tijden structureel vermoord of verminkt. Dit wordt vooral gevoed door bijgeloof; gedacht wordt dat lichaamsdelen krachten zouden hebben die mensen kunnen gebruiken om een beter leven te krijgen.

"We moeten blijven vechten voor onze rechten en ik hoop dat mijn overwinning jonge meisjes stimuleert", zei Mutukura na haar bekroning tegen persbureau AFP. "Ik heb veel meegemaakt, maar ik wil dat mensen met albinisme moedig zijn en volharden in het leven."

Mutukura kreeg een fruitmand en omgerekend zo'n 70 euro aan prijzengeld, een flink bedrag voor Zimbabwaanse begrippen. Dat geld werd uit eigen zak van een van de organisatoren betaald, omdat de wedstrijd weinig steun kreeg van fondsen.ARTIKEL: NOC*NSF ZOEKT PARALYMPISCH TALENT.
bron: Redactioneel/MEE. door: Marlies van der Vloot.

De sportbonden en NOC*NSF hebben nog plek voor talentvolle sporters en zijn daarom op zoek naar nieuw Paralympisch talent. Om deze mensen te kunnen scouten organiseert de NOC*NSF op zaterdag 14 april is van 14.00-17.00 de volgende Paralympische Talentherkenningsmiddag op Papendal.

Wie zoeken ze?

De NOC*NSF heeft een Paralympische checklist met de voorwaarden opgesteld:

- Durf jij je grenzen te verleggen?
- Ben je sportief en competitief ingesteld?
- Ben je tussen de 12 en 35 jaar?
- Heb je een lichamelijke of visuele beperking?
- Ben je benieuwd in welke sport jij het meeste kans maakt op een Paralympische medaille?

Meld je aan of geef het door.

Ben jij iemand die bovenstaande punten stuk voor stuk kan afvinken? En heb je interesse? Meld je dan aan voor de NOC*NSF Paralympische Talentherkenningsmiddag op 14 april. Dat kan via www.paralympisch.nl/talentdag.

Ken jij iemand die aan de voorwaarden voldoet? Geef dit bericht dan aan hem of haar door.ARTIKEL: ARTIKEL: FLAUWGEVALLEN OF EPILEPSIE: JUISTE DIAGNOSE VOORKOMT ONNODIGE BEHANDELING.
bron: Redactioneel/LUMC. door: Carlijn de Groot.

Als iemand kort het bewustzijn verliest en daarbij schokkende bewegingen maakt, moet een arts voor het achterhalen van de oorzaak onder andere vertrouwen op het verhaal van een geschrokken ooggetuige. Is iemand flauwgevallen of is het epilepsie? Onderzoekers van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en de Stichting Epilepsie Instellingen Nederland (SEIN) vonden een eenvoudige manier om het onderscheid te maken. Zo hopen ze verkeerde diagnoses te voorkomen.

De onderzoekers publiceerden hun resultaten in het wetenschappelijke tijdschrift Neurology. Onderzoeker Sharon Shmuely bestudeerde samen met neurologen dr. Roland Thijs en prof. Gert van Dijk de video’s van 65 mensen die flauwvielen en 50 mensen met epilepsie.

10/20-regel.

Het belangrijkste verschil bleek dat er bij flauwvallen veel minder schokken voorkomen. “Minder dan tien schokken pleit sterk voor flauwvallen en bij meer dan twintig schokken is epilepsie veel waarschijnlijker. We hebben dit de 10/20-regel genoemd”, legt Shmuely uit. Flauwvallen is verder te herkennen aan een niet-ritmisch patroon van schokken en algehele slapte van het lichaam.

Onnodige medicatie.

Minstens een derde van de Nederlanders heeft wel eens een wegraking gehad. Als iemand schokt bij een wegraking wordt vaak alleen aan epilepsie gedacht, terwijl dit ook bij flauwvallen kan voorkomen. "Een verkeerde diagnose kan grote negatieve gevolgen hebben op de kwaliteit van leven, en leiden tot onnodige medicatie of een rijverbod. Onze resultaten bieden mooie nieuwe handvaten voor de interpretatie van video’s en ooggetuigenverklaringen van wegrakingen. Door deze simpele regel toe te passen in de praktijk hopen we dat meer mensen de juiste diagnose en behandeling krijgen”, aldus neuroloog dr. Thijs.

Het artikel 'Differentiating motor phenomena in tilt-induced syncope and convulsive seizures' is te lezen op de website van Neurology.ARTIKEL: WAJONGER DIE GEEN STUDIEBIJDRAGE KRIJGT VINDT DIT KROM.
bron: Redactioneel/BN De Stem. door: Marlies van der Vloot.

Jonathan van Heijst (29) wil maar één ding, en dat is zo snel mogelijk uit de Wajonguitkering. De Wajong is voor mensen die voor hun 18de al een ziekte of handicap hebben en hierdoor nooit meer kunnen werken.

De Huijbergenaar is geboren met 'hemiparese links', een lichte, halfzijdige verlamming, waardoor hij de linkerhelft van zijn lichaam minimaal kan bewegen.

Sport.

Toch is hij heel zijn leven al verzot geweest op het beoefenen van sport. Hij is speler en trainer van het LG-hockeyteam van Tempo in Bergen op Zoom. Een team met spelers met een lichamelijke beperking.

Manager.

Drie jaar geleden begon hij met een opleiding aan het Centraal Instituut Opleiding Sportleiding (CIOS) in Goes voor manager sportbegeleiding.

,,Ik wil me specialiseren in het begeleiden van sporters met een beperking. De opleiding kost veel geld en dat moet ik bekostigen van mijn uitkering van 979 euro per maand. Ik ben per jaar 2.000 euro kwijt aan mijn studie, waardoor ik nog amper leefgeld overhoud."

Studiekosten.

Geld lenen bij de bank kan hij niet vanwege zijn uitkering, zegt hij. Daarom heeft bij het UWV en de gemeente verzoeken ingediend voor een bijdrage in de studiekosten. ,,Het UWV verwijst me naar de gemeente en de gemeente weer naar het UWV."

Bijstand.

Hij vindt het krom dat mensen die in de bijstand zitten wel financieel worden ondersteund om een studie te volgen om uit de bijstand te komen. ,,Maar als Wajonger moet je alles zelf bekostigen. De bedoeling van mijn studie is om juist uit de Wajong te geraken en aan een vaste baan te komen."

Als alles meezit, heeft hij over anderhalf jaar zijn diploma. ,,Ik verwacht niet dat er nog een financiële bijdrage komt, maar ik wil een lans breken voor andere Wajongers die in de toekomst niet meer afhankelijk willen zijn van hun uitkering."

Van Heijst heeft het geluk dat zijn ouders soms financieel bijspringen. ,,Maar er zijn ook minder financieel draagkrachtige ouders van Wajongers, waardoor hun kind geen studie kan volgen.''

Het Woensdrechtse CDA-burgerraadslid Marleen Michielsen stelde onlangs vragen aan wethouder Lars van der Beek of de gemeente iets voor Van Heijst kan betekenen.

Van der Beek zegt dat hij graag wil helpen. ,,Maar dit zijn regels van bovenaf en daar kan ik niets aan veranderen."ARTIKEL: RECORDAANTAL ZORG- EN WELZIJNSORGANISATIES OPENDE HUN DEUREN.
bron: Redactioneel/SFK. door: Ton van Vugt.

Afgelopen zaterdag opende meer dan 1.200 locaties hun deuren op de laatste dag van de Week van Zorg en Welzijn. In totaal hielden deze week meer dan 1.400 locaties open huis. Ten opzichte van vorig jaar waren dat er ruim 200 meer. Een recordaantal; nooit eerder hadden zoveel zorg- en welzijnsorganisaties hun deuren geopend om hun activiteiten te laten zien aan mensen die willen leren of werken in de sector zorg- en welzijn.

Jelle Boonstra, directeur RegioPlus, is enthousiast over dit recordaantal: “In de evaluatie van vorige editie gaven de deelnemers aan dat personeelswerving voor de meeste organisaties de hoofdreden was om een open dag te organiseren. De toename van geopende locaties dit jaar is dan ook een teken dat de organisaties echt zitten te springen om mensen. De actualiteit geeft bovendien aan dat er enorm veel banen zijn op allerlei verschillende niveaus binnen deze sector. Verder geeft het aan dat de medewerkers trots zijn op hun werkplek en graag aan Nederland laten zien hoe leuk het is om te werken in deze sector.”ARTIKEL: MINDER VROUWEN AAN ANTICONCEPTIE.
bron: Redactioneel/SFK. door: Ton van Vugt.

Minder gebruiksters van hormonale anticonceptiva in de vruchtbare leeftijd.

Het aantal gebruiksters van hormonale anticonceptiva in de vruchtbare leeftijd was in 2017 ongeveer 8,5% minder dan twee jaar ervoor. Het zijn vooral minder twintigers die een hormonaal anticonceptivum gebruiken. Dat meldt de SFK deze week in het Pharmaceutisch Weekblad.

Het aantal vrouwen dat hormonale anticonceptiva gebruikt, daalt voor het vijfde jaar op rij. In 2017 verstrekten openbare apotheken aan 1,7 miljoen vrouwen een anticonceptivum. Onder hormonale anticonceptiva vallen de diverse anticonceptiepillen, de Nuvaring, de hormoonspiralen, prikpillen en het anticonceptieve implantatiestaafje Implanon. Vooral in de afgelopen twee jaar daalde het aantal gebruiksters relatief sterk. Het aantal vrouwen in de vruchtbare leeftijd – hierbij is door de SFK voor de arbitraire leeftijdscategorie van 15 tot en met 48 jaar gekozen – dat hormonale anticonceptiva gebruikt, slinkt van ongeveer 480 per duizend vrouwen in 2015 tot 430 per duizend in 2017. Dit komt neer op een daling van 8,5%.

Minder twintigers.

Over de hele linie gebruiken minder vrouwen in de vruchtbare leeftijd een hormonaal anticonceptivum. Ook van de vrouwen tot 21 jaar – voor wie de kosten van het gebruik van hormonale anticonceptiva ten laste komen van het basispakket – gebruikten er in 2017 8% minder een anticonceptivum dan in 2015. De grootste afname in aantal pilgebruiksters zit echter in de leeftijdsgroep 21 tot en met 31 jaar. In 2015 gebruikten nog 640 van duizend vrouwen in deze leeftijdsgroep een hormonaal anticonceptivum, in 2017 waren dat er 570 (-11%).

Meer spiraaltjes.

De teruggang in anticonceptivagebruiksters zit vooral bij de orale hormonale anticonceptiva, inclusief de Nuvaring. De verreweg meest gebruikte anticonceptiepil is de combinatie van het oestrogeen ethinylestradiol met het progestageen levonorgestrel. Het aantal verstrekkingen daarvan via openbare apotheken was het afgelopen jaar zo’n 7,5% minder dan twee jaar daarvoor in 2015. Van de 1,7 miljoen gebruiksters van hormonale anticonceptiva gebruikten 1,2 miljoen vrouwen deze combinatiepil, meestal als generieke variant. Deze pil behoort tot de zogeheten tweede-generatie-anticonceptiva, die in de richtlijnen van huisartsen en gynaecologen als eerste keus zijn opgenomen.

Pillen van de derde/vierde generatie, waartoe onder meer Marvelon, Mercilon, Yasmin en hun generieke varianten behoren, zijn geen voorkeursmiddelen. Deze pillen brengen beperkt meer gezondheidsrisico’s, zoals trombose en longembolie, met zich mee dan tweede-generatiepillen. De teruggang in het gebruik van derde/vierde-generatiepillen in 2017 ten opzichte van 2015 (-13,5% in aantal verstrekkingen) is sterker dan bij tweede-generatiepillen (-9,4%). Ook de Nuvaring, die op basis van de hormoonsamenstelling behoort tot de derde-generatie-anticonceptiva, is beduidend minder vaak verstrekt in 2017 ten opzichte van 2015.

Niet alle soorten anticonceptiva laten een daling van het aantal gebruikers zien. De hormoonspiralen Mirena en Kyleena tonen de sterkste toename.ARTIKEL: INKOMENSTOESLAG LEIDT TOT SCHULDEN EN WERKLOOSHEID.
bron: Redactioneel/MEE. door: Carlijn de Groot.

Het kabinet wil het huidige systeem van loonkostensubsidie voor werkgevers inruilen voor een systeem waarbij iemand die niet genoeg verdient zelf aanvullende bijstand moet aanvragen. Voor de bijna 200.000 werknemers die niet in staat zijn om zelfstandig het wettelijk minimumloon te verdienen, betekent dit dat zij bij de gemeente zelf een aanvulling op hun inkomen moeten aanvragen. Een slecht idee, vinden betrokkenen en deskundigen.

Deze groep werknemers krijgt dan te maken met een extra geldstroom naast de geldstromen die zij nu al moeten zien te beheersen zoals toeslagen, minimaregeling, bijzondere bijstand et cetera. De NVVK, BPBI, Federatie Opvang, Sociaal Werk Nederland, MEE NL en het lectoraat Schulden en Incasso van de Hogeschool Utrecht maken zich hier grote zorgen over en vragen hierbij gezamenlijk aandacht voor deze ontwikkeling.

Zij vrezen dat de invoering van de loondispensatie gaat leiden tot veel verrekeningen en daardoor voor deze groep (extra) financiële problemen oplevert. Dat is hoogst ongewenst omdat onderzoek aantoont dat (problematische) schulden negatief uitwerken op het doel dat met de loondispensatie wordt beoogd, te weten duurzame arbeidsmarktparticipatie.

Bureaucratische last wordt verschoven van werkgever naar werknemer .

In het regeerakkoord is opgenomen dat het bestaande systeem van loonkostensubsidie wordt ingeruild voor een systeem van loondispensatie. Bij loonkostensubsidie moet de werkgever subsidie aanvragen als iemand niet in staat is om zelfstandig het wettelijk minimumloon te verdienen. In het nieuwe systeem wordt de bureaucratische last om tot een volledig inkomen te komen, verschoven naar de werknemer. Deze moet bij minder arbeidsvermogen zelf de gemeente opzoeken, een verzoek indienen voor aanvullende bijstand en bij wijzigingen in de inkomenssituatie die direct doorgeven.

Grotere kans op financiële problemen met toeslagen.

Wie het systeem van loondispensatie doordenkt realiseert zich dat het op twee manieren de kans op financiële problemen vergroot. Om te beginnen krijgen mensen die er voor in aanmerking komen te maken met een extra geldstroom. De ervaring met vergelijkbare systemen zoals de toeslagen laten zien dat juist bij de lage inkomens een grote groep mensen niet in staat is om de juiste stukken aan te leveren en wijzigingen adequaat door te geven. In dat licht pleitten onder meer de WRR, Raad voor Volksgezondheid en Samenleving en de Nationale Ombudsman in het afgelopen jaar voor vereenvoudiging van dergelijke bureaucratische systemen.

Mensen met een partner gaan er flink op achteruit.

Naast bureaucratische onmacht rondom de extra geldstroom is er nog een tweede reden waarom het systeem van loondispensatie bij zal dragen aan het ontstaan van (problematische) schulden. Als gemeenten het inkomen gaan aanvullen volgens de bijstandsregelingen gaat een substantiële groep, namelijk mensen met een partner, er financieel flink op achteruit. Onderzoek laat zien dat de kans op (problematische) schulden toeneemt naarmate het inkomen van een huishouden lager is. Wie minder financiële armslag heeft, is minder flexibel bij een financiële tegenvaller. Dit tegenover de steeds hoger wordende zorgkosten, huurkosten en energiekosten.

Vaker schulden, dus minder arbeidsdeelname.

Als de invoering van loondispensatie er aan bijdraagt dat mensen die hiervoor in aanmerking komen vaker (problematische) schulden krijgen, dan zal dat negatief doorwerken op arbeidsmarktparticipatie. Onderzoek laat zien dat financiële problemen op twee manieren doorwerken: zowel via de bereidheid van de werkgever om mensen met (problematische) schulden in dienst te houden als via het afwegingskader van de werknemer. Voor ongeveer een derde van de werkgevers zijn financiële problemen een opzichzelfstaande reden om een tijdelijk contract niet te verlengen. In specifieke gevallen zijn schulden – ook bij een vast dienstverband – zelfs een reden voor ontslag.

Mensen met schulden hebben ook eigen redenen om afscheid te nemen van het arbeidsproces of als zij gebruik maken van een uitkering niet te snel uit te stromen. De belangrijkste redenen zijn dat het als er loonbeslag ligt vaak niet loont om te gaan werken en dat een onzekere arbeidsmarktpositie een belemmering kan zijn om een schuldregeling te treffen.

Wij pleiten er dan ook voor om het huidige systeem van loonkostensubsidie te handhaven.

Deze petitie is ondertekend door:

Marco Florijn, Voorzitter NVVK

Marijke Vos, Voorzitter Sociaal Werk Nederland

Yvon van Houdt, Directeur MEE NL

Julia den Hartogh, Voorzitter BPBI

Jan Laurier, voorzitter Federatie Opvang

Nadja Jungmann, Lector Schulden & Incasso Hogeschool UtrechtARTIKEL: INCLUSIEVE SPEELPLEK IN DE ACHTERHOEK.
bron: Redactioneel/NSGK. door: Marlies van der Vloot.

NSGK vindt het belangrijk dat kinderen met en zonder handicap samen kunnen spelen. Want dat betekent elkaar ontmoeten en samen opgroeien. Daarom dragen we graag bij aan de openbare toegankelijke speel- en beweegtuin die door Estinea in Aalten (de Achterhoek) wordt gerealiseerd.

Het wordt een fijne inclusieve speelplek voor ernstig meervoudig beperkte (EMB) kinderen en jongeren van zorginstelling de Slaadreef. Maar kinderen en jongeren uit de regio met én zonder beperking zijn er ook welkom. Onze regiocoördinator Rie Flach verraste afgelopen zaterdag Estinea met een mooie bijdrage van €15.000, die zij met een symbolische cheque overhandigde aan Gerrit van Veen.

Rie: 'Het was 'de Week van Zorg en Welzijn' met een open dag op zaterdag. Geïnteresseerden konden een kijkje te nemen in de verschillende woningen op de Slaadreef. Prachtig om te zien hoe op deze locatie invulling gegeven wordt aan de zorg voor alle bewoners. Mooie moderne materialen, geen standaard inrichting, maar per afdeling afgestemd op de bewoners.'ARTIKEL: APOTHEEKZORG: KOSTEN STABIEL EN MEER COLLECTIEVE CONTRACTEN MET ZORGVERZEKERAARS.
bron: Redactioneel/NZa. door: Ton van Vugt.

In de afgelopen jaren zijn de kosten voor de apotheekzorg licht gedaald en daarna weer licht gestegen

De kosten voor apotheekzorg zijn in de afgelopen jaren licht gedaald en daarna weer licht gestegen. Ook valt op dat steeds meer apothekers zich verenigen in collectieven. In 2014 sloot 86 procent van de apothekers een contract met een zorgverzekeraar via zo’n collectief. In 2017 was dat bijna 93 procent. Dat blijkt uit de monitor Betaalbaarheid en contractering extramurale farmacie van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Kosten stabiel.

In de apotheekzorg gelden vrije prijzen. De betaalbaarheid van deze zorg blijft in de onderzochte jaren 2012-2016 stabiel. Wel is een aantal geneesmiddelen in deze jaren overgeheveld naar het ziekenhuisbudget. Hierdoor vallen de totale kosten minder hoog uit.

Daar staat tegenover dat de behandeling van hepatitis C met dure medicijnen in de jaren 2014-2016 voor een tijdelijke stijging zorgde. Vanaf 2017 dalen deze kosten omdat de behandeling van de meeste mensen met hepatitis C inmiddels is afgerond.

In de apotheekzorg gaat jaarlijks ruim € 4,5 miljard om. Dat is iets meer dan € 1.000 gemiddeld voor elke patiënt die geneesmiddelen gebruikt.

Contracten met zorgverzekeraars.

De meeste apothekers sluiten zich aan bij een collectief. Zowel zorgverzekeraars als zorgaanbieders kunnen hier voordeel van hebben. Zorgverzekeraars onderhandelen met zo’n 10 collectieven in plaats van 2.000 apotheken. De collectieven hebben op hun beurt meer te vertellen in de onderhandeling met de zorgverzekeraar. Ook biedt een collectief allerlei diensten voor apotheken, bijvoorbeeld op ICT-gebied.

Op een enkele uitzondering na contracteren de zorgverzekeraars nagenoeg alle apotheken. Ook in onze onderzoeken over 2012 en 2014 was al sprake van deze hoge contracteringsgraad.ARTIKEL: 9 MILJOEN AAN EUROPEES GELD VOOR SCHOOLFRUIT EN -MELK.
bron: Redactioneel/Kassa [BNNVARA]. door: Carlijn de Groot.

Nederland kan voor het schooljaar 2018-2019 rekenen op 6,8 miljoen euro aan Europees geld voor schoolgroenten en -fruit en 2,4 miljoen euro voor schoolmelk. Voor alle 28 lidstaten samen is 250 miljoen euro uitgetrokken.

Afgelopen schooljaar deden 79.000 scholen in de EU mee aan de regeling. Voor miljoenen leerlingen, vooral tussen zes en tien jaar, werden 74 miljoen kilo groenten en fruit en 285 miljoen kilo zuivelproducten aangevoerd.

Lessen over gezonde eetgewoonten.

Appels, peren, pruimen, perziken, nectarines, sinaasappelen, aardbeien en bananen deden het goed, evenals wortels, tomaten, komkommers en paprika’s. Naast melk en yoghurt werd ook veel kaas uitgedeeld. Het programma gaat gepaard met lessen over gezonde eetgewoonten en de herkomst van voedsel. Ook zijn er boerderijbezoeken, schoolmoestuinen en kooklessen.

De Nederlandse regering vindt eigenlijk dat schoolmelk- en fruit niet Europees moet worden geregeld, maar accepteert het geld wel.ARTIKEL: EFFECTIVITEIT VAN DE GRIEPPRIK 2017-2018.
bron: Redactioneel/RIVM. door: Marlies van der VLoot.

De griepprik van het griepseizoen 2017-2018 heeft tot nu toe ongeveer 49% van de griepgevallen bij gevaccineerde mensen in Europa voorkomen.

Het B/Yamagata-griepvirus veroorzaakt dit griepseizoen de meeste infecties in Nederland, maar was niet opgenomen in de griepprik. Ook blijkt dat het andere B-griepvirus (van de Victoria-lijn), dat wel is opgenomen in de griepprik, toch voor gedeeltelijke bescherming heeft gezorgd. Dat is de conclusie van tussentijdse onderzoeksresultaten van het Europese I-MOVE-project naar effectiviteit van de griepprik. In dit project werken verschillende instituten in Europa samen, waaronder het RIVM en het NIVEL. De eerste Nederlandse schattingen geven een effectiviteit van 45% aan.

Europees project effectiviteit griepprik.

Binnen verschillende Europese landen worden gegevens van patiënten met griepachtige klachten verzameld. Het RIVM en NIVEL zijn Nederlandse deelnemer aan het Europese I-MOVE project. Deze Europese aanpak levert grotere aantallen patiënten op dan alleen vanuit Nederland. Hiermee kan de effectiviteit van de griepprik nauwkeuriger worden geschat.

Onderzoeksgegevens.

Het RIVM en het NIVEL hebben gegevens aangeleverd van patiënten die bij de huisarts zijn geweest en van patiënten die zijn opgenomen in het ziekenhuis met griepachtige klachten. Bij deze patiënten is onderzocht of de infectie werd veroorzaakt door het griepvirus. In de analyse wordt de vaccinatiegraad bij patiënten die geen infectie met een griepvirus bleken te hebben vergeleken met de vaccinatiegraad bij patiënten die wel een infectie met het griepvirus bleken te hebben.

Onderzoeksresultaten.

Uit de analyse blijkt dat de vaccin-effectiviteit tegen het B/Yamagata-griepvirus in Europa tot nu toe 49% was bij mensen die de huisarts bezochten met griepachtige klachten. Het is opvallend dat de effectiviteit zo hoog is, aangezien het virus niet is opgenomen in de meest gebruikte trivalente griepprik. De resultaten laten zien dat het andere B-virus (van de Victoria-lijn), dat wel is opgenomen in de griepprik, toch voor gedeeltelijke bescherming heeft gezorgd. Bij ouderen is de effectiviteit van de griepprik wat lager, namelijk 34% vaccin-effectiviteit tegen B-griepvirussen (Yamagata-lijn en Victoria-lijn samen genomen) bij patiënten van 65 jaar en ouder, die in het ziekenhuis zijn opgenomen. Aan het einde van het griepseizoen worden alle analyses opnieuw uitgevoerd, wanneer er meer gegevens beschikbaar zijn.

De tussentijdse resultaten zijn terug te vinden in Eurosurveillance.

Griepseizoen 2017/2018 in Nederland.

De griepepidemie in Nederland duurt nu al 13 weken. De epidemie wordt gedomineerd door het B/Yamagata-griepvirus. Gemiddeld duurden griepepidemieën de afgelopen 20 jaar negen weken, waarmee deze epidemie langer duurt dan gemiddeld. Voor Nederland is ook de voorlopige vaccin-effectiviteit berekend voor mensen die de huisarts bezochten met griepachtige klachten. Hieruit blijkt dat in Nederland de effectiviteit 45% is, wat overeenkomt met de Europese schatting. De nauwkeurigheid is echter minder, omdat het aantal deelnemers veel kleiner is dan in de Europese studie. De Nederlandse schattingen worden ook aan het eind van het seizoen herhaald als er meer gegevens beschikbaar zijn. In Nederland zijn er te weinig gegevens beschikbaar om een schatting te maken voor patiënten die in het ziekenhuis zijn opgenomen.

De afgelopen weken was de sterfte bij mensen in de leeftijdsgroep 75 jaar en ouder verhoogd, ten opzichte van de sterfte die in deze tijd van het jaar wordt verwacht (sterftedata ontvangen van het CBS). Griep is één van de mogelijke oorzaken van oversterfte, maar er zijn meer factoren, zoals de recente koude periode, die hieraan bij kunnen dragen.ARTIKEL: KOM OOK NAAR SUPPORT! [+VIDEO]
bron: Redactioneel/SupportExpo. door: Carlijn de Groot.

Support 2018 is Nederlands belangrijkste event voor mensen met een bewegingsbeperking – waaronder mensen met een fysieke beperking en senioren – hun familieleden, begeleiders en mantelzorgers.

Het event is er zeker ook voor professionals zoals ergotherapeuten, indicatiestellers, zorginkopers en wijkverpleegkundigen. Zij komen naar de Jaarbeurs in Utrecht om nieuwe informatie en inspiratie op te doen, (support)innovaties te omarmen en om actief mee te doen aan workshops en activiteiten. En dat vier dagen lang.

De uitgebreide focus geeft Support een onderscheidend karakter en een groot bereik. Nergens vind je zo’n veelzijdig aanbod in onder andere hulpmiddelen, mobiliteit & vervoer, sport & vrije tijd en wonen & domotica als op dit event.

(Bekijk de Support 2016 Aftermovie 2016 [Youtube] op onze website)

Data & Tijden:

Support vindt plaats van woensdag 30 mei tot en met zaterdag 2 juni en is dagelijks geopend van 09.30 tot 16.30 uur.

Deelnemerslijst:

Er doen weer heel veel exposanten mee aan Support. Binnenkort vind je de voorlopige deelnemerslijst op de website

Meer informatie vind je op de website www.SupportExpo.nlARTIKEL: AFKICKEN VAN ANTIDEPRESSIVA MOET VERGOED WORDEN. [+AUDIO]
bron: Redactioneel/EenVandaag. door: Marlies van der Vloot.

"Je hebt van die vrouwen die zeggen, ik ben lekker gek. Nou, ik ben dus écht gek", zegt cabaretière Marjolijn van Kooten in een van haar shows. Ze steekt er de draak mee, maar spreekt uit ervaring. Want Van Kooten was jarenlang depressief en had angstaanvallen. Zo erg zelfs dat ze niet meer naar buiten durfde. Haar artsen schrijven haar antidepressiva voor, en het werkt. Ze voelt zich een stuk beter, gaat weer naar buiten en is dit jaar voor het eerst zelfs weer ver weg op vakantie gegaan.

Toch zou ze graag haar medicatie afbouwen. “Ik heb erg last van zweten en kwam veel aan, ik kreeg een hoge bloeddruk. En ik denk dat het wel met wat minder toe kan, het zijn toch best zware medicijnen.” Marjolijn van Kooten is één van de 1,2 miljoen Nederlanders die jaarlijks antidepressiva slikt. Veel van hen komen niet meer van de pillen af, omdat die verslavend zijn. De oplossing kan een zogeheten taperingstrip zijn, maar deze wordt door de meeste zorgverzekeraars niet vergoed.

En daar moet verandering in komen, vinden cabaretière Marjolijn Van Kooten en psychiater Bram Bakker. Een petitie, aangeboden aan de Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport, moet ervoor zorgen dat de taperingstrips in het basispakket worden opgenomen.

Wat zijn taperingstrips?

Tapering komt van het Engelse ‘to taper’ wat ‘geleidelijk doen afnemen’ betekent. Eigenlijk is een taperingstrip niets meer dan 'medicatie op rol'. Gedurende een bepaalde periode gebruik je een bepaalde dagelijkse dosis van een medicijn. Het uiteindelijk doel: je dosis verlagen of zelfs helemaal naar nul afbouwen.

(Beluister het item uit EenVandaag Radio [AVROTROS] op onze website)

Afbouwen antidepressiva is belangrijk.

Geleidelijk afbouwen van antidepressiva is belangrijk, vindt Van Kooten. "Je lichaam en geest is zo snel gewend aan het middel. Als je abrupt stopt met het middel kun je klachten krijgen. Denk aan paniekaanvallen, zweetbuien, slapeloosheid en misselijkheid." Van Kooten is medeoprichter van de vereniging Afbouwmedicatie.

Apotheker Paul Harder is vijf jaar geleden begonnen met het ontwikkelen van de taperingstrip, in opdracht van Cinderella Therapeutics en de Universiteit van Maastricht. "Het gaat om de in de apotheek bereide medicatie in steeds lagere doses. Het afbouwen gaat dan zo langzaam dat je nauwelijks iets merkt van de onttrekkingsverschijnselen", legt Harder uit.ARTIKEL: OVERHEIDSTOEZICHT OP KWALITEIT EN VEILIGHEID VAN DE GEZONDHEIDSZORG.
bron: Redactioneel/Rijksoverheid/IGJ. door: Ton van Vugt.

Prof.dr. Ian Leistikow aanvaardt met het uitspreken van zijn oratie op vrijdag 16 maart 2018 zijn ambt als bijzonder hoogleraar ‘Overheidstoezicht op Kwaliteit en Veiligheid van de Gezondheidszorg’ aan Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Met de benoeming zetten ESHPM en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (IGJ) hun succesvolle samenwerking voort als het gaat om praktijkgericht onderzoek naar toezicht op kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg.

De samenleving is in de afgelopen decennia steeds meer waarde gaan toekennen aan overheidstoezicht op de kwaliteit van zorg. Anno 2018 staat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd midden in onze samenleving en dat vergt van de inspectie dat zij de maatschappelijke meerwaarde van haar toezicht kan aantonen.

In The proof of the pudding gaat prof.dr. Ian Leistikow in op de vraag hoe de inspectie hier invulling aan kan geven en hoe zij haar toezicht zo kan vormgeven dat deze tot maatschappelijke meerwaarde leidt. Leistikow stelt dat de meerwaarde van overheidstoezicht op kwaliteit van zorg vanuit vier perspectieven wordt bepaald. Dat zijn de perspectieven van de patiënt, de professional, de politiek en het publiek.

Prof. Leistikow introduceert in zijn onderzoek een model, bestaande uit acht stappen, dat dient als handvat voor het bepalen van een toezichtstrategie die aantoonbaar bijdraagt aan kwaliteit en veiligheid van zorg. Het model verbindt wetenschappelijke inzichten over toezicht met de praktische werkelijkheid waar de inspecteurs zich in begeven. Dit helpt de inspectie als lerende organisatie om haar werkwijzen steeds aan te blijven passen aan de ontwikkelingen in de zorg waarop zij toeziet. Daarnaast is het de bedoeling dat de opgedane kennis en ervaring worden gedeeld binnen en buiten de inspectie en de Erasmus Universiteit. “Zo kan deze leerstoel een steentje bijdragen aan het vertrouwen van 17 miljoen Nederlanders in de kwaliteit van zowel de jeugd- en gezondheidszorg als het overheidstoezicht daarop”, aldus Leistikow.

Meer informatie is te vinden op de website van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daar is ook het oratieboek te downloaden.ARTIKEL: HOOGLERAAR PLEIT VOOR NEDERLANDSE GEBARENTAAL ALS VAK OP MIDDELBARE SCHOLEN.
bron: Redactioneel/De Gelderlander/Doof.nl. door: Ton van Vugt.

De positie van gebarentaal en daarmee die van dove mensen moet beter, vindt Onno Crasborn. Hij is de eerste hoogleraar Nederlandse Gebarentaal in Nijmegen.

Onno Crasborn, de eerste hoogleraar Gebarentaal aan de Radboud universiteit in Nijmegen pleit voor gebarentaal als keuzevak op reguliere middelbare scholen.

Leerlingen kunnen zo makkelijker contact maken met dove mensen. Bovendien worden deze onderwijsinstellingen daarmee interessanter voor dove kinderen om lessen te volgen.

Nederland telt 10.000 tot 15.000 mensen die doof of slechthorend zijn.

Daar sta je dan als Nijmeegse onderzoekster in Shanghai, de grootste stad van China. Je kent de taal niet en toch kun je je redelijk verstaanbaar maken. Hoe? Met je handen. Blijft voor de meeste horende Nederlanders de Chinese taal na dagen, weken, maanden nog steeds abracadabra; dove en slechthorende mensen communiceren er relatief snel en makkelijk op los in het Verre Oosten.

Dat komt niet omdat alle dove mensen op de wereld dezelfde taal gebruiken. ,,Veel horende mensen denken ten onrechte dat er een universele gebarentaal bestaat’’, zegt Onno Crasborn (46), sinds december hoogleraar Nederlandse Gebarentaal aan de Radboud universiteit in Nijmegen. In elke regio waar genoeg doven wonen, is een eigen gebarentaal ontstaan. Inmiddels zijn er wereldwijd een kleine 150 bekend.

Verschillen.

,,Hoe verder de taal en cultuur van elkaar staan, hoe kleiner de overeenkomsten tussen de bijbehorende gebarentalen’’, zegt Crasborn. Het Chinees is daarvan een goed voorbeeld. Neem het woord ‘thee’. In het Nederlands houd je als het ware een theezakje heen en weer boven een kopje. Chinezen glijden met hun rechterhand over de linker, alsof je blaadjes van een struik aftrekt: zij drinken alleen losse thee. Eten doe je in het Nederlands door je hand bij je mond te houden, in China maak je een omgekeerd V-gebaar, alsof je met twee stokjes eet.

Een extra handicap is dat de Chinese karakters twee belangrijke hulpmiddelen, liplezen en afzonderlijke letters uitbeelden, in de weg staan. Daar staat dan weer tegenover dat de grammatica’s van gebarentaal nogal op elkaar lijken en de woordvolgorde vaak minder belangrijk is.

"Communicatie in en buiten de klas is lastig voor dove kinderen, ze komen er moeilijk tussen."

Onno Crasborn.

Internationaal gebruik.

Crasborn leidt als kersverse hoogleraar onderzoek naar internationaal gebruik van gebarentaal, samen met onder andere Merel van Zuilen, de onderzoekster uit de eerste zin van dit artikel die een week lang met Chinezen heeft gepraat via gebaren. De gesprekken zijn gefilmd en worden in Nijmegen geanalyseerd. Want hoe gaat dat precies, het internationaal gebruik van gebarentalen en hoe succesvol is deze manier van communiceren eigenlijk? Om dat te onderzoeken ontving Crasborn vorig jaar een grote wetenschapsbeurs.

Crasborn groeide op in Arnhem en studeerde Frans taal en letterkunde en Algemene Taalwetenschap in Nijmegen. Hij noch familieleden hebben gehoorproblemen. ,,Tijdens mijn studie kwam ik toevallig in contact met gebarentaal. Ik vond die intrigerend en besloot de vierjarige tolkenopleiding te volgen.’’ Die heeft hij met succes afgerond. De laatste jaren komt hij niet vaak meer aan tolken toe, vanwege andere drukke werkzaamheden. Sinds vijftien jaar is hij als wetenschapper verbonden aan de Radboud Universiteit en richt hij zich op gebarentaal.

Erkenning.

Meer erkenning van gebarentaal is een speerpunt van de hoogleraar. Want de positie van deze taal kan nog stukken beter, ook binnen de wereld van doven en slechthorenden. ,,Huisartsen, gezinsbegeleiders, audiologen zien het nut van gebarentaal niet altijd, denken soms zelfs dat het slecht is voor de ontwikkeling van het kind. Horende ouders vinden het prachtig een cursus babygebaren te volgen, om al vroeg contact te maken met hun kind. Maar als het kind doof is, dan zijn gebaren opeens een probleem. Dat is echt grote onzin. Hoe eerder gebarentaal in beeld komt bij een doof kind, des te beter.’’

Nieuwe technische ontwikkelingen, zoals gehoorimplantaten, brengen daar ook geen verandering in. ,,Spraak verstaan blijft extra inspanning kosten en gaat niet in alle omstandigheden even goed. Bovendien begint het leren van taal al bij de geboorte. Baby’s die na zes tot twaalf maanden geïmplanteerd worden, lopen een ontwikkelingsachterstand op waarvan we de gevolgen nog niet goed kunnen overzien.’’

Sociaal.

Veel van de 10.000 tot 15.000 doven en zeer slechthorenden in ons land hebben het sociaal niet makkelijk. Horende mensen vinden het vaak lastig contact met hen te maken. Ze verstaan de klanken die doven maken niet en kennen geen gebarentaal. Daarom pleit Crasborn ervoor dat deze taal een keuzevak wordt op reguliere middelbare scholen, net zoals Spaans. ,,Communicatie in en buiten de klas is lastig voor dove kinderen, ze komen er moeilijk tussen. Het zou enorm schelen als horende leerlingen ook gebarentaal zouden kunnen.’’

Daar is animo voor, verwacht de hoogleraar. ,,In het basisonderwijs hebben we vaker enthousiaste klassen gezien. Op middelbare scholen is het in Nederland nog niet vaak geprobeerd, maar buitenlandse collega’s zien ook daar enthousiasme.’’

Begin.

Bij de Tweede Kamer ligt op dit moment een initiatiefwet voor de juridische erkenning van Nederlandse Gebartentaal en voor de oprichting van een instelling die gebarentaal en dovencultuur bevordert. ,,Dat is een mooi begin’’, vindt Crasborn, ,,maar onduidelijk blijft hoe gebarentaal toegankelijker gemaakt kan worden. In de wet staat ook niets over de financiering.’’

Hij zou graag zien dat gebarentaal dezelfde positie krijgt als het Fries, dat gebarentaal gezien wordt als een van de officiële talen van Nederland. ,,Dat zou de dovengemeenschap in Nederland meer aanzien geven en hun taal zichtbaarder maken voor horende ouders van dove kinderen. Die zijn er zich nu vaak niet van bewust dat het heel normaal is voor kinderen om tweetalig op te groeien en dat gebarentaal een volwaardige taal is.’’ARTIKEL: BACTERIEGENEN UITSTEKENDE VOORSPELLER VOOR AANWEZIGE METABOLIETEN.
bron: Redactioneel/RadboudUMC. door: Carlijn de Groot.

Metabolieten blijken erg belangrijk, maar hun precieze samenstelling op een bepaalde plek in het lichaam is vaak heel lastig te bepalen.

Producenten van schoonheids- en huidverzorgingsproducten bepalen voor een belangrijk deel welke bacteriën er op je huid leven. Dit laten biologen van het Radboudumc en de Universiteit Utrecht zien met een door hen ontwikkeld computermodel. Het model bepaalt uit het DNA van de micro-organismen de combinatie van de aanwezige metabolieten; hun voedings- en afvalstoffen. Deze methode is interessant omdat het moeilijk is de metabolieten-samenstelling experimenteel te bepalen, terwijl die belangrijke aanwijzingen kan geven over ziekte en gezondheid. De resultaten van het onderzoek verschenen afgelopen week in Nature Microbiology.

Metabolieten bepalen bijvoorbeeld je lichaamsgeur. Het kunnen ook voor het lichaam moeilijk afbreekbare of zelfs giftige stoffen zijn. In de afgelopen jaren is duidelijk geworden dat de mens één groot, wandelend ecosysteem is waarin duizenden micro-organismen en metabolieten voorkomen, die een complexe wisselwerking hebben met de activiteit van cellen en weefsels. Zo zorgen darmtumoren voor veranderingen in de metabolieten-samenstelling in de darm, waardoor bepaalde bacteriën beter gaan groeien.

Lastig te bepalen.

“Metabolieten blijken dus erg belangrijk, maar hun precieze samenstelling op een bepaalde plek in het lichaam is vaak heel lastig te bepalen. Het aantal verschillende metabolieten is enorm groot en hun concentraties kunnen sterk verschillen”, licht onderzoeksleider Bas Dutilh van de Universiteit Utrecht toe. “Omdat metabolieten en de aanwezige bacteriën zo sterk aan elkaar gekoppeld zijn, bedachten wij dat het ook mogelijk moet zijn om hun samenstelling te voorspellen op basis van de aanwezige bacteriën. De enige input die we hiervoor nodig hebben zijn de genen van die bacteriën en dat is tegenwoordig dankzij de vooruitgang in metagenomics goed mogelijk.”

Verrassend consistent.

In een computermodel simuleren de onderzoekers voor alle bacteriesoorten welke metabolieten die nodig hebben om te kunnen groeien. Dit is af te leiden uit het DNA, om precies te zijn uit de codering voor de enzymen die daarin staat. Vervolgens wordt bepaald welke metabolietconcentraties nodig zijn om de gemeten bacterieconcentraties te kunnen verklaren. “De voorspellingen die uit onze analyses komen, blijken verrassend consistent met wat er bekend is over de metabolietconcentraties in en op het menselijk lichaam”, vertelt eerste auteur en promovendus Daniel Garza van het Radboudumc.

Toepasbaar voor iedere omgeving.

“Wij hebben de bruikbaarheid van het computermodel nu laten zien voor de menselijke huid, mond, darmen en vagina, omdat daarover al veel bekend is”, vertelt hoogleraar Bioinformatica Martijn Huijnen van het Radboudumc. “Maar in principe is deze techniek toepasbaar voor iedere omgeving waar bacteriën in voorkomen, bijvoorbeeld ook in de grond bij plantenwortels.”

Beauty- en verzorgingsproducten.

Op de huid werden veel stoffen gevonden die bekend staan als ingrediënten van beauty- en verzorgingsproducten, zoals myristinezuur, een geurstof die gemakkelijk door de huid wordt geabsorbeerd. Ook de aanwezigheid van een significante hoeveelheid lood werd voorspeld, wat in overeenstemming is met een eerdere experimentele studie. Waar dit giftige metaal vandaan komt is vooralsnog gissen. Lood in benzine is in Nederland en in de VS, waar de monsters vandaan komen, al lang verboden. “Het zit nog wel in sommige merken lippenstift, maar het lijkt me sterk dat dit de relatief hoge concentraties op allerlei huidmonsters verklaart”, aldus Dutilh.

Het model.

Het computeralgoritme, MAMBO genaamd (voor ‘Metabolomic Analysis of Metagenomes using fBa and Optimization’), werkt als volgt (zie figuur). (1) Eerst zijn computermodellen gemaakt van het metabolisme van de meer dan 1.500 bacteriën die in en op het menselijk lichaam voorkomen. Hierin is het verband tussen de aanwezige metabolieten-concentraties en de groei van iedere bacterie vastgelegd. (2) Op basis van deze modellen worden computersimulaties uitgevoerd voor een bepaald, goed gedefinieerd, metabolieten-milieu. Dit levert een profiel op dat weergeeft hoe goed elke bacterie-populatie kan groeien op het ingevoerde metabolieten-milieu. (3) Het profiel uit de simulatie wordt vergeleken met een experimenteel bepaald profiel uit bijvoorbeeld huid- of poepmonsters. (4) Na simulaties van miljoenen en miljoenen milieus, wordt het bacterie-profiel gevonden dat het best overeenkomt met het experimenteel bepaalde profiel. De metabolieten-concentraties die daarbij horen vormen de voorspelling over het milieu waarin de bacteriën gemeten zijn.ARTIKEL: SOCIAAL NETWERK IS CRUCIAAL IN ZELFREDZAAMHEID.
bron: Redactioneel/ANBO. door: Marlies van der Vloot.

Gemeenten worstelen nog altijd met zelfredzaamheid en participatie de uitgangspunten van de wet maatschappelijke ondersteuning Wmo). ANBO is niet verbaasd en pleit opnieuw voor meer aandacht voor het versterken van het sociale netwerk bij mensen die ziek of minder zelfstandig worden.

Niet het ziektebeeld, maar het gebrek aan familie, vrienden, geld of vaardigheden zijn het verschil tussen lang zelfstandig en zelfredzaam zijn of snel hulpbehoevend worden. Dat zegt de belangenbehartiger voor senioren in reactie op het laatste rapport van het SCP ‘Wmo in de praktijk’ dat vandaag verscheen. Het SCP concludeert onder andere dat mensen niet altijd kunnen terugvallen op hun netwerk en dat ‘het Rijk zich niet rijk moet rekenen als het gaat om het inzetten van informele hulp'. ANBO-bestuurder Liane den Haan is bezorgd: “We waarschuwen inmiddels al jaren: uitgaan van zo veel mogelijk zélf doen is goed, maar alléén als er een stevig netwerk is om iemand te helpen. Gemeenten zien nu dat hulp van mantelzorgers en vrijwilligers helemaal niet voor iedereen is weggelegd, maar zijn na drie jaar Wmo nog altijd niet in staat om het netwerk van mensen te versterken. Dáár moet prioriteit aan gegeven worden."

Netwerk was al niet stevig genoeg.

Uit onderzoek van ANBO uit 2014 bleek bijna een kwart van de 11.000 respondenten niet te kunnen terugvallen op een sociaal netwerk en slechts twintig procent gaf aan een beroep te kunnen doen op buren of vrienden. De mate waarin mensen kunnen terugvallen op hun sociale netwerk viel toen ook al tegen, en, zo raadde ANBO-directeur Liane den Haan toen aan: ‘daar moet de komende jaren veel aandacht voor zijn vanuit gemeenten, welzijnswerk en wijkverpleging.’ “Toen al waarschuwden we: onafhankelijk zijn betekent niet dat je alles zelf moet doen. De cultuur van informele hulp vragen moet gaan wortelen in onze samenleving om te zorgen dat deze zorghervorming een succes wordt. Na drie jaar concludeert het SCP dat nog steeds. Ik vind het heel zorgelijk dat er zo weinig geleerd en geïnvesteerd lijkt te zijn."

Ook: maatwerk en cultuur.

ANBO heeft al vóór de invoering van de Wmo gepleit voor drie dingen: één: veel aandacht voor het sociale netwerk, zodat mensen ook daadwerkelijk zelfredzaam kúnnen zijn. Twee: écht maatwerk leveren, zodat er zonder (beleids)beperking naar het individu en de context gekeken kan worden en drie: een cultuurverandering bij gemeenteambtenaren die belast zijn met keukentafelgesprekken en de toekenning van middelen of hulp. “Er zijn grote verschillen in aanpak bij gemeenten. Een goed voorbeeld is en blijft Huizen. Door een persoonlijke aanpak helpen ze mensen en zijn ze economisch efficiënt. Het is geen raketwetenschap: iemand met gevorderde dementie en een stevig netwerk van partner, buren, familie en vrienden kan heel lang thuis blijven en een alleenstaande zonder sociale contacten met beginnende geheugenklachten heeft direct hulp nodig. Door daar oog voor te hebben help je mensen echt.” Verder heeft ANBO eind 2017 de aanmoedigingsprijs ‘Pluim’ in het leven geroepen voor gemeenten die voorloper zijn in de informatievoorziening. “Goede voorbeelden zijn er te over, leer van elkaar en zorg dat burgers hun weg weten. Die informatie is gewoon voorhanden.”

Sociaal netwerkers.

ANBO heeft een groot netwerk van vitale ouderen en leidde zelf Sociaal Netwerkers op, die eenzaamheid en isolement helpen voorkomen en bestrijden. Ze zoeken mensen thuis op en maken hen enthousiast om mee te doen met activiteiten bij hen in de buurt. Voor meer ingewikkelde hulpvragen, zoals het aanvragen van hulpmiddelen of hulp bij de financiële administratie, verwijzen ze door naar andere vrijwilligers, zoals de ANBO Consulent van de ANBO Raad & Daad Advieslijn, of andere instanties.

Gebrek aan geschikte woningen en perverse prikkels.

Verder signaleert het SCP dat samenwerking met onder andere zorgverzekeraars soms moeizaam verloopt, dat de route naar hulp voor hulpvragers en mantelzorgers soms onduidelijk is en dat de verschillende financieringsstromen – Wmo, de wet langdurige zorg en de zorgverzekeringswet zorgen voor perverse prikkels. “Ook hiervoor waarschuwen we al jaren. Er is een prikkel om mensen door te schuiven naar het volgende loket. Terwijl de meeste mensen toch echt thuis ondersteund willen worden. Daar zijn voldoende goede woningen voor nodig, aandacht voor de context en een cultuur onder hulpverleners dat iedere hulpvrager een persoonlijke oplossing nodig heeft."ARTIKEL: HN-INFOPUNT: WAT IS SV-LOON?
Dagelijks een duidelijk antwoord op een gestelde vraag.
Beantwoord door de mederwerkers van ons HN-INFOpunt.

Wij ontvingen de volgende vraag:

"Mijn consulent bij het UWV had hij laatst over 'sv-loon'. Wat is dat eigenlijk?"

Onze HN-informateur antwoord:

Het sv-loon (sociale verzekeringsloon) is het loon waarover u belastingen en sociale premies betaalt. Wij berekenen uw dagloon voor uw WW-uitkering op basis van het sv-loon dat u verdiende in het jaar voordat u werkloos werd.

Uw sv-loon is uw brutoloon plus vaste onderdelen van het loon. Vakantiebijslag, eindejaarsuitkering, dertiende maand, ploegentoeslag en bijtelling van een auto van de zaak tellen mee voor het sv-loon. Ook deze inkomsten geeft u op het formulier Inkomstengave apart aan bij Inkomsten uit dienstverband.

Staat uw sv-loon niet op uw loonstrook? Gebruik dan een van de volgende bedragen:

- svw-loon;
- loon;
- loon voor loonheffing;
- heffingsloon;
- loon LH (belastbaar loon / loonheffingen);
- loon loonbelasting;
- loon LB / PH (loonbelasting / premieheffing);
- loon voor inhoudingen;
- loonheffingen TB (tabel).

Let op: in plaats van loon wordt ook wel grondslag of basis gebruikt.

Staat geen van deze bedragen op uw loonstrook? Vul dan uw brutoloon in. In de meeste gevallen voorkomt u hiermee dat u te veel uitkering ontvangt en dit later weer moet terugbetalen. Of neem contact op met uw werkgever. Uw werkgever weet welke vergoedingen meetellen voor het sv-loon.ARTIKEL: ONZE LACHAFSLUITING.
Onze dagelijks afsluiting met een lach.
Vandaag ingezonden door Lea de Witte uit Nijkerk.

Het proefwerk is gemaakt en meester weet zeker dat er gespiekt is. Want bij Hans staat:'DAT WEET IK NIET' en bij Ilse staat: 'IK OOK NIET'.En hiermee zijn we aan het eind gekomen van ons nieuwsoverzicht van vandaag.
Voor meer nieuws gaat u naar www.handicapnieuws.net of volgt u ons op social media.
Morgenvroeg maken we weer een nieuwe update, want je weet het: HandicapNieuws is dagelijks 'uitgsproken' actueel!

Ga naar:
- Maandag.
- Dinsdag.
- Woensdag.
- Donderdag.
- Vrijdag.