Welkom op de speciaal toegankelijke website van HANDICAPNIEUWSnet. HANDICAPNIEUWSnet is uitgsproken actueel: vrijdag
Keuzeknoppen om terug te gaan naar: Startpagina
::

vrijdag

Keuze: ReadSpeaker aan.

Je luistert naar HandicapNieuws UPDATE van vrijdag 19 oktober 2018.

VANDAAG IN ONS NIEUWS:
Versterking wijkteams nodig, zodat mensen hun weg in hulp en zorg beter vinden.
Kwart ongeneeslijke kankerpatiënten voelt zich aan lot overgelaten.
Vaker naar huisarts voor psychisch probleem.
Infographic 'Wlz inkoop 2019 tijdlijn' aangepast.
Hoe zorgt u dat u voldoende vitamine D binnenkrijgt?
Ombudsman, Rekenkamer, SCP: ’Duizenden krijgen niet de juiste zorg’.
Cadeautje van de baas helpt bij stoppen met roken.
Neutrale en onafhankelijke keuzehulp voor zwangere vrouwen.
Uitblijven pensioenverhoging 'niet meer uit te leggen'.
Stop de onzinnige regeltjes voor zorgcoöperaties.
Sinterklaasjournaal en intocht opnieuw met gebarentolk.
Vanaf 19 november: Sterk in je Werk-week bij Visio.
Sporten maakt ook geestelijk fit.
Consultatiebureaus voor ouderen niet effectief.
Om escalatie bij verward gedrag te voorkomen is meer inzicht in beperkingen nodig.
Laat uw toeslagen niet liggen!
Mysterieuze weldoener geeft ton voor ziek kind.
Nivel en IVM intensiveren samenwerking.
Maatwerk traplift door innovatieve oplossing binnen twee weken.
E-healthweek 2019: organiseer mee en open uw deuren.
Grote voorraad stamcellen onder politiebegeleiding vervoerd.
Ingegroeide teennagel en hallux valgus.
INFOpunt: Moet ik een boete betalen als ik niet op een ziekenhuisafspraak kom?
Onze Lachafsluiting.

Voor meer informatie over de handicap nationaal? ga naar hun site: www.handicapnationaal.nl, mail naar info@handicapnationaal.nl, of bel op kantoortijden naar 06-12390746. en dan nu onze artikelen van vandaag.ARTIKEL: VERSTERKING WIJKTEAMS NODIG, ZODAT MENSEN HUN WEG IN HULP EN ZORG BETER VINDEN.
bron: Redactioneel/ANBO.

Nu langer zelfstandig wonen de norm is geworden, wonen ook mensen met meer complexe hulp- en zorgvragen thuis. Die gaan over zorg, maar ook bijvoorbeeld over woningaanpassingen, schuldenproblematiek of psychische en geestelijke hulp. ANBO pleit, voorafgaand aan het begrotingsoverleg dat de Tweede Kamer gisteren hield, voor versterking van de sociale wijkteams.

Deze teams kunnen, in nauwe samenwerking met de huisarts, domeinoverstijgend werken, zodat de weg naar hulp en zorg gemakkelijker te vinden wordt, en er geen tijd verloren gaat. Een voorbeeld is het systeem dat in Den Haag bestond en in Gouda nog actief is, onder leiding van wijkorganisatie Plicare, en het Alphense initiatief Tom in de buurt.

Wie doet wat? En hoe weet de burger dat?

"Een beroep doen op samenwerking tussen professionals klinkt mooi, maar wie neemt het initiatief? Hoe ziet de samenwerking er dan uit? En vooral: wat levert dit op als het gaat om betere en persoonlijkere zorg? Voorlopig zien we dat de samenwerking tussen de verschillende zorgaanbieders behoorlijk schuurt, dat communicatie stagneert, er geen overzicht is van het aanbod en dat mensen veelvuldig van het kastje naar de muur worden gestuurd. De gescheiden financieringsstromen, waarbij de investering van de één de opbrengst van de ander is, draagt hier niet aan bij. Ook is het bijzonder lastig voor mensen hun weg in de drie wetten - Wmo, zorgverzekeringswet en de wet langdurige zorg - te vinden, zeker als er sprake is van toenemende zorg en er een beroep op meerdere zorgprofessionals moet worden gedaan", zo schrijft ANBO-bestuurder Liane den Haan.

Ten minste vijf oplossingen:

ANBO pleit in de brief voor het volgende:

• Inzetten op versterking van wijkteams waarin de verschillende professies (welzijn, zorg) bij elkaar gebracht zijn. Dit moeten teams zijn die veel meer aan de voorkant hun werk doen (informatiebijeenkomsten, spreekuren, bij mensen thuiskomen met adviezen) ook huisartsen kunnen hiernaar doorverwijzen. De grootste kracht is dat zij domeinoverstijgend werken en het vaste aanspreekpunt zijn voor mensen met een hulpvraag tot de vraag in goede banen is geleid naar een oplossing;
• Inzet op beschikbaarheid van de specialist ouderengeneeskunde in de eerstelijn al dan niet beschikbaar voor meerdere praktijken. Deze specialist heeft goed overzicht over de ELV’s en werkt samen met de ziekenhuizen en zorgorganisaties voor thuis- en verpleegzorg;
• Specialist ouderengeneeskunde of geriater op de SEH/ziekenhuis aanwezig. Sommige ziekenhuizen hebben speciale geriatrische afdelingen en transferverpleegkundige is helemaal ingesteld op de problemen die het naar huis gaan met zich mee kunnen brengen;
• Stevig inzetten op innovaties die het langer zelfstandig wonen ondersteunen, zoals robotica en domotica. Hier moet gezien de druk die er al ligt op de wijkverpleging haast mee gemaakt worden. Er zijn diverse toepassingen en succesvolle voorbeelden maar de brede noodzakelijke uitrol om te zorgen dat dit normale toepassingen worden als onderdeel van het wonen ontbreekt;
• Ook moet de druk op gemeenten verhoogd worden om samen met corporaties en zorgorganisaties, echt haast maken met het bouwen van nieuwe woonzorgconcepten. Er is een wereld te winnen als we het zogeheten ‘gat in de samenleving’, tussen ‘thuis’ en het verpleeghuis, met nieuwe woonzorgconcepten kunnen dichten. Er zijn te veel crisisopnames en de capaciteit op eerstelijnsverblijf en crisisbedden is beperkt. Goed ouder worden begint bij goed wonen in leefbare wijken die uitdagen tot bewegen en tot ontmoeten. Sociaal netwerk en identiteit zijn belangrijk. Dit voorkomt onnodig beroep op de zorg. We moeten preventief aan de voorkant investeren in wonen, welzijn en wijken om te voorkomen dat het beroep op zorg onnodig groot wordt.

(Lees de hele brief van ANBO op onze website)

ARTIKEL: KWART ONGENEESLIJKE KANKERPATIËNTEN VOELT ZICH AAN LOT OVERGELATEN.
bron: Redactioneel/NFK.

De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) maakt zich zorgen om ongeneeslijk zieke kankerpatiënten. Uit eigen onderzoek blijkt namelijk dat een kwart van hen na een slechtnieuwsgesprek in het ziekenhuis zich aan hun lot voelen overgelaten.

Ze worden niet meer geholpen door hun zorgverlener, terwijl ze daar wel een sterke behoefte aan hebben. Iemand die dat gevoel herkent is Judith Mulder uit Amsterdam. Zij kreeg zes jaar geleden te horen dat ze niet meer zou genezen van borstkanker, waarna het contact met haar ziekenhuis opeens verminderde.ARTIKEL: VAKER NAAR HUISARTS VOOR PSYCHISCH PROBLEEM.
bron: Redactioneel/Telegraaf/NIVEL.

Het percentage volwassenen dat contact heeft (gehad) met de huisarts wegens psychische en sociale problemen is tussen 2011 en 2017 toegenomen van 12 naar 18 procent, aldus onderzoeksinstituut Nivel.

„Het ziet ernaar uit dat de zorg voor psychische en sociale klachten in de huisartsenpraktijk laagdrempeliger is geworden”, zegt het Nivel. De vraag is nog wel of het om nieuwe patiënten gaat die voorheen geen zorg voor psychische problemen ontvingen of om mensen die anders elders zouden zijn behandeld.

Sinds een wijziging in de regels voor zorg van 2014 moeten patiënten met lichte psychische of sociale problematiek geholpen worden door de huisarts, die weer een beroep kan doen op een zogenoemde Praktijkondersteuner Huisarts Geestelijke Gezondheidszorg. Ook het percentage patiënten dat bij zo’n POH-GGZ kwam steeg, van 0,7 naar 4 procent.

Van de patiënten die met psychische en sociale problemen naar de huisarts gaan, is 60 procent vrouw.ARTIKEL: INFOGRAPHIC 'WLZ INKOOP 2019 TIJDLIJN' AANGEPAST.
bron: Redactioneel/ActiZ.

De indieningstermijn Wlz-budgetronde 2019 is verschoven en het nieuwe tijdvak SectorplanPlus-regeling is helder. De ActiZ Infographic ‘Wlz tijdpad zorginkoop 2019’ is hierop aangepast.

Jaarlijks dienen zorgkantoren en zorgaanbieders de productie- en herschikkingsafspraken in bij de NZa. De NZa heeft de indieningstermijn voor de budgetronde 2019 en de herschikkingsronde 2018 uitgesteld van 1 november naar 15 november 2018. Dit heeft plaatsgevonden op verzoek van ZN/zorgkantoren om voldoende tijd te hebben. Zorgaanbieders zullen hier verder geen hinder van ondervinden, zo is aangegeven door de NZa.

Vooraankondiging subsidie SectorplanPlus 3e tijdvak opent per 1 december 2018.

SectorplanPlus is een meerjarige subsidie van VWS om een extra impuls te geven aan scholing voor o.a. nieuwe medewerkers, werkbegeleiders en praktijkopleiders. Ook de begeleidingskosten van Oriëntatiebanen valt onder deze subsidieregeling.

De aanvraagprocedure en alle laatste stand van zaken vind u binnenkort op www.sectorplanplus.nl.

Infografic Wlz tijdpad zorginkoop 2019 aangepast.

Bovenstaande wijzigingen zijn verwerkt in de Infografic Wlz tijdpad zorginkoop 2019. Daardoor is nu de geactualiseerde versie oktober van de infographic beschikbaar.ARTIKEL: HOE ZORGT U DAT U VOLDOENDE VITAMINE D BINNENKRIJGT?
bron: Redactioneel/Gezondheidsnet/MAXvandaag.

Vitamine D hebben we nodig voor sterke botten en onze spieren. Onder invloed van de zon maakt ons lichaam het in de huid aan en voor een klein deel halen we het uit voeding. Nu treffen we het met een prachtige nazomer, maar in de herfst en winter lopen we het risico om een tekort op te lopen. Hoe vangt u zo’n tekort op?

Waarvoor hebben we vitamine D nodig?

Om calcium en fosfor uit eten te halen hebben we vitamine D nodig. Calcium en fosfor zorgen ervoor dat we stevige tanden en botten krijgen. Daarnaast heeft het ook invloed op onze botdichtheid, immuunsysteem en spierfunctie. Vitamine D in ons lichaam heeft nog een belangrijke functie, het draagt zorg voor een beter evenwichtsgevoel en verkleint daarmee het risico op een valpartij. In de herfst en winter komen we door het koude en gure weer vaak minder buiten. En minder naar buiten betekent dat we minder daglicht te zien krijgen. Dat daglicht hebben we nou juist hard nodig om de aanmaak van vitamine D te stimuleren.

Tekort.

Een tekort aan vitamine D kan de volgende klachten geven: weinig energie, zwakkere botten, bloedend tandvlees, spier- of gewrichtspijn, lusteloosheid, angstaanvallen, hyperventilatie, en bij een langdurig tekort zelfs hartproblemen. Vitamine D-tekort wordt onderscheiden in 3 vormen: vitamine D-insufficiëntie (een kortdurend licht vitamine D-tekort), vitamine D-deficiëntie (een langdurig en ernstig vitamine D-tekort) en vitamine D-uitputting. Die laatste vorm is het ernstigst en wil zeggen dat het lichaam helemaal geen vitamine D meer voorradig heeft. Dan ontstaan botafwijkingen, spierziekten, zenuwafwijkingen en afwijkingen aan de bijschildklier. Het kan levensbedreigend zijn.

Tips.

• Ga elke dag naar buiten en probeer 15 tot 30 minuten met uw gezicht in de zon zitten. In de herfst en winter tussen 11.00 en 15.00 uur, in de zomer voor en na deze tijd. In de winter zijn de dagen korter en is de zon minder krachtig. Het is voor het lichaam dan wat moeilijker om vitamine D aan te maken.
• Eet gezond en gevarieerd, minimaal 1 keer per week een vette vis als zalm, makreel, haring.
• Smeer boter op uw brood en eet voldoende eieren en zuivel.
• Heeft u een tekort? Neem dan 10 microgram vitamine D tabletten.

Supplement.

Vrouwen boven de 50 en mannen boven de 70 jaar hebben vaak een tekort aan vitamine D. Ook ouderen in verzorgings- en verpleeghuizen hebben hier vaak een tekort aan. Dit is eenvoudig op te lossen met een tabletje van 10 of 20 microgram. Deze zijn verkrijgbaar bij de drogist. Een tablet (10 microgram) per dag is voldoende. Voor ouderen boven de 70 jaar volstaan 2 (20 microgram) tabletten. Ook van vitamines kunt u teveel binnen krijgen. Neem beslist niet meer dan 100 microgram per dag. Twijfelt u of u het nodig heeft en hoeveel? Raadpleeg dan te allen tijden uw huisarts.ARTIKEL: OMBUDSMAN, REKENKAMER, SCP: ’DUIZENDEN KRIJGEN NIET DE JUISTE ZORG’.
bron: Redactioneel/Ieder(in).

Duizenden mensen met een langdurige beperking of ziekte krijgen niet de zorg die nodig is. Drie belangrijke adviseurs van de overheid, de Nationale Ombudsman, Algemene Rekenkamer en Sociaal en Cultureel Planbureau, doen een gezamenlijke oproep om deze mensen niet in de steek te laten.

Kabinet en gemeenten moeten meer oog hebben voor de duizenden Nederlanders die niet de zorg krijgen die zij nodig hebben, laten de organisaties in dagblad Trouw weten. De problemen die zij aankaarten, zijn niet nieuw. Net zoals Ieder(in) hebben zij de afgelopen jaren oplossingen gevraagd voor de enorme bureaucratie in de zorg en de problemen die mensen hebben om hun weg te vinden in het ingewikkelde zorgstelsel.

Schrijnend.

Daarbij gaat het over discussies tussen instanties wie waarvoor verantwoordelijk is en onder welke wet iemand valt die zorg nodig heeft. Bijzonder schrijnend zijn de problemen die daardoor ontstaan voor mensen die aangewezen zijn op langdurige zorg, zoals mensen met een licht-verstandelijke beperking of jongeren die na hun 18e niet terecht kunnen in de Jeugdwet of Wet langdurige zorg, maar wel levenslang ondersteuning nodig hebben. De zorg via de gemeente schiet veelal tekort voor deze groepen.

Hulp helpt.

‘Als de inschatting verkeer is en iemand onterecht geen langdurige zorg krijgt, kunnen de consequenties groot zijn. Deze groep kan wegzakken in verslaving of in handen vallen van loverboys. Dit is een oproep om echt naar deze groep te kijken. Hulp helpt’, zegt Ewout Irrgang van de Algemene Rekenkamer in dagblad Trouw.

Nationale Ombudsman Reinier van Zuthphen waarschuwt dat niet elk probleem is te verhelpen wetswijzigingen op deelterreinen. “Soms wortelen de problemen dieper in het zorgstelsel.”

De drie organisaties roepen gemeenten én het kabinet op hun verantwoordelijkheid te nemen.

Reactie Illya Soffer Radio 1: “Oproep meer dan terecht”

Ieder(in) werd om een reactie gevraagd door Radio 1. Directeur Illya Soffer vindt de oproep van de drie overheidsadviseurs “meer dan terecht”. Sinds de decentralisatie in 2015 kwamen ook bij Ieder(in) duizenden meldingen van mensen die vastlopen met hun langdurige zorgvraag. “Stop met het onderschatten van de zorg die nodig is voor mensen die geen zichtbare beperking hebben, zoals bij een licht-verstandelijke beperking of autisme. Investeer zo vroeg mogelijk in die ondersteuning. Dat betekent dus dat gemeenten daarvoor levenslang aan de bak moeten. Het kabinet moet er op toezien dat het gaat werken of anders ingrijpen. Gebeurt dat niet, dan betalen we later daarvoor een hoge prijs.”

Lees het artikel in dagblad Trouw: ‘Kwetsbaren krijgen niet de juiste zorg’

Betaalbaarheid, toegang en continuïteit van zorg en ondersteuning zijn nog lang niet op orde, laat Ieder(in) in een brief aan de Tweede Kamer weten. Woensdag 17 oktober debatteert de Tweede Kamer over de begroting van het ministerie van VWS en het zorgbeleid.ARTIKEL: CADEAUTJE VAN DE BAAS HELPT BIJ STOPPEN MET ROKEN.
bron: Redactioneel/NOS/ANP MediaWatch.

Stoppen met roken blijkt kansrijker als mensen op hun werk een groepstraining volgen en beloond worden voor hun prestatie. Dat blijkt uit een studie van de Universiteit Maastricht waarvan The Lancet Public Health vandaag de resultaten publiceert.

Van alle deelnemers aan de stoptraining bleken degenen die hiervoor werd beloond significant vaker na een jaar nog steeds niet te roken.

De Maastrichtse onderzoekers verdeelden ruim 600 rokende werknemers van tientallen bedrijven uit uiteenlopende sectoren in een onderzoeksgroep en een controlegroep. Alle deelnemers aan de studie volgden op hun werk een groepstraining van zeven sessies van anderhalf uur om te stoppen met roken.

Cadeaubonnen.

De helft van de deelnemers kreeg na het afronden van de cursus een cadeaubon van 50 euro. Als ze het na drie maanden nog steeds volhielden kregen ze nog zo'n cadeaubon. Zes rookvrije maanden werden beloond met een derde bon van 50 euro. Wie na een jaar nog steeds niet rookte, ontving een cadeaubon van 200 euro.

Van alle rokers in de onderzoeksgroep rookte 41 procent na een jaar nog steeds niet. Van de deelnemers in de controlegroep, die geen cadeaubonnen kreeg, was slechts 26 procent na een jaar nog altijd rookvrij.

Hoe langer rookvrij hoe beter.

Uit eerder onderzoek was al duidelijk dat de kans dat mensen na een stoptraining weer gaan roken kleiner wordt naarmate er meer tijd verstrijkt. Deze studie bevestigt dat beeld.

Zowel in de groep die beloond werd als in de controlegroep begonnen veruit de meeste mensen die terugvielen binnen een half jaar weer te roken. In het tweede halfjaar van de onderzoeksperiode vielen nog maar weinig mensen terug in hun slechte gewoonte.

"Als een bedrijf zijn werknemers een groepstraining om te stoppen met roken aanbiedt, in combinatie met een beloning, dan werkt dat uiterst effectief", zegt Onno van Schayck, hoogleraar preventieve geneeskunde. "En daarvoor hoef je niet heel grote bedragen uit te geven. Het gaat om de combinatie van de cursus en een beloning. In een Zwitsers onderzoek waarbij mensen 1600 euro kregen als ze na een jaar nog gestopt waren met roken, maar géén cursus, lukte het nog geen tien procent van de rokers om te stoppen."

Lageropgeleiden net zo kansrijk.

De aanpak werkte vergelijkbaar goed bij mensen uit verschillende inkomensgroepen en met verschillende opleidingsniveaus. Dat is opmerkelijk omdat de ervaring is dat lageropgeleiden met een laag inkomen doorgaans lastiger te bereiken zijn met stoppen-met-roken-programma's.

"Dat is misschien wel het mooiste resultaat van ons onderzoek", zegt Van Schayck. "Tot nu toe was het steeds heel lastig om die bevolkingsgroep te bereiken. En ook om ze te helpen het stoppen met roken vol te houden. Er zijn heel veel studies gedaan die laten zien dat het juist bij die groep mensen mislukt. Daarom zijn we ontzettend blij met de uitkomst van onze studie waarin het wél lukt."

Baten overstijgen kosten.

Ook de werkgevers die de stoppen-met-roken-cursussen hebben aangeboden aan hun personeel - en in de helft van de gevallen ook een beloning hebben gegeven - zijn volgens Van Schayck enthousiast.

"De kosten die ze maken voor dit programma vallen in het niet bij de kosten als gevolg van werkuitval door rookpauzes die mensen nemen, ziekteverzuim dat samenhangt met roken, ernstige ziekten die mensen oplopen en vroegtijdig overlijden."ARTIKEL: NEUTRALE EN ONAFHANKELIJKE KEUZEHULP VOOR ZWANGERE VROUWEN.
bron: Redactioneel/Zorg.nu/ANP.

Keuzehulp aan zwangere vrouwen moet neutraal en onafhankelijk zijn. Organisaties die vrouwen proberen een kant op te duwen, mogen volgens Corine Ellemeet van GroenLinks niet in aanmerking komen voor overheidssubsidie.

Ellemeet doelt met haar pleidooi op Siriz, een stichting die in 2010 voortkwam uit de Vereniging Ter Bescherming voor het Ongeboren Kind. Volgens Ellemeet gaat de organisatie te sturend te werk en verspreidt ze 'medische onjuiste informatie'. Ellemeet wil weten wat staatssecretaris Paul Blokhuis (ChristenUnie) onder 'onafhankelijke keuzehulp' verstaat.

Beïnvloedend chatgesprek.

De Groene berichtte vorige maand over Siriz en beschreef onder meer een chatgesprek. Daarin vroeg een Siriz-medewerker aan een zwangere vrouw of die, als ze op haar tachtigste zou terugkijken, een abortus als de juiste beslissing zou beschouwen. 'Deze informatie is voor mij de reden om niet te financieren vanuit de overheid', aldus Ellemeet.

Ellemeet vindt Lilianne Ploumen (PvdA) aan haar zijde. 'Kan het kabinet garanderen dat er geen cent gaat naar organisaties die medisch onjuiste informatie geven', vroeg Ploumen donderdag tijdens de behandeling van de begroting van het ministerie van Volksgezondheid.

'GroenLinks geradicaliseerd'

Kees van der Staaij (SGP) vindt dat Ellemeet 'klakkeloos achter een lastercampagne' aan loopt en dat GroenLinks is 'geradicaliseerd' in haar standpunt.

Blokhuis liet vorige maand aan de Kamer weten aan 'kwaliteitsstandaarden' te werken waaraan al dit soort organisaties voor 2019 moeten voldoen. Ellemeet en Ploumen dringen erop aan die voor 1 december af te hebben.ARTIKEL: UITBLIJVEN PENSIOENVERHOGING 'NIET MEER UIT TE LEGGEN'.
bron: BinnenlandsBestuur/Hans Bekkers.

De financiële positie van het ABP is in het derde kwartaal van dit jaar verder verbeterd. De kans op verlaging van de ambtenarenpensioenen volgend jaar is daarmee bijna nihil. Een verhoging zit er evenmin in en dat is 'niet meer uit te leggen.'

Dat stelt het ABP op basis van de stand aan het eind van het derde kwartaal van 2018: de dekkingsgraad komt met 104,7 procent voor het eerst sinds eind 2014 boven het minimaal vereiste niveau uit. Ook voor de jaren daarna is de kans op verlaging van de pensioenen klein geworden.

Een verhoging met bijvoorbeeld de prijsstijging zit er echter voorlopig ook niet in. Daarvoor is de opgebouwde reserve van het ’s lands grootste pensioenfonds nog te klein.

Uit de pas.

ABP-voorzitter Corien Wortmann–Kool zegt dat niet meer te kunnen uitleggen aan de deelnemers. ‘We zien dat de economie aantrekt en dat de lonen in Nederland stijgen. Maar onze deelnemers merken hier helemaal niets van. De pensioenen lopen totaal uit de pas met het verbeterende economisch klimaat. Wat mij betreft een zeer fikse aansporing voor kabinet en sociale partners om, in het belang van onze deelnemers, werk te maken van een nieuw pensioenstelsel. Een stelsel waarbij de pensioenen verhoogd kunnen worden als het economisch beter gaat en verlaagd worden als het tegenzit. Een stelsel dat beter aansluit bij de arbeidsmarkt en vooral beter te begrijpen is voor onze deelnemers’, aldus de ABP-voorzitter.

Indexatie.

De beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden over de twaalf laatste maanden) steeg in het derde kwartaal van 103,9 procent eind juni weliswaar naar 104,7 procent eind september, maar een gedeeltelijke indexatie mag bij een beleidsdekkingsgraad van 110 procent of hoger. Vanaf 123 procent mag ABP volledig indexeren. Met de huidige 104,7 procent is dat volgens de pensioenreus dus ‘nog lang niet in beeld.’ARTIKEL: STOP DE ONZINNIGE REGELTJES VOOR ZORGCOÖPERATIES.
bron: Redactioneel/HvNL/ANP MediaWatch.

De paar honderd zorgcoöperaties die ons land rijk is lopen steeds vaker tegen pietluttige regeltjes aan waardoor ze hun goede bedoelingen met veel minder plezier in de praktijk kunnen brengen. Daar moet wat aan gedaan worden, bepleitte het CDA in de Tweede Kamer.

De kern van een zorgcoöperatie is dat buren elkaar helpen op basis van vrijwilligheid. Om dat toch iets georganiseerder te doen, doen ze dat in een verenigingsverband – maar dan komen er ineens heel veel kleine, maar vervelende regels om de hoek kijken.

Wil je een filmavond organiseren met een groep vrienden of buren, dan mag dat. Maar organiseer je het als zorgcoöperatie, dan moet je afdracht aan buma/stemra betalen. Een warm pannetje soep brengen naar een oudere buurman of -vrouw? Geen probleem. Diezelfde pan soep brengen als je onderdeel bent van een zorgcoöperatie? Dan mag de pan niet te heet zijn van de thuiszorgregelgeving en mag de pan van de arbo niet te zwaar zijn.ARTIKEL: SINTERKLAASJOURNAAL EN INTOCHT OPNIEUW MET GEBARENTOLK.
bron: Redactioneel/BTR/Doof.nl.

Ook dit jaar zal Het Sinterklaasjournaal worden uitgezonden met gebarentolk. In 2017 gebeurde dit voor het eerst. Dit bleek een schot in de roos, omdat de publieke omroep hiermee tegemoet kwam aan een grote wens van dove en slechthorende kinderen en hun ouders. Op veler verzoek is daarom besloten om ook dit jaar alle afleveringen van Het Sinterklaasjournaal met gebarentolk uit te zenden.

Het Sinterklaasjournaal is dit jaar van maandag 12 november t/m woensdag 5 december elke dag om 18.00 uur te zien bij de NTR op NPO Zapp op 3. De uitzendingen met gebarentolk zijn te volgen op NPO Zappelin extra (KPN 58/Ziggo 311), op zappelin.nl en in de gratis Zappelin app. Dat geldt uiteraard ook voor de landelijke intocht die plaatsvindt op zaterdag 17 november, vanaf 12.00 uur.

Het Sinterklaasjournaal wordt ook dit jaar weer gepresenteerd door Dieuwertje Blok. Jeroen Kramer doet traditiegetrouw verslag vanaf verschillende locaties in het land, waaronder het mooie Zaanstad, waar de Sint en zijn Pieten op zaterdag 17 november voet aan wal zetten.

Alle uitzendingen van Het Sinterklaasjournaal met gebarentolk en de intocht zijn terug te zien op www.schooltv.nl/gebarentolk. Daar zijn ook andere titels voor jonge kinderen met een gebarentolk te vinden.ARTIKEL: VANAF 19 NOVEMBER: STERK IN JE WERK-WEEK BIJ VISIO.
bron: Redactioneel/Koninklijke Visio.

Visio De Blauwe Kamer in Breda doet van 19 t/m 23 november mee aan de actie Sterk in je werk?. Dat is een week vol gratis activiteiten voor medewerkers van zorgorganisaties waarin zij zich bij een deelnemende collega-organisatie kunnen aanmelden voor een interessante activiteit of workshop.

Doel van de week is activiteiten aan te bieden die je helpen om je werk met plezier en gezond te (blijven) doen.

Workshops, rondleiding en proeverij.

De Blauwe Kamer houdt op 20 en 22 november een workshop met uitleg over visusproblematiek, de werking van het oog en hulpmiddelen, een rondleiding over Visio De Blauwe Kamer en een blinde proeverij (hapjes eten met een simulatiebril op).

Meer weten?

Kijk op deze activiteitenpagina op sterkinjewerkweek.nl.ARTIKEL: SPORTEN MAAKT OOK GEESTELIJK FIT.
bron: Persbericht/UMCG.

Heb je een belangrijk examen voor de boeg? Ga dan vooral een stukje rennen vlak daarvoor. Van sporten word je namelijk ook geestelijk fit, hebben wetenschappers van de universiteit van Reims Champagne-Ardenne ontdekt. Sport zou zelfs een belangrijk medicijn kunnen zijn om dementie te voorkomen. Niet onbelangrijk: 15 minuten is al genoeg.

De Franse wetenschappers deden een experiment. Ze lieten honderd proefpersonen een eenvoudige intelligentietest maken, de zogenoemde Trail Making Test. Daarna werd de groep in twee stukken gedeeld. Een deel van de proefpersonen ging ontspanningsoefeningen doen. De andere groep ging met een trainer een stukje hardlopen op de campus.

Daarna maakten ze een zelfde soort test. Daarin was de groep die had hardgelopen duidelijk beter dan de controlegroep die alleen maar aan het ontspannen was. De hardlopers waren niet alleen preciezer, maar ook sneller bij het maken van de test.

Dat heeft volgens de onderzoekers niet alleen een lichamelijke reden. De hardlopers gaven ook aan zich energieker, sterker en beter voorbereid te voelen. Sport maakt je ook geestelijk fit, concludeerden de Fransen, zelfs als het maar een kwartier duurt.ARTIKEL: CONSULTATIEBUREAUS VOOR OUDEREN NIET EFFECTIEF.
bron: Persbericht/UMCG.

Dat deze Consultatiebureaus weinig bijdragen aan een gezonder leven voor ouderen laat zien dat er meer nodig is dan een bureau dat zijdelings betrokken is bij (kwetsbare) ouderen

Kan een Consultatiebureau voor ouderen er voor zorgen dat (kwetsbare) ouderen zo gezond mogelijk oud worden? Nee, zo blijkt uit onderzoek van het UMCG, Rijksuniversiteit Groningen, Hogeschool Windesheim en Leyden Academy on Vitality and Ageing. De onderzoekers publiceren hun resultaten in het Journal of Aging and Health.

Roken, overgewicht, weinig bewegen en alcohol gebruik, allemaal factoren die niet bevorderlijk zijn voor de gezondheid. Iemand van middelbare leeftijd heeft vaak nog geen klachten door bijvoorbeeld roken of een paar biertjes per dag. Ouderen krijgen echter steeds meer lichamelijke klachten door hun levensstijl. Daarnaast hebben ouderen vaak meer zorg nodig omdat ze steeds minder zelfredzaam zijn. Om hier op in te spelen is in de afgelopen tien jaar geëxperimenteerd met Consultatiebureaus voor ouderen. Verschillende partijen hebben Consultatiebureaus voor ouderen opgericht, zoals thuiszorgorganisaties Icare en Evean/Espria (gefinancierd door ZilverenKruis Achmea). In 2009 zijn ze gestart in Noord-Oost Nederland en er zijn 65 locaties actief geweest. In de loop der jaren hebben duizenden ouderen deze bureaus bezocht.

Ouderen kwamen in aanmerking voor deze Consultatiebureaus als ze een hoger risico hadden op kwetsbaarheid, rookten of overgewicht hadden. Tijdens deelname aan de Consultatiebureaus werden de mogelijke leefstijlrisico’s in kaart gebracht door de wijkverpleegkundige. Niet alleen werd er gekeken naar de fysieke gezondheid maar ook de sociale en mentale gezondheid werd meegenomen. Tijdens dit eerste consult besprak de verpleegkundige de resultaten met de oudere, met motiverende gespreksvoering als ondersteunende techniek voor gedragsverandering. Ook kon de verpleegkundige de oudere doorverwijzen naar de huisarts of adviseren om naar een diëtist te gaan.

De onderzoekers hebben onderzocht of het Consultatiebureau voor thuiswonende ouderen een positieve invloed kon hebben op de gezondheid en hun zorgbehoefte. Daarbij keken ze naar het verschil in (ervaren) gezondheid en naar zorgbehoefte van thuiswonende ouderen na één jaar. Conclusie: de gezondheid bleef gelijk maar de zorgbehoefte steeg. Deze resultaten zijn vergelijkbaar met ouderen die de interventie niet ontvingen; ook in die groep bleef de gezondheid gelijk en hadden ouderen een iets grotere zorgbehoefte.

Binnen het onderzoek is nog specifiek gekeken naar de metingen die de verpleegkundige had gedaan en naar de leefstijl van de ouderen. Ook hierbij werden na één jaar geen verschillen gevonden. Wel gaven deze gegevens een uitgebreid beeld van de kwetsbare ouderen die aan de Consultatiebureaus deelnamen. Zo blijkt uit de analyses dat deze kwetsbare ouderen veel risicofactoren combineren met een ongezonde leefstijl. Ongeveer 40% van deze ouderen had een te hoge bloeddruk en het merendeel beweegt te weinig (61%) en valt in de categorie risicovol alcoholgebruik (80%).

Dat deze Consultatiebureaus weinig bijdragen aan een gezonder leven voor ouderen laat zien dat er meer nodig is dan een bureau dat zijdelings betrokken is bij (kwetsbare) ouderen. Deze bevindingen komen grotendeels overeen met de uitkomsten van het rapport over Zelfredzaamheid bij ouderen, zoals gepubliceerd door de gezondheidsraad afgelopen zomer.ARTIKEL: OM ESCALATIE BIJ VERWARD GEDRAG TE VOORKOMEN IS MEER INZICHT IN BEPERKINGEN NODIG.
bron: Redactioneel/MEE Nederland.

Verward gedrag heeft niet altijd te maken met psychiatrische problematiek; er kan ook sprake zijn van een niet-zichtbare beperking als een niet-aangeboren hersenletsel (NAH), autisme (ASS) of een lichte verstandelijke beperking (LVB). Helaas worden deze beperkingen niet altijd herkend en worden deze mensen mede hierdoor niet op de juiste manier begeleid, waardoor crisissituaties bij verward gedrag nog verder kunnen escaleren.

Mensen met een niet-zichtbare verstandelijke beperking vertonen vaker dan anderen verward gedrag. Zo levert MEE in heel het land honderden crisisdiensten per jaar voor haar cliënten, die in escalerende situaties terechtkomen. Ongeveer 60% van hen heeft een lichte verstandelijke beperking, 10 tot 15% een vorm van autisme en even zoveel een niet-aangeboren hersenletsel. Dit zijn beperkingen die niet direct zichtbaar zijn, maar wel om een specifieke aanpak vragen. Ook kan de niet-zichtbare beperking en het daaruit voortkomend gedrag onterecht als verward worden aangezien.

Kennis over niet-zichtbare beperkingen is daarom noodzakelijk voor een adequate aanpak van personen die verward gedrag vertonen, en daarmee escalatie te voorkomen.

Tools voor adequate aanpak combinatie verward gedrag en beperking.

MEE heeft - samen met regionale en landelijke samenwerkingspartners - een aantal tools opgezet voor professionals, die beroepshalve te maken hebben met mensen die verward gedrag vertonen. Het gaat hierbij om tools die op een laagdrempelige manier de kennis en vaardigheden vergroot voor het omgaan met mensen met een niet-zichtbare beperking, die verward gedrag vertonen.

Daarnaast heeft MEE een handreiking met checklist opgesteld voor lokale en regionale betrokkenen, zoals (openbare) geestelijke gezondheidszorg, de veiligheidsketen (politie, juistitie, reclassering, handhaving) en zorg- en welzijnsorganisaties.ARTIKEL: LAAT UW TOESLAGEN NIET LIGGEN!
bron: Redactioneel/OmroepMAX/MAXvandaag.

In onze dagelijkse praktijk komen we regelmatig 55-plussers tegen die geen gebruikmaken van de toeslagen waar ze recht op hebben. Dat is zonde.

Het is niet voor niks dat die toeslagen er zijn en het maakt een significant verschil in uw koopkracht als u krijgt wat voor u bestemd is!

Zorgtoeslag.

De zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van uw zorgverzekering. Of u zorgtoeslag krijgt en hoe hoog de toeslag is, hangt af van uw inkomen. Bent u alleenstaand en is uw inkomen niet hoger dan 28.500 euro, dan kunt u een toeslag krijgen tussen de 4 en 94 euro. Voor partners ligt de grens op 35.500 euro en liggen de bedragen tussen de 7 en 176 euro. Uw zorgtoeslag kunt u aanvragen via de website toeslagen.nl.

Huurtoeslag.

Huurtoeslag is een tegemoetkoming in de huurkosten en wordt uitgekeerd door de overheid om het voor iedereen in Nederland mogelijk te maken betaalbaar te wonen. Iemand kan huurtoeslag krijgen als de huur niet meer dan 710,68 euro bedraagt. Om huurtoeslag te kunnen krijgen, mag uw inkomen niet te hoog zijn. In 2018 mag uw inkomen als u alleen woont niet meer dan 22.400 euro per jaar zijn (22.375 euro voor AOW’ers). Woont u niet alleen, dan mag het inkomen van alle bewoners samen niet meer dan 30.400 euro per jaar zijn. Heeft u een toeslagpartner of medebewoners, dan telt hun inkomen ook mee. Het inkomen van onderhuurders telt niet mee. Heeft u thuiswonende kinderen met inkomen? Dan telt een gedeelte niet mee.

Bijzonder inkomen.

Sommige inkomsten tellen niet altijd mee voor de huurtoeslag. Bijvoorbeeld een nabetaling van loon of uitkering over vorige jaren, een afkoopsom van een klein pensioen, of delen van een letselschade-uitkering. Het gaat dan om bijzonder inkomen. Laat u daarover goed informeren, want dit moet u zelf aanvragen bij de Belastingdienst. Er ontstaat soms paniek bij mensen als de huur door de jaarlijkse huurverhoging boven de grens van 710,68 euro uitkomt. Ze menen dan dat hun recht op huurtoeslag vervalt. Dat is niet zo. Komt uw huur door een huurverhoging boven de maximale huurgrens? Dan houdt u recht op huurtoeslag als u in de maand vóór de huurverhoging huurtoeslag kreeg voor die woning.

Op welke toeslagen heeft u recht?

Op de website berekenuwrecht.nibud.nl kunt u uw gegevens invoeren. Met één druk op de knop krijgt u een overzicht welke toeslagen u aan kunt vragen en waar precies u dat kunt doen. Om hulp te krijgen bij het aanvragen van toeslagen zijn er verschillende mogelijkheden. Uiteraard kan een boekhouder u helpen. Maar ook ouderenbonden en vakbonden kunnen u ondersteunen. Wilt u het dichtbij huis zoeken? Probeer dan eerst eens het loket van de gemeente. Vaak heeft een gemeente zogeheten Sociaal Raadslieden die u op het juiste pad kunnen zetten. Meer informatie over de verschillende toeslagen kunt u vinden op belastingdienst.nl.

MAX-leden kunnen met vragen, problemen of klachten gratis terecht op het telefonisch spreekuur van de MAX Ombudsman op nummer 035-677 55 11, elke werkdag van 10 tot 12 uur.ARTIKEL: MYSTERIEUZE WELDOENER GEEFT TON VOOR ZIEK KIND.
bron: Redactioneel/Telegraaf/ANP MediaWatch.

Een Britse kleuter met een zeer zeldzame vorm van leukemie kan mede dankzij een gulle gever een gespecialiseerde behandeling ondergaan. De anonieme geldschieter maakte volgens Britse media 100.000 pond (zo’n 114.000 euro) over naar de ouders van de vierjarige Zac Oliver uit Broseley.

De ouders van de jongen willen hun kind laten behandelen in de Verenigde Staten en probeerden een half miljoen pond op te halen. Die actie kreeg veel aandacht. Zo had muziekproducent Simon Cowell 50.000 pond bijgedragen. Ook familieleden en omwonenden trokken de portefeuille.

Telefoontje.

De ouders hadden al vier ton opgehaald toen de onbekende weldoener te hulp schoot. Moeder Hannah Oliver-Willetts (33) vertelde dat ze een telefoontje kreeg met de mededeling dat ze haar koffers kon pakken. De beller beklemtoonde dat het niet om een grap ging. Enkele uren later stond het geld op de bankrekening.

Oliver-Willetts stelde dat artsen van een kinderziekenhuis in het Amerikaanse Philadelphia de overlevingskansen van haar zoon schatten op 60 tot 80 procent. „Hopelijk keren we terug met een genezen jongetje die zijn leven terug heeft”, zei ze tegen de BBC.ARTIKEL: NIVEL EN IVM INTENSIVEREN SAMENWERKING.
bron: Redactioneel/NIVEL.

Goed voorschrijven van geneesmiddelen bevorderen. Dat is het doel van de intensievere samenwerking tussen het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM) en het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel). Daartoe hebben drs. Ruud Coolen van Brakel (IVM) en prof. dr. Cordula Wagner (Nivel) eind september een convenant getekend.

Het Nivel is gespecialiseerd in gezondheidszorgonderzoek, het IVM in het implementeren van kennis en werkwijzen in de farmaceutische en farmacotherapeutische zorg.

Samenwerken voor betere gezondheidszorg.

De twee instituten hebben al eerder op projectbasis samengewerkt. Projecten die zij gezamenlijk hebben uitgevoerd zijn: onderzoek naar het voorschrijven van antibiotica; onderzoek naar het gebruik van longmedicatie; onderzoek naar het opstellen van een kwaliteitsstandaard voor therapietrouw binnen de verpleging en verzorging. De gezamenlijke projecten moeten bijdragen aan een betere gezondheidszorg.

Evaluatie na drie jaar.

De intensievere samenwerking tussen IVM en het Nivel geldt voor drie jaar. Daarna bepalen de organisaties of en hoe zij verdergaan.ARTIKEL: MAATWERK TRAPLIFT DOOR INNOVATIEVE OPLOSSING BINNEN TWEE WEKEN.
bron: Persbericht/Thyssenkrupp.

thyssenkrupp, wereldwijd aanbieder van thuismobiliteitsoplossingen, zet de Microsoft HoloLens en de HoloLinc-technologie in voor het inmeten van haar trapliften. Dankzij de combinatie van deze innovatieve oplossingen kan thyssenkrupp Home Solutions als enige leverancier een maatwerk traplift binnen twee weken na het inmeten installeren. De toepassing van deze technologieën verkort de productietijd van één maand tot twee weken.

Met HoloLinc meet de adviseur van thyssenkrupp Home Solutions tijdens het eerste bezoek de trap op en zet hij de data ter plekke in de cloud, waar de traplift wordt geconfigureerd in een 3D-projectie. Zo kunnen de adviseur en de koper van de lift direct bekijken hoe de traplift eruit zal komen te zien in de woning en kunnen ze nog tijdens het inmeten aangeven welke bekleding, type stoel of kleur rail de voorkeur heeft. Naast de trapoppervlakten en de afstand tot de muur brengt de oplossing ook eventuele obstakels in kaart, zoals een verwarming langs de trap of lichtschakelaars.

“Een innovatieve oplossing als HoloLinc biedt grote voordelen”, legt Bert Grootjen, directeur van thyssenkrupp Home Solutions Benelux, uit. “Onze klanten kunnen vanaf nu hun mobiliteitsoplossing ‘in hun eigen huis’ bekijken voordat deze wordt geproduceerd, waardoor ze een goed gefundeerde aankoopbeslissing kunnen nemen. Bovendien zorgt HoloLinc voor de nodige gemoedsrust, aangezien zij weten dat ze binnen twee weken weer volledig mobiel zijn in hun eigen huis.”

HoloLinc is een combinatie van de Microsoft HoloLens mixed reality-technologie en een cloud based configurator, en is ontwikkeld in samenwerking met Microsoft en een groot Zwitsers IT-bedrijf. Doordat alle meetgegevens direct kunnen worden doorgezet in een order, verkort het gebruik van HoloLinc de periode tussen het opmeten en het installeren van de traplift met factor twee. Alle adviseurs van thyssenkrupp Home Solutions zijn inmiddels uitgerust met het benodigde materieel om de HoloLinc-technologie toe te passen.

Over thyssenkrupp Home Solutions:

thyssenkrupp Home Solutions uit Krimpen aan den IJssel is al sinds 1953 een belangrijke speler op de Nederlandse markt voor wat betreft kwalitatief hoogwaardige mobiliteitsoplossingen. In al haar producten, zoals trapliften, plateauliften en huisliften, spelen innovatie, service, kwaliteit en gebruiksvriendelijke technologie een grote rol. Daarnaast levert thyssenkrupp landelijke service voor al haar producten door eigen monteurs in te zetten die periodiek opgeleid en bijgeschoold worden. thyssenkrupp produceert haar trapliften in haar eigen fabriek in Krimpen aan den IJssel.

Meer informatie is te vinden via https://www.thyssenkrupp-homesolutions.nlARTIKEL: E-HEALTHWEEK 2019: ORGANISEER MEE EN OPEN UW DEUREN.
bron: Redactioneel/ActiZ.

Van 21 t/m 26 januari 2019 wordt weer de nationale e-healthweek georganiseerd. Doel is om het brede publiek en de zorgprofessional te laten zien en ervaren, hoe mensen door de inzet van digitale techniek (e-health) langer gezond (thuis) kunnen leven, met meer eigen regie.

En hoe het de zorgprofessional ondersteunt en wat het betekent voor het werken in de zorg. De week heeft in 2019 twee kernthema’s: de digitale vaardigheden die nodig zijn om effectief gebruik te maken van e-health en de manier waarop e-health geïmplementeerd kan worden in preventie, welzijn, ondersteuning en zorg.

Tijdens de e-healthweek openen zorgpartners, onderwijsinstellingen en ontwikkelaars uit heel Nederland weer een week lang hun deuren, zodat iedereen zelf de mogelijkheden van e-health kan ontdekken. Organisaties laten zien wat e-health is en hoe het wordt toegepast en bespreken hoe belemmeringen worden overwonnen. Tevens hoe de zorgorganisatie aan het werk is om met e-health de cliënt en de zorgmedewerker te faciliteren.

Een overzicht van de activiteiten van 2019 is binnenkort te vinden op de website www.ehealthweek.net.

Meld uw activiteit aan!

Net als in eerdere jaren is het succes van de e-healthweek sterk afhankelijk van de activiteiten die in het land worden georganiseerd. Heeft u een project met e-health toepassingen voor onze sector en wilt u dat delen met anderen tijdens de e-healthweek 2019? Op de website www.ehealthweek.net kunt u zich aanmelden en een activiteit plaatsen. Er is ook een handige toolkit beschikbaar.

Partnerbijeenkomst.

Als u een activiteit wilt organiseren, kunt u op 15 november 2018 inschrijven voor de partnerbijeenkomst tijdens het ECP-congres. U wordt bijgepraat over de ontwikkelingen rondom de e-healthweek en u kunt andere deelnemers ontmoeten.

Infographic e-healthweek 2018.

Bekijk het overzicht van de activiteiten van de e-healthweek 2018

De e-healthweek 2019 wordt georganiseerd door ECP | Platform voor de Informatiesamenleving, samen met een aantal hoofdpartners. Hoofdpartners zijn op dit moment het ministerie van VWS, ministerie van economische zaken, ZonMw, Zorgverzekeraars Nederland en Health Holland. Er is nog plek voor enkele andere hoofdpartners.ARTIKEL: GROTE VOORRAAD STAMCELLEN ONDER POLITIEBEGELEIDING VERVOERD.
bron: Redactioneel/Zorg.nu/ANP.

Tussen Leiden en Amsterdam is woensdag onder politiebegeleiding een grote voorraad stamcellen vervoerd. Het materiaal zal voortaan in Amsterdam worden beheerd en moet worden verplaatst. Het gaat om cellen uit de navelstreng die nuttig kunnen zijn voor kankerpatiënten.

Sanquin Bloedvoorziening heeft besloten voortaan vanuit Amsterdam te werken met het materiaal, dat voor de speciale navelstrengbloedbank wordt vergaard bij geboorten op verschillende plekken in Nederland. Aanstaande moeders kunnen zich daarvoor opgeven. De afname is niet belastend, voor moeder noch kind, aldus een woordvoerder, maar wel erg belangrijk.

'Zonder stamcellen ten dode opgeschreven'

'In het navelstrengbloed van een pasgeboren baby zitten waardevolle stamcellen. Ze worden bewaard voor patiënten. Dat zijn vooral kankerpatiënten bij wie de chemotherapie hun stamcellen kapot heeft gemaakt. Zonder nieuwe stamcellen zijn ze vaak ten dode opgeschreven.'

Er worden per jaar ongeveer 1500 navelstrengdonaties afgenomen, in Amsterdam (OLVG), Bergen op Zoom (Bravis Ziekenhuis) en Delft (Reinier de Graaf Ziekenhuis en het Verloskundig Samenwerkings Verband voor de regio).

Sanquin is al een aantal jaren bezig activiteiten te concentreren op de hoofdvestiging in Amsterdam.ARTIKEL: INGEGROEIDE TEENNAGEL EN HALLUX VALGUS.
bron: Redactioneel/Omroep MAX/MAXvandaag.

Te krap schoeisel, stoten of erfelijkheid, onze tenen kunnen erdoor te maken krijgen met de pijnlijke aandoeningen unguis incarnatus (ingegroeide teennagel) of hallux valgus (scheve teen).

Dokter Ted vertelt over de oorzaken en oplossingen.

Ingegroeide teennagel: unguis incarnatus.

U krijgt niet zomaar ineens een unguis incarnatus, oftewel ingegroeide teennagel. Eerst heeft de rand of de punt van de nagel dan al een tijdje gedrukt op de nagelplooi en dat geeft pijn, irritatie en soms eeltvorming. Daarna kan het gebeuren dat de punt van de nagel daadwerkelijk in de huid groeit. Uiteraard raakt de huid op die plek daardoor beschadigd en dan kunnen bacteriën binnendringen. U krijgt dan een ontsteking, waardoor de teen pijnlijk, rood en gezwollen raakt. Uiteindelijk kan er ook bloed en pus uitkomen en er kan zich ‘wild vlees’ vormen, eigenlijk een soort littekenweefsel.

Grote teen.

Dit gebeurt meestal bij de grote teen. Misschien door schoeisel dat te krap zit bij de tenen en daar heeft de grote teen het meeste last van. Maar er zijn meer oorzaken voor. Als de nagel te kort is afgeknipt vouwt de omliggende huid als het ware ‘over de nagel heen’. Ook kan sprake zijn van hypertrofie: dan wordt de buitenste nagelplooi dikker door een ontsteking. Soms ontstaat het als u uw teen erg heeft gestoten aan een tafelpoot. En sommige mensen hebben van nature wat bollere nagels: die nagels hebben de neiging om in te groeien. Dat kan ook erfelijk zijn. Een ingegroeide nagel komt vaak voor bij jongeren, waarschijnlijk doordat zij nog dunnere teennagels hebben. In het algemeen kunt u het best uw nagels niet te kort afknippen en dan liefst zo recht mogelijk. En vooral niet te kleine schoenen dragen natuurlijk.

Wat is er aan te doen?

Baden in sodawater, wat veel mensen doen, lijkt niet veel te helpen. Ruime slippers dragen zorgt ervoor dat de pijn dragelijk is en de kwaal niet verergert. In het begin kan de huisarts, de pedicure of podotherapeut vaak nog ingrijpen door een watje onder de nagelpunt te plaatsen, zodat de nagelrand wat wordt opgehoogd. Of een beugeltje dat zorgt dat de nagel weer recht groeit. Ook kunt u het stukje dat problemen geeft wegknippen. Eventueel kunt u wild vlees aanstippen met helse steen, een zilvernitraatstift.

Nagelbed versmallen.

Als voor hernieuwde ingroei gevreesd moet worden is het een beter idee om de nagel blijvend te versmallen, door ook het nagelbed (onder de nagelriem) te versmallen. Dat stukje van de nagel kan weg worden gesneden of gekrabd, of met een etsende vloeistof (fenol) worden vernietigd. Als het goed is groeit het verwijderde stukje nagel dan niet terug. Soms kan het nodig zijn om de halve nagel te verwijderen, dat heet een ‘wigexcisie’. De huisarts snijdt dan onder plaatselijke verdoving een driehoekje (wig) van de ingegroeide nagel weg, samen met een stukje nagelbed en nagelwal. De huid wordt daarna gehecht. Overigens komt het zelfs dan soms voor dat het probleem weer terugkomt en de nagel toch weer ingroeit.

Scheefstaande teen: hallux valgus.

Naast ingroeiende nagels hebben mensen ook last van een scheve teen, met een knobbel erop. Dat noemen we hallux valgus; ‘hallux’ betekent ‘grote teen’ en ‘valgus’ wil zeggen ‘scheefstaand’. Bij hallux valgus is er sprake van een vergroeiing, waardoor de grote teen scheef gaat staan in de richting van de andere tenen. Aan de buitenkant van de grote teen ontstaat dan een flinke knobbel, die ook nog pijn gaat doen door wrijving met het schoeisel. Soms wordt de hele voorvoet pijnlijk. Het gebeurt ook wel dat de grote teen door deze scheefstand de tweede teen ernaast opzij duwt, die dan weer over teen nummer 3 heen schuift of in een kromme stand gaat staan: een zogenaamde hamerteen. Zie dan nog maar eens een geschikte schoen te vinden! Bovendien kan er artrose in de tenen ontstaan, of een slijmbeursontsteking op die bobbel (‘bunion’). Omdat de grote teen een belangrijke rol speelt bij het lopen, kunnen ook de pezen en gewrichten verzwakken.

Typische vrouwenkwaal, veroorzaakt door schoeisel.

Het zijn voor het overgrote deel vrouwen die zo’n hallux valgus krijgen en daarbij is het schoeisel vaak de boosdoener. Vooral schoenen met een hoge hak of met een vernauwing bij de tenen zijn slecht, omdat ze de tenen in een onnatuurlijke houding persen. In landen waar mensen veel op blote voeten lopen komt hallux valgus vrijwel niet voor. Soms komt de aandoening door afwijkingen van de pezen en spieren van de voet, door bijvoorbeeld reuma. Soms is de strekpees van de grote teen asymmetrisch aangelegd en dan trekt de teen schuin bij aantrekken van die pees. Als dat aangeboren is, kan het lijken of een hallux valgus erfelijk is. Ook jonge mensen kunnen het dan al hebben.

Operatie.

Vaak geeft een hallux valgus helemaal géén klachten; behandeling is dan medisch gezien niet nodig. Soms vinden met name vrouwen het niet mooi staan en kunnen ze geen modieuze schoenen meer dragen. Maar u moet uzelf afvragen of zo’n cosmetisch argument voldoende is voor een operatie. Dat is zeker geen kleinigheid: de meeste mensen ervaren meer pijn na de operatie dan ze verwacht hadden. Pas na 3 maanden kunt u weer gewone schoenen dragen, het herstel duurt vaak wel een jaar en het is ook goed te bedenken dat u voor lange tijd hulp moet regelen voor het schoonmaken in huis, boodschappen doen en dergelijke.

Schoeisel aanpassen.

Eigenlijk is de keuze: aanpassen van de schoen aan de voet of aanpassen van de voet aan de schoen. Bij klachten kunt u eerst eens ander schoeisel proberen: minder hoog, breder, of soms orthopedisch aangepaste schoenen. Soms kunnen speciale zooltjes helpen en verder zijn er trainingen van de voetspieren en oefeningen die de klachten kunnen verminderen. Soms kan een siliconenspalkje de stand van de teen verbeteren.

Pijnlijke knobbel.

Als u de voet wilt aanpassen aan de schoen, omdat de knobbel gewoon te pijnlijk is, beoordeelt een orthopedisch chirurg de mate van scheefstand. Bij een operatie wordt het middenvoets-beentje van de grote teen doorgezaagd en in rechte stand weer vastgezet met 1 of 2 schroefjes. Na ongeveer 6 weken zal de wond genezen zijn en bot en bindweefsel weer voldoende aangegroeid. In die periode is het nodig om rust te houden en met krukken te lopen. Vroeger deden zich nogal veel complicaties voor na zo’n operatie, maar tegenwoordig is dat minder vaak het geval. Toch heeft zo’n 10 procent van de patiënten kans op pijnlijke of stijve gewrichten, of ontstekingen. En helaas, ook na zo’n operatie kan de teen uiteindelijk opnieuw scheef gaan staan. Dan moet er soms wéér geopereerd worden.

Dit onderwerp besprak dokter Ted van Essen op dinsdag 16 oktober 2018 in Tijd voor MAXARTIKEL: INFOPUNT: MOET IK EEN BOETE BETALEN ALS IK NIET OP EEN ZIEKENHUISAFSPRAAK KOM?
Dagelijks een duidelijk antwoord op een gestelde vraag.
Beantwoord door de mederwerkers van ons HN-INFOpunt.

Wij ontvingen de volgende vraag:

"Niet expres natuurlijk, maar ik ben gisteren mijn afspraak in het ziekenhuis met mijn specialist vergeten. Krijg ik nu een boete?"

Onze HN-informateur antwoord:

Als u zonder geldige reden niet op uw afspraak in het ziekenhuis verschijnt, moet u een bedrag betalen. Dit is het wegblijftarief, ook wel no-show tarief genoemd. Het wegblijftarief moet u zelf betalen. U kunt het niet bij uw zorgverzekeraar declareren.

Wel of geen wegblijftarief.

Ziekenhuizen mogen zelf bepalen of zij een wegblijftarief in rekening brengen. Dit is niet verplicht. Als u een afspraak maakt bij een medisch specialist, krijgt u informatie over het wegblijftarief. Bijvoorbeeld via een folder.

Soms moet u bij een afspraak langer dan een uur op uw beurt wachten. Als u dan uit het ziekenhuis vertrekt, geldt het wegblijftarief niet.

Waarom wegblijftarief?

Het wegblijftarief is bedoeld om wegblijven tegen te gaan. In de tijd die voor u gereserveerd was, had iemand anders geholpen kunnen worden.ARTIKEL: ONZE LACHAFSLUITING.
Onze dagelijks afsluiting met een lach.
Vandaag ingezonden door Antoin Derks.

Een Duitser en een Belg stranden op een eiland waar een geest woont. Die geest zegt "Als jullie allebei 100 dezelfde vruchten bij mij brengen, zorg ik voor een boot". Dus beide mannen gaan snel op zoek naar allebei 100 dezelfde vruchten. Na een paar dagen komt de Duitser terug met 100 bosbessen. De geest zegt "Stop ze allemaal in je kont, maar als je moet lachen vermoord ik je" en de Duitser begint. Bij de 99ste bes schiet hij in de lach en de geest vermoordt hem. Bij de hemelpoort vraagt een engel "Waarom moest je nou lachen?". Antwoordt die Duitser "Nou, ik zag die Belg aan komen lopen met 100 kokosnoten!!"

En hiermee zijn we weer aan het eindgekomen van deze laatste editie van deze week.
We wensen jullie allen een heel prettig weekend en tot maandag.

Ga naar:
- Maandag.
- Dinsdag.
- Woensdag.
- Donderdag.
- Vrijdag.