Welkom op de speciaal toegankelijke website van HANDICAPNIEUWSnet. HANDICAPNIEUWSnet is uitgsproken actueel: woensdag
Keuzeknoppen om terug te gaan naar: Startpagina
::

woensdag

Keuze: Readspeaker uit.

Lees voor

U luistert naar HandicapNieuws UPDATE van woensdag 14 maart 2018.

VANDAAG IN ONS NIEUWS:
Tekort aan huisartsen door patiëntenstop.
UMC Utrecht ontdekt behandeling voor PXE-patiënten.
Koolmonoxide: ook bij lage waarden schadelijk.
Aantal productwaarschuwingen gestegen in 2017.
Rode Kruis gaat ouderen ophalen van Spoedeisende Hulp.
Meldpunt voor klachten over toegankelijkheid stemlokalen.
Wmo, hulpmiddelen en woningaanpassingen: dat moet en kan beter.
Platform waarschuwt voor gevaren bij gebruik houtkachels.
Kan gebruik vitamines het gehoor verbeteren?
Debat Tweede Kamer Wmo - meedoen aan de samenleving.
Symposium '18-/18+ problematiek bij kwetsbare jongeren'.
Wijkteams en jeugdzorginstellingen komen moeilijker aan personeel.
Na je pensioen ‘door als engeltje’.
Minder gesprekken over beslissingen rond levenseinde met laag opgeleide patiënten.
Informatie over medisch-specialistische zorg ook op Thuisarts.nl.
Chantal Janzen en Ronald Giphart blind voor één dag. [+Video]
EO's Mensjesrechten over De Monsoonshow. [+Video]
Mensen met verstandelijke beperking hebben meer hulp nodig in stemhok.
Congres ‘Meer grip op wachttijden in de GGZ’.
Inspectie kijkt of kleine zorgaanbieders gehandicaptenzorg goede zorg leveren.
Cedris en PSO-Nederland gaan samenwerken.
Nieuwe regels over gunstbetoon hulpmiddelensector.
Nederlandse zorgstelsel blijft koploper in Europa.
HN-INFOpunt: Mag mijn kind meebeslissen bij zijn behandeling door de specialist?
Onze Lachafsluiting.

Voor meer informatie over de handicap nationaal? ga naar hun site: www.handicapnationaal.nl, mail naar info@handicapnationaal.nl, of bel op kantoortijden naar 06-12390746. en dan nu onze artikelen van vandaag.ARTIKEL: TEKORT AAN HUISARTSEN DOOR PATIËNTENSTOP.
bron: Redactioneel/Zorg.nu/ANP. door: Ton van Vugt.

Er is sprake van een huisartsentekort in krimpgebieden. Bijvoorbeeld in Leeuwarden. Om de kwaliteit van zorg te kunnen waarborgen, hebben vrijwel alle praktijken daar besloten geen nieuwe patiënten aan te nemen. Huisartsen spreken van een crisissituatie.

In de uitzending van Radar van 12 maart 2018 doen Elske en Wilko hun verhaal. Ze zijn verhuisd naar Leeuwarden en zoeken daar een nieuwe huisarts. Maar dat lijkt onmogelijk: ze krijgen steeds te horen dat er een patiëntenstop is. Daarom zijn ze nog altijd aangewezen op hun huisarts in hun oude woonplaats Beekbergen. Dat ligt ruim 150 kilometer verderop. Vervelend, gezien Elske en Wilko regelmatig een beroep doen op hun huisarts. Elske gebruikt bloeddrukverlagers en als ze die medicatie wil afbouwen moet dat onder begeleiding van een dokter. Ook Wilko kent het belang van een huisarts maar al te goed. Hij heeft darmkanker gehad en staat nog onder controle van specialisten en zijn huisarts.

Afwijzen.

'Op een gegeven moment is de praktijk vol', zegt dokter Michiel Eggink uit Leeuwarden in de uitzending van Radar. Hij vertelt dat er dagelijks mensen naar zijn praktijk bellen om zich in te schrijven, en hij ze dan helaas moet afwijzen. 'Er wonen teveel mensen in Leeuwarden voor het aantal praktijken dat we hebben.' Niet alleen in Friesland dient dit probleem zich aan, ook in de Achterhoek en in Zeeland is er een tekort aan huisartsen.

'Het moet aantrekkelijk worden om in buitengebieden te werken'

In de studio reageert Joba van den Berg, Tweede Kamerlid (CDA). Het CDA wil dat de minister voor Medische Zorg, de provincies en zorgverzekeraars beter samenwerken om het probleem op te lossen. Voor beginnende artsen bijvoorbeeld moet het aantrekkelijk worden in buitengebieden te gaan werken. Het ministerie wil er door onderzoek achter komen waarom huisartsen zich wel of niet willen vestigen in een bepaald gebied. Dan kan er naar gerichte oplossingen worden gekeken.

Bruno Bruins, minister voor Medische Zorg en Sport, heeft ook gereageerd: 'De uitdaging zit hem niet zo zeer in het aantal huisartsen maar in de spreiding. Verzekeraars hebben een zorgplicht voor al hun verzekerden. Indien een patiënt geen huisarts kan vinden moet de zorgverzekeraar daarvoor zorg dragen.' Lees hier zijn hele reactie.

Wat kun je doen?

Heb je zelf problemen met het vinden van een huisarts vanwege een patiëntenstop? Laat het weten aan de NZa: https://www.nza.nl/contact/meldpuntARTIKEL: UMC UTRECHT ONTDEKT BEHANDELING VOOR PXE-PATIËNTEN.
bron: Redactioneel/UMC Utrecht. door: Marlies van der Vloot.

Onderzoekers van het UMC Utrecht hebben een behandeling ontdekt voor de zeldzame, erfelijke ziekte PXE

Het UMC Utrecht heeft een effectieve behandeling ontdekt voor de zeldzame, erfelijke ziekte PXE. Patiënten met deze ziekte hebben last van verkalkingen in de huid, de bloedvaten en het netvlies in het oog. Daardoor kunnen zij te maken krijgen met huidaantastingen, vaatziekten en ernstige slechtziendheid. Onderzoekers van het UMC Utrecht hebben nu ontdekt dat een bestaand medicijn, etidronaat, ervoor zorgt dat de verkalking wordt geremd.

In Nederland zijn er ongeveer 400 patiënten met PXE (pseudoxanthoma elasticum). Tot nu toe was er geen behandeling voor hen. “In totaal hebben 74 patiënten deelgenomen aan het onderzoek van een jaar. Door hen met het bestaande medicijn etidronaat te behandelen zagen we dat er een remming van de vaatverkalking optrad en er ook minder oogcomplicaties optraden”, zegt Wilko Spiering, internist-vasculair geneeskundige. “Dit laatste is belangrijk omdat deze in belangrijke mate verantwoordelijk zijn voor uiteindelijke ernstige slechtziendheid en daarmee afgenomen kwaliteit van leven.”

Grootste studie.

De TEMP-studie is de grootste, klinische studie ooit gehouden onder PXE-patiënten. Het doel van de studie was onderzoek naar de effectiviteit en veiligheid van de bisfosfonaat etidronaat bij PXE-patiënten. “Patiënten met PXE maken de stof pyrofosfaat verminderd aan”, zegt Spiering. “Toediening van deze stof aan mensen is technisch niet goed mogelijk, maar bestaande medicijnen, zogenaamde bisfosfonaten, lijken op deze stof en laten een remming van de (vaat-)verkalking zien.”

Medicijn niet beschikbaar.

Helaas voor PXE-patiënten is het medicijn etidronaat in Nederland niet meer beschikbaar. Spiering en zijn collega’s wisten het middel via een fabrikant in Griekenland te verkrijgen. “Tot onze verrassing wilde de fabrikant ons de middelen wel verstrekken voor het onderzoek. Nu het onderzoek zulke positieve resultaten laat zien willen we er alles aan doen het middel weer in ons land beschikbaar te krijgen.” Samen met de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) wordt gekeken hoe het medicijn in Nederland weer beschikbaar kan komen.

Verder onderzoek.

Verkalkingen in het netvlies leidt in veel gevallen tot ernstige slechtziendheid en zelfs maatschappelijke blindheid. Maar de ziekte zorgt ook voor typische huidaantastingen en ernstig vaatlijden zoals etalagebenen en beroertes. Hierdoor zijn PXE-patiënten vaak angstig over wat hen in de toekomst te wachten staat. Spiering: “Toekomstige studies moeten uitwijzen wat de effecten van een vroege start van deze behandeling zijn en of de gevreesde complicaties kunnen worden voorkomen. Daar streven wij natuurlijk naar.”

Landelijk expertisecentrum.

Het UMC Utrecht huisvest het Landelijk Expertisecentrum voor PXE (LEP). Binnen dit centrum werken verschillende experts zoals een internist-vasculair geneeskundige, oogartsen, radiologen, vaatchirurgen en dermatologen. Door deze unieke samenwerking kunnen patiënten binnen één centrum terecht bij alle experts op het gebied van deze zeldzame ziekte. Patiënten krijgen op 1 dag alle noodzakelijke onderzoeken die nodig zijn om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de mogelijke aantasting van de ogen, bloedvaten en huid. Het centrum bevordert daarnaast ook wetenschappelijk onderzoek naar PXE. Dit onderzoek is gesteund door Vrienden UMC UtrechtARTIKEL: KOOLMONOXIDE: OOK BIJ LAGE WAARDEN SCHADELIJK.
bron: Redactioneel/Radar [AVROTROS]. door: Carlijn de Groot.

Bij koolmonoxidevergiftiging denken we vaak aan acuut gevaar. Het giftige gas dat je niet ruikt of proeft staat ook wel bekend als 'sluipmoordenaar'. Volgens de officiële cijfers overlijden er ieder jaar ongeveer tien mensen aan koolmonoxidevergiftiging. Nog eens honderden mensen worden jaarlijks in het ziekenhuis behandeld aan de gevolgen van koolmonoxidevergiftiging. Maar deze cijfers vormen volgens Marcel van Galen van Brandweer Nederland nog maar het topje van de ijsberg.

Een koolmonoxidevergiftiging wordt namelijk niet altijd herkend, zeker niet als er sprake is van chronische blootstelling aan relatief lage waarden koolmonoxide. De symptomen die dan kunnen optreden (hoofdpijn, concentratieproblemen en griepverschijnselen) passen bij ook bij veel andere ziektebeelden.

Hierdoor is het volgens toxicoloog Dylan de Lange voor artsen vaak ook moeilijk om een koolmonoxidevergiftiging te herkennen. We weten nog weinig over de gevolgen van chronische koolmonoxidevergiftiging op lange termijn.

Minder zuurstof.

Bij koolmonoxidevergiftiging wordt er minder zuurstof naar de organen getransporteerd. Dit komt doordat koolmonoxide zich in het bloed hecht aan het zuurstof-eiwit hemoglobine. Hierdoor wordt de zuurstof in feite verdrongen door de koolmonoxide. Bij lage waarden koolmonoxide in het bloed zal het lichaam proberen dit te compenseren door de hartslag omhoog te brengen, waardoor het bloed sneller gaat stromen.

Groepen die minder goed kunnen compenseren voor dit zuurstoftekort (kinderen, zwangere vrouwen, ouderen en mensen met hart- of longaandoeningen) zijn extra kwetsbaar voor chronische blootstelling aan lage waardes koolmonoxide. Wanneer er klachten optreden verschilt per persoon.

Koolmonoxidemelders.

De meeste koolmonoxidemelders waarschuwen bij hoge concentraties koolmonoxide. Als er tussen de zestig en negentig minuten 50 ppm (parts per million) koolmonoxide in de lucht is moet het alarm van een melder volgens de Europese nom (EN5029) afgaan. Vanaf 30 ppm mag een melder alarmeren na 120 minuten, maar dit hoeft niet.

Gezondheidsklachten als gevolg van blootstelling aan koolmonoxide, kunnen al optreden vanaf 10ppm. Het kan dus zijn dat er een schadelijke hoeveelheid koolmonoxide in de lucht is terwijl de koolmonoxidemelder hier niet voor waarschuwt.

Er zijn wel digitale koolmonoxidemelders op de markt die op het display ook de lagere waardes koolmonoxide ter informatie tonen. Vanaf welke concentratie dit is, verschilt per melder.

Momenteel wordt er gewerkt aan een nieuwe Europese norm voor koolmonoxidemelders waarin meer aandacht is voor lage waardes koolmonoxide. Hierin worden richtlijnen gegeven over de wijze waarop over deze waardes wordt geïnformeerd. De norm heeft geen verplichtend karakter. Koolmonoxidemelders hoeven dus niet alarmeren bij lagere waardes. Brancheorganisatie voor technische (brand)veiligheid, VEBON-NVOB, signaleert dat veel bij hen aangesloten producenten dit nu al oppakken.

Verplicht.

Koolmonoxidemelders zijn niet verplicht in Nederland. Henk Krol, fractieleider van 50plus en Erwin Schoemaker, directeur van brancheorganisatie VEBON-NVOB, zouden dit graag anders zien. Nederland loopt als het gaat om tegengaan van incidenten met koolmonoxide in de achterhoede. Zo zijn koolmonoxidemelders in Groot-Brittannië verplicht. Ook is in veel van de ons omringende landen jaarlijks onderhoud van verbrandingsinstallaties verplicht. In Nederland geldt alleen dat er binnenkort enkel nog onderhoud mag worden gepleegd aan verbrandingstoestellen door erkende installatiebedrijven en vakbekwame cv-monteurs.

Rookmelders verplicht geïnstalleerd, koolmonoxidemelders niet.

Voor rookmelders geldt sinds 2003 dat ze verplicht geïnstalleerd worden bij de oplevering van nieuwbouwwoningen. VEBON-NVOB directeur Schoemaker denkt dat mede hierdoor er meer rookmelders in woningen aanwezig zijn dan koolmonoxidemelders. Maar de brancheorganisatie ziet ook de dichtheid van de werkzame rookmelders terugloopt doordat veel geïnstalleerde rookmelders inmiddels verouderd zijn. Het is daarom volgens de brancheorganisatie niet voldoende om melders alleen voor nieuwbouwwoningen verplicht te stellen.

Ook 50plus ziet het liefst verplicht koolmonoxidemelders in alle woningen, maar in ieder geval in ouderenwoningen. Ouderen zijn namelijk extra kwetsbaar voor blootstelling aan koolmonoxide.

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken laat desgevraagd weten niet voor een verplichting van koolmonoxide melders te zijn. Volgens de minister is dit niette handhaven.

Lees hier de volledige reactie van Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg.ARTIKEL: AANTAL PRODUCTWAARSCHUWINGEN GESTEGEN IN 2017.
bron: Redactioneel/Radar/ANP. door: Marlies van der Vloot.

Consumentenwaakhonden in Europese landen hebben vorig jaar 2201 keer een waarschuwing gegeven voor gevaarlijke producten, iets meer dan een jaar eerder. Vooral speelgoed bleek niet aan de eisen te voldoen, gevolgd door motorvoertuigen en kleding en modeaccessoires. Het risico op verwonding en stik- en brandgevaar werden het meest genoemd.

Niet alleen het aantal meldingen bij het Europese waarschuwingssysteem nam toe, het aantal vervolgmaatregelen steeg ook, naar bijna 4000. Een land kan per melding meerdere maatregelen treffen, zoals het terugroepen van een product of het opleggen van een verkoop- of importverbod.

157 maatregelen.

Het merendeel van de gevaarlijke producten (53 procent) kwam uit China. In 26 procent van de meldingen ging het om een product uit Europa. De meeste waarschuwingen kwamen van de consumentenautoriteiten in Duitsland, Spanje en Frankrijk. Nederland deed 119 keer een melding, bijna het dubbele van 2016. Dat leidde tot 157 maatregelen.

Bij het zogeheten Rapid Alert System zijn naast de 28 EU-landen IJsland, Noorwegen en Liechtenstein aangesloten 'Dankzij dit systeem houden we onze kinderen veilig en voorkomen we fatale ongelukken op de weg', zegt EU-commissaris Vera Jourova (Consumentenzaken).ARTIKEL: RODE KRUIS GAAT OUDEREN OPHALEN VAN SPOEDEISENDE HULP.
ron: Redactioneel/NOS/ANP. door: Marlies van der Vloot.

Het Rode Kruis gaat ouderen in Rotterdam van de Spoedeisende Hulp naar huis brengen. Het gaat om een proef van drie maanden.

Volgens het Rode Kruis komt het steeds vaker voor dat ouderen langer dan nodig in het ziekenhuis blijven omdat ze niet naar huis kunnen. Ze zijn bijvoorbeeld niet in staat om zelf met het openbaar vervoer te reizen en er is niemand die voor ze kan zorgen.

Boterham smeren.

Het Rode Kruis werkt tijdens de proef samen met drie ziekenhuizen in Rotterdam. Die kunnen de ouderen aanmelden bij een speciaal punt. Daar schakelen ze het Rode Kruis in om de ouderen naar huis te brengen. Eenmaal thuis controleren de medewerkers van het Rode Kruis de woning op onveilige situaties of ze smeren een boterham.

Kitty Garnier, hoofd van de Spoedeisende Hulp van het IJsselland ziekenhuis, is blij met de proef. "Net als alle ziekenhuizen in Nederland ervaren wij ook enorme druk, met name op de Spoedeisende Hulp. Het Rode Kruis kan de ziekenhuizen en ambulancedienst ontlasten. Voor alle betrokkenen een prettige en mooie oplossing."ARTIKEL: MELDPUNT VOOR KLACHTEN OVER TOEGANKELIJKHEID STEMLOKALEN.
bron: Redactioneel/BN De Stem/ANP MediaWatch. door: Marlies van der Vloot.

Mensen met een lichamelijke, visuele, verstandelijke of psychische beperking die problemen ervaren bij het stemmen op 21 maart kunnen met hun klachten terecht bij een speciaal meldpunt. Het meldpunt is een initiatief van het College voor de Rechten van de Mens.

Vooral mensen met een visuele beperking en mensen met een verstandelijke beperking hadden vorig jaar grote moeite met het uitoefenen van hun stemrecht, bleek na onderzoek van het college. Ze hadden bijvoorbeeld problemen met het lezen en invullen van het stembiljet of het lezen van verkiezingsprogramma's. Bovendien waren nog niet alle stemlokalen en stemhokjes toegankelijk voor mensen in een rolstoel of scootmobiel.

Oproep.

Het college riep daarom de overheid, gemeenten en politieke partijen op ervoor te zorgen dat de gemeenteraadsverkiezingen toegankelijk zijn voor iedereen. De oproep was mede aanleiding voor het huidige kabinet om de toegankelijkheid van verkiezingen als aandachtspunt op te nemen in het regeerakkoord.

Volgens een woordvoerster van het college worden de klachten niet in behandeling genomen, maar worden ze verzameld en geanalyseerd om te kijken of er verbetering is opgetreden ten opzichte van de Kamerverkiezingen van 2017. Toen was er ook een meldpunt van het college. Er kwamen onder meer veel klachten binnen over het stembiljet. Het was voor mensen met een beperking te groot, te moeilijk opvouwbaar of onleesbaar, door de kleine letters.

Sinds 2016 is een VN-verdrag over gehandicapten van kracht, waarin zelfstandig stemmen voor iedereen centraal staat. Het college voor de Rechten van de Mens is toezichthouder op dat verdrag.ARTIKEL: WMO, HULPMIDDELEN EN WONINGAANPASSINGEN: DAT MOET EN KAN BETER.
bron: Redactioneel/Ieder(in). door: Ton van Vugt.

Woningaanpassingen en hulpmiddelen zijn voor mensen met een beperking of chronische ziekte essentieel. Deze voorzieningen zijn nodig om thuis te kunnen blijven wonen en om deel te nemen aan de samenleving. Mensen lopen op tegen onnodige bureaucratie, te lange wachttijden en onvoldoende expertise. ‘Dat moet en kan beter’, schrijven Patiëntenfederatie Nederland en Ieder(in) in een brief aan de Tweede Kamer.

Ook de toegang tot zorg en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) verloopt bijzonder moeizaam voor bijna een derde van de mensen die er een beroep op moeten doen, laten de gezamenlijke patiënten- en gehandicaptenorganisaties weten. Helaas komt dit beeld consequent naar voren uit drie jaar monitoring van de Wmo, zoals ook na de recente meldactie van Patiëntenfederatie Nederland, MIND en Ieder(in).

Het gevolg is dat mensen afzien van de noodzakelijke ondersteuning, zich steeds afhankelijker voelen van hun gemeente, waardoor het wantrouwen jegens ‘hun’ overheid toeneemt. 'Door het ontbreken van tijdige en passende ondersteuning komt de participatie van mensen niet goed van de grond.’

Aan de Tweede Kamer vragen de organisaties in twee brieven om verbeteringen die mogelijk zijn bij de uitvoering van de Wmo en het hulpmiddelenbeleid. De Vaste Kamercommissie spreekt hierover op donderdag 15 maart. Hierin onder meer de volgende punten:

• Richt één goed functionerend loket in voor passende zorg en ondersteuning. Het eerste loket waar mensen zich melden moet werk aan een passende oplossing voor zorg, ondersteuning en participatie. Mensen kunnen daar terecht, zodat ze minder last hebben van het regelgedoe tussen instellingen, budgetten, aanbieders, verzekeraars en andere instanties. Mensen moeten er niet alleen voor zorg, hulpmiddelen en woningaanpassingen kunnen aankloppen, maar ook voor onderwijs, werk en vervoersvoorzieningen.

• Verbeter de rechtspositie van mensen: maatwerk en keuzevrijheid zijn essentieel. Mensen moeten - ook juridisch - weten waar ze aan toe zijn. Hierbij is de onafhankelijke cliëntondersteuning onontbeerlijk. De informatievoorziening aan de burger en een deskundige beoordeling van de aanvragen kunnen veel beter. Bekijk hierbij de mogelijkheden van een regionale mediation en een second opinion, om te voorkomen dat juridische procedures nodig zijn.

• Kortere wachttijden levering van hulpmiddelen en woningaanpassingen. Mensen kunnen door de problemen met hulpmiddelen en woningaanpassingen vaak niet thuis blijven wonen. Ook verblijven ze noodgedwongen te lang in een ziekenhuis of revalidatie - in afwachting van de noodzakelijke woningaanpassing. De geboden voorzieningen zijn in veel gevallen niet passend. Daarom moet via de Wmo-loketten meer expertise worden ingeschakeld. De adviezen van gespecialiseerde behandelaars kunnen beter worden opgevolgd. Hulpmiddelen moeten zonder bureaucratische problemen kunnen meeverhuizen als mensen in een andere gemeente of in een andere instelling gaan wonen.

Ook vragen de organisaties in de Wmo-brief om meer duidelijkheid over het Wmo-abonnementstarief dat het kabinet wil invoeren.

Hieronder vindt u beide brieven aan de Tweede Kamer voor het overleg op 15 maart.Downloads

DOWNLOADS:

Brief over hulpmiddelen en woningaanpassingen van Patiëntenfederatie Nederland en Ieder(in)pdf / 2018-03-12
Brief over hulpmiddelen en woningaanpassingen van Patiëntenfederatie Nederland en Ieder(in)word / 2018-03-12
Brief over Wmo van Ieder(in) en Patiëntenfederatie Nederland, KansPlus en Per Saldopdf / 2018-03-12
Brief over Wmo van Ieder(in) en Patiëntenfederatie Nederland, KansPlus en Per Saldoword / 2018-03-12

ARTIKEL: PLATFORM WAARSCHUWT VOOR GEVAREN BIJ GEBRUIK HOUTKACHELS.
bron: Redactioneel/NU.nl/ANP. door: Carlijn de Groot.

Het stoken van hout in kachels en open haarden moet ontmoedigd worden. Dit kan door publieksvoorlichting te doen over de schadelijke effecten ervan voor gezondheid en milieu en door overlast aan te pakken. Ongeveer 10 procent van de Nederlandse bevolking zou last hebben van houtrook.

Dit advies geeft het Platform Houtrook en Gezondheid aan Stientje van Veldhoven, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. Bij het platform zijn meerdere partijen aangesloten, waaronder de gemeenten Amersfoort, Utrecht en Groningen, vijf GGD's, het RIVM en het Longfonds.

Volgens het platform is het gebruik van houtkachels en open haarden voor het verwarmen van woningen de laatste jaren toegenomen. Ongeveer 14 procent bezit een hout gestookte installatie. Het stoken van hout kan voor omwonenden overlast veroorzaken in de vorm van geurhinder, gezondheidsklachten en roetneerslag. Ook draagt de stook bij aan de hoeveelheid fijnstof in het milieu, aldus het platform.

Het platform roept de staatssecretaris op "actie te ondernemen om dit probleem te voorkomen dan wel sterk te verminderen". Zo zouden gemeenten praktische instrumenten nodig hebben om vast te stellen of er sprake is van overlast of kans op gezondheidsschade voor omwonenden. Bij ongunstige meteorologische omstandigheden, zoals weinig wind, zou een stookalarm kunnen worden ingesteld. Zelfs mogelijk gevolgd door een stookverbod.

Voor zo'n verbod en handhavend optreden moet wel wetgeving komen. "Dit vraagt om een landelijke regeling", zo stelt het platform.

Ook wil het platform dat een overheidssubsidie op de zogenoemde pelletkachel heroverwogen wordt. Hoewel deze kachels minder fijnstof uitstoten, vervuilen ze altijd nog meer dan verwarming via gas of stroom, aldus het platform.ARTIKEL: KAN GEBRUIK VITAMINES HET GEHOOR VERBETEREN?
bron: Redactioneel/Radar/Doof.nl. door: Marlies van der Vloot.

Vitaminen tegen gehoorverlies en oorsuizen. Volgens Lucovitaal helpen de Oor & Gehoor tabletten met onder andere Ginko Biloba de bloedcirculatie in het oor te verbeteren en zo klachten te verminderen en zelfs te voorkomen. Het radio programma Radar stelt deze dubieuze belofte aan de kaak.

Heb je last van slechthorendheid of oorsuizen? Door middel een mix van verschillende vitamines zou je daar een hoop minder last van kunnen hebben, maar is dat ook echt zo? De redactie van het radio programma Radar belt met een medewerker van het bedrijf. Zij legt uit dat er bepaalde stofjes in de pillen zitten die er voor zorgen dat de doorbloeding van het oor beter wordt. Volgens de medewerker werkt Vitamine E herstellend, zorgt magnesium voor ontspanning en werken de B-Vitamines op het zenuwstelsel. Dit zou niet alleen goed zijn om het gehoor te verbeteren maar ook om het te beschermen tegen schadelijke invloeden van buitenaf. Op de vraag hoe dat dan met de vitaminemix gerealiseerd wordt, moet de medewerker het antwoord schuldig blijven.

Behalve gehoorverlies zouden de pillen ook goed helpen tegen oorsuizen: ‘Door de Ginko Biloba en het magnesium’, licht de medewerker toe. Mits de pillen langere tijd worden gebruikt, tenminste twee potten zijn nodig om resultaat waar te nemen.

Vaag en wollig.

KNO-arts Mick Metselaar van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam, noemt de omschrijving op de gebruiksaanwijzing en de toelichting van de medewerkster vaag en wollig: ‘Als ik de tekst lees, dan heb ik weinig aanknopingspunten om de betrouwbaarheid van de therapie vast te kunnen stellen. Volgens hem hebben de vitamines geen nut tegen slechthorendheid of oorsuizen. ‘De meeste vitamines plas je er zo weer uit. Er wordt ook gesproken over perifere bloedcirculatie. Dat zit niet in je oor, maar in je vingers en tenen. Het oor is een verlengstukje van je hersens en dus niet perifeer.’

Metselaar benadrukt dat hoewel de vitamines in de pillen niet schadelijk zijn, de geneeskrachtige werking niet wetenschappelijk is vastgesteld. ‘Wanneer je gewoon gezond eet, krijg je al deze stoffen in principe in voldoende mate al binnen.’

Slechthorendheid is niet te genezen. Wat kan helpen is een adequaat hoorhulpmiddel.

Lees meer over verschillende vormen van slechthorendheid en mogelijke oorzaken via onze website.ARTIKEL: DEBAT TWEEDE KAMER WMO - MEEDOEN AAN DE SAMENLEVING.
bron: Redactioneel/GGZ Nederland. door: Carlijn de Groot.

Federatie Opvang, RIBW Alliantie en GGZ Nederland vinden dat de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) voor kwetsbare burgers beter kan. Ook mensen met een psychische kwetsbaarheid willen meedoen aan de samenleving.

Mensen willen wonen, werken of dagbesteding hebben en indien nodig (specialistische) begeleiding. Via de Wmo bieden gemeenten ook dit soort hulp en ondersteuning voor wie dat nodig heeft. Maar hoe loopt dit in de praktijk? Daarover spreekt de Tweede Kamer deze week met minister Hugo de Jonge op donderdag 15 maart.

Uitvoering Wmo moet beter.

Zelfredzaamheid en participatie, doelen van de Wmo, worden voor een aanzienlijk deel van de mensen met een complexe zorgvraag (bijvoorbeeld dakloosheid, verslaving, verstandelijke beperking of ggz-problematiek) niet bereikt. Dat is schrijnend, omdat juist deze mensen zich niet voldoende op eigen kracht kunnen handhaven in de samenleving. Wij vinden dat er meer kennis nodig is bij gemeenten over psychiatrische problematiek en multiproblematiek. Gebrek aan kennis van specifieke doelgroepen bij gemeenten blijkt een hardnekkig probleem, want ook in de Wmo-evaluaties over 2007-2009 en 2010-2012 werd al gevonden dat gemeenten moeite hadden om de problematiek van mensen met psychische aandoeningen en multiproblematiek goed in beeld te krijgen. Ook is het nodig dat cliënten goede, onafhankelijke ondersteuning krijgen, om hen wegwijs te maken in het sociaal domein.

Aandacht voor goede toegang en reële tarieven.

In een brief (zie hieronder) aan de Tweede Kamer vragen GGZ Nederland, Federatie Opvang en RIBW Alliantie ook meer aandacht voor goede toegang tot maatschappelijke opvang en beschermd wonen en voor het contracteren van zorgaanbieders tegen reële tarieven, om kwaliteit te waarborgen. Een voorstel is om te komen tot bouwstenen voor kostprijsmodellen die een reële uitkomst van prijsonderhandelingen bevorderen. Samen met gemeenten willen aanbieders van maatschappelijke opvang, beschermd wonen of ggz, werken aan een bestendige toekomst van de Wmo en deelname aan de samenleving van kwetsbare mensen.

Brief GGZ Nederland, Federatie Opvang en RIBW Alliantie tbv AO Wmo, maatschappelijke opvang - 15 maartARTIKEL: SYMPOSIUM '18-/18+ PROBLEMATIEK BIJ KWETSBARE JONGEREN'.
bron: Redactioneel/MEE Nederland. door: Marlies van der Vloot.

MEE NL organiseert net als vorig jaar weer een (gratis) symposium over problematiek waar mensen met een beperking tegenaan lopen.

Dit jaar is het thema de problematiek die kwetsbare jongeren ervaren als ze 18 jaar worden. Op vrijwel alle levensgebieden vinden dan transities plaats, wat vaak tot een opeenstapeling van problemen leidt. Graag gaan we over deze problematiek én oplossingen met jullie in gesprek.

Datum: woensdagmiddag 6 juni
Locatie: Utrecht
Doelgroep: vertegenwoordigers van gemeenten, praktijk- en VSO-scholen, RMC's en andere professionals die in hun dagelijkse werkzaamheden te maken hebben met deze problematiek.ARTIKEL: WIJKTEAMS EN JEUGDZORGINSTELLINGEN KOMEN MOEILIJKER AAN PERSONEEL.
bron: Redactioneel/BinnenlandsBestuur. door: Sjoerd Willen/Ton van Vugt.

Wijkteams en jeugdzorginstellingen hebben in toenemende mate moeite met het vinden van geschikt personeel, meldt het UWV. Ook in de jeugdbescherming worden vacatures steeds moeilijker ingevuld.

Bij sociale wijkteams dreigt volgens het UWV personeelskrapte als gevolg van de nieuwe manier van werken, die voor een mismatch tussen vraag en aanbod zorgt. De zwaardere problematiek en agressie waarmee wijkteams te maken krijgen leidt er ook toe dat er een verschuiving optreedt in de gevraagde competenties. Vooral aan generalisten, waarvan wordt verwacht dat zij met meerdere doelgroepen (verslaafden, licht verstandelijk beperkten, cliënten met schulden en psychiatrische patiënten) uit de voeten kunnen, is een stijgend tekort.

Beoordelen Wmo-aanvragen.

Hoewel volgens het UWV veel sociaal werkers werkloos zijn, voldoet dus maar een beperkt deel van hen aan de vereisten die de nieuwe werkwijze in het sociaal domein met zich meebrengt; zij moeten cliënten vaker kunnen ondersteunen in het zelf oplossen van problemen. Een andere door het UWV genoemde competentie is het beoordelen of her-beoordelen van aanvragen in het kader van de Wmo. Volgens het UWV is de sociaal werk-sector tussen 2006 en 2016 bovendien flink vergrijsd. Het aantal 55-plussers in de branche steeg die jaren naar 23 procent. Het aantal werknemers onder de 35 jaar steeg iets in die periode iets langzamer naar 31 procent.

Kwaliteitsregister.

Binnen de jeugdzorg is er vooral een tekort aan medewerkers in de kinderbescherming en de jeugdreclassering. Het aantal kandidaten met een passende geaccrediteerde opleiding en een registratie in het Kwaliteitsregister Jeugd voldoet niet aan de vraag vanuit de sector. Veel gemeenten hebben in hun aanbestedingseisen opgenomen dat medewerkers van jeugdzorgaanbieders in dat register moeten staan. In de gehele jeugdzorgsector nam het aantal 55-plussers tussen 2006 en 2016 toe met 8 procent (naar 17 procent in totaal). Er was in die periode sprake van een daling van het aantal jeugdzorgmedewerkers onder de 35 jaar; zij maakten in 2016 ongeveer een derde van het gehele personeelsbestand uit.ARTIKEL: NA JE PENSIOEN ‘DOOR ALS ENGELTJE’.
bron: Redactioneel/Hersenstichting. door: Carlijn de Groot.

‘Stop & door’ tackelt eenzaamheid onder ouderen en brengt ze weer in beweging. Het winnende concept van de Hersenstichting Challenge biedt vijftigplussers die met pensioen gaan de kans om hun actieve leven voort te zetten als ‘engel’. Of te wel door zich in te zetten voor hulpbehoevende, eenzame ouderen middels een sociaal netwerk, bijvoorbeeld als wijkambassadeur.

Sociaal swipen, een Tinder app met activiteiten voor ouderen, korting op je zorgverzekering a.d.h.v. je gemeten beweging, vitale vijftigplus vloggers. Allemaal goeie ideeën van de studententeams die zich afgelopen weekend 32 uur lang in CORPUS stuk beten op de vraag ‘hoe helpen we vijftigplussers gezond oud worden?’ Toch ging ‘Stop & door’ er met de winst vandoor, door een bestaand concept (de blauwe engelen van Den Bosch) aan te laten sluiten op het vraagstuk. De onafhankelijke jury benoemde de voldoening die ouderen middels dit concept ervaren als groot pluspunt.

‘Stop & door’

Winnaars Steve, Toon en Martijn wisten de jury op een simpele manier voor zich te winnen: Annie is eenzaam, net als 40% van de 55+ers in Nederland. Herman is klaar met werken, maar wil door. Door Herman te trainen kan hij onze Annie’s helpen en ontstaat er een win/win situatie. Of het concept ook echt wordt ontwikkelt gaat de Hersenstichting komende maanden bepalen in samenwerking met Centrum voor Vitaliteit van Hogeschool Leiden en het Zilveren Kruis, partners van de Challenge.

Eenzaamheid.

Sociaal contact is heel belangrijk in het gezond houden van je hersenen. Van de 4,1 miljoen 55-plussers in Nederland, voelt meer dan 1 miljoen zich eenzaam. Van hen zijn 200.000 extreem eenzaam, zij hebben slechts één keer in de maand een sociaal contact. Van de ruim 2,9 miljoen 65-plussers voelen bijna 900.000 mensen zich eenzaam (Ouderenfonds, TNS/NIPO 2012)

Gezonde hersenen.

De Hersenstichting zet alles op alles om hersenen gezond te houden, hersenaandoeningen te genezen en patiëntenzorg te verbeteren. Onder andere door in te zetten op preventie van hersenaandoeningen door het beïnvloeden van leefstijlfactoren. Middels de challenge zocht de stichting naar nieuwe manieren om een gezonde leefstijl bij 50+ op een duurzame manier te stimuleren om hersenen zo lang mogelijk gezond te houden.ARTIKEL: MINDER GESPREKKEN OVER BESLISSINGEN ROND LEVENSEINDE MET LAAG OPGELEIDE PATIËNTEN.
bron: Redactioneel/NIVEL. door: Marlies van der Vloot.

Zorgverleners praten minder met patiënten over beslissingen rondom het levenseinde als hun patiënt laag opgeleid is. Het gaat dan bijvoorbeeld over hoe een patiënt aankijkt tegen doorgaan of stoppen van een levensverlengende of palliatieve sedatie. Dit blijkt uit een kennissynthese van het NIVEL naar sociale ongelijkheid in de palliatieve zorg.

Opleidingsniveau blijkt een rol te spelen bij hoe patiënten en naasten de palliatieve zorg ervaren en op de mate waarin er met hen wordt gesproken over beslissingen aan het levenseinde. Uit de kennissynthese blijkt dat zorgverleners daarover minder gesprekken voeren met patiënten met hooguit basisonderwijs. Patiënten en hun naasten voelen zich waarschijnlijk beter gehoord en ervaren meer regie over hun zorg en resterende leven wanneer ze actiever geïnformeerd worden en hun wensen bespreekbaar zijn.

De auteurs zagen geen verschillen tussen hoger en lager opgeleide mensen in het aantal contacten met hun huisarts aan het eind van het leven. Er is ook geen relatie tussen al dan niet thuis overlijden en het opleidingsniveau van de patiënt. Ongelijkheid lijkt dus niet zo zeer te zitten in de hoeveelheid zorg, maar in de ervaren kwaliteit van zorg. De auteurs raden zorgverleners dan ook aan om bij de laagst opgeleide patiënten en naasten alert te zijn op de kwalitatieve zorg.

Minder respect voor autonomie.

Lager opgeleide patiënten ervaren minder vaak dat zorgverleners respect hebben voor hun autonomie. Hier gaat het bijvoorbeeld over mee kunnen beslissen in de zorg en rekening houden met de wensen van de patiënt. Ook laag opgeleide nabestaanden noemen soortgelijke ervaringen: zij zijn relatief slecht te spreken over de mate waarin de zorgverleners respect toonden voor hun autonomie. Overigens ervaren hoog opgeleide patiënten, met minimaal een hbo-diploma, ook minder respect vanuit de zorgverleners voor hun autonomie dan de patiënten met gemiddelde opleiding (mbo).

Minder aandacht voor psychosociaal en spiritueel welbevinden.

Nabestaanden met hooguit basisonderwijs ervaren ook minder aandacht voor hun psychosociaal en spiritueel welbevinden vanuit de zorgverleners dan nabestaanden met een gemiddelde opleiding. Er is bijvoorbeeld weinig aandacht voor hun gevoelens en zorgervaringen en voor hun levensovertuiging. Ook de nabestaanden met een hbo- of universitaire opleiding waren hier overigens minder over te spreken dan de nabestaanden met een vmbo- of mbo-opleiding.

Praten over beslissingen.

Als iemand in de laatste fase van het leven is moeten er vaak besluiten genomen worden over bijvoorbeeld doorgaan of stoppen van een levensverlengende behandeling, of het ophogen van pijnmedicatie met een mogelijk levensverkortend effect, of palliatieve sedatie. Volgens het landelijke Kwaliteitskader Palliatieve Zorg moet de zorgverlener daarover in gesprek gaan met de patiënt en de betrokken naasten. Dit leidt tot besluiten die het beste passen bij de waarden, wensen en behoeften van de patiënt in die fase van zijn leven.

Methode:

Voor deze kennissynthese zijn drie soorten informatiebronnen gebruikt:

1. Veertien systematische literatuurstudies van bestaand onderzoek naar verschillen in de kwaliteit van de palliatieve zorg en/of de plaats van overlijden en de beïnvloedende factoren of oorzaken;
2. Secundaire analyses van gegevens over de kwaliteit van de palliatieve zorg verzameld met de CQ-index palliatieve zorg, een vragenlijst ingevuld door patiënten of nabestaanden in Nederland;
3. Literatuur over Nederlands en internationaal onderzoek naar de kwaliteit van palliatieve zorg voor twee specifieke doelgroepen die relevant zijn in het kader van sociale ongelijkheid: mensen die dak-of thuisloos zijn en mensen die een niet-westerse achtergrond hebben.ARTIKEL: INFORMATIE OVER MEDISCH-SPECIALISTISCHE ZORG OOK OP THUISARTS.NL.
bron: Redactioneel/Huisarts.nl. door: Carlijn de Groot.

De informatie op Thuisarts.nl is gebaseerd op de wetenschappelijke richtlijnen voor huisartsen en medisch specialisten.

De informatie op Thuisarts.nl is uitgebreid met negenentwintig aandoeningen die in het ziekenhuis worden behandeld. En dat is pas het begin. Het Nederlands Huisartsen Genootschap werkt met de Federatie Medisch Specialisten en Patiëntenfederatie Nederland samen om steeds meer medisch-specialistische informatie op Thuisarts.nl te krijgen. Minister Bruins, minister van Medische Zorg en Sport steunt dit initiatief van harte: “Ik ben blij dat Thuisarts er nu ook is voor de ziekenhuiszorg. Met goede informatie. Begrijpelijk en onafhankelijk. Zodat je beter voorbereid bij je specialist komt.”

De informatie op Thuisarts.nl is gebaseerd op de wetenschappelijke richtlijnen voor huisartsen en medisch specialisten. Patiëntenverenigingen en wetenschappelijke verenigingen maken hier samen begrijpelijke teksten van voor het brede publiek.

Vooral snel doorpakken.

Voor directeur van Patiëntenfederatie Nederland Dianda Veldman kan de samenwerking niet snel genoeg gaan: “Mensen die iets willen weten over hun gezondheid willen betrouwbare informatie in begrijpelijke taal. Ook over wat hen in het ziekenhuis te wachten staat. Wij vinden het goed dat Thuisarts.nl een steeds completere informatiebron wordt voor mensen met vragen. Maar met negentwintig aandoeningen die in het ziekenhuis zorg nodig hebben zijn we er natuurlijk niet. Laten we vooral snel doorpakken.”

Garantie betrouwbare informatie.

De uitbreiding van Thuisarts.nl bevordert het samen beslissen in de spreekkamer, vindt Marcel Daniëls, voorzitter van de Federatie Medisch Specialisten: “Een goed geïnformeerde patiënt helpt het gesprek tussen arts en patiënt in de spreekkamer. Met als resultaat: een meer tevreden patiënt. Niet alleen patiënten, maar ook artsen willen de garantie dat de informatie op internet betrouwbaar is.” De eerste negenentwintig aandoeningen bestaan onder meer uit informatie over de zorg rondom een hartinfarct, bij nierschade en bij verschillende vormen van kanker, zoals prostaatkanker en borstkanker. Maar er is ook informatie over wat er gebeurt als een kunstknie of kunstheup nodig is.

Twee miljoen bezoeken.

Thuisarts.nl wordt maandelijks twee miljoen keer bezocht door mensen en is de grootste onafhankelijke publiekswebsite voor gezondheidsinformatie in Nederland. Rob Dijkstra bestuursvoorzitter van het Nederlands Huisartsen Genootschap zegt: “Vrijwel alle huisartsen gebruiken Thuisarts.nl tijdens hun consult of verwijzen hun patiënten ernaar. Met deze uitbreiding kan de patiënt ook voor en na een ziekenhuisverwijzing terecht op Thuisarts.nl voor betrouwbare informatie. Dat is handig voor huisarts en patiënt, want we spreken de patiënt vaak ook tijdens de behandeling door de specialist.”

Meer informatie: bekijk de aandoeningen op www.thuisarts.nl/ziekenhuis.ARTIKEL: CHANTAL JANZEN EN RONALD GIPHART BLIND VOOR ÉÉN DAG. [+VIDEO]
bron: Persbericht/Oogfonds. door: Ton van Vugt.

Blinden en slechtzienden zielig? Zeker niet! Wél is het belangrijk dat er meer begrip komt voor de obstakels die mensen met een visuele beperking iedere dag moeten overwinnen. Daarom zetten Chantal Janzen en Ronald Giphart zich in voor Blind voor 1 dag van het Oogfonds. Op donderdag 21 juni, de langste dag van het jaar, wordt met deze actie zoveel mogelijk geld ingezameld voor oogonderzoek. Ook andere bekende Nederlanders ondersteunen de bijzondere actie.

Voor veel oogziektes bestaat nog geen goede behandeling. Het hoofddoel van Blind voor 1 dag is daarom om geld in te zamelen voor oogonderzoek. Door deelnemers een visuele beperking te laten ervaren, wil het Oogfonds daarnaast meer begrip en een toegankelijkere maatschappij creëren voor de meer dan 350.000 slechtzienden en blinden in ons land.

Ronald Giphart.

De vader van Oogfonds-ambassadeur Ronald Giphart kreeg op zijn tweeënzestigste de oogziekte maculadegeneratie. Ronald blijkt dezelfde ziekte te hebben. “Wat begon als een wazige vlek in het midden van mijn vaders zicht werd steeds groter, tot hij een belangrijk deel van zijn zicht miste. Ik merk er zelf nu nog niets van, maar wat moet ik als straks mijn zicht wegvalt? Er bestaat nu nog geen behandeling voor en ik draag er erg graag aan bij om dit te veranderen.”, aldus Giphart.

Simulatiebril.

Ook Chantal Janzen, Rick Brandsteder, Anky van Grunsven en Charly Luske zetten zich in voor de actie. Chantal Janzen: “Steeds meer Nederlanders hebben een oogziekte. Helaas heb ik daar in mijn nabije omgeving ook mee te maken. Ondanks deze stijging is er nog steeds veel te weinig geld beschikbaar voor onderzoek naar oogziektes. Help daarom mee: start je eigen actie op www.blindvoor1dag.nl, ervaar door middel van een speciale bril hoe het is om slechtziend of blind te zijn en haal zo geld op voor belangrijk oogonderzoek.”

(Bekijk de videoreportage van &C op onze website)

Blind voor 1 dag-pakket.

Iedereen kan zich aanmelden op www.blindvoor1dag.nl, alleen of met een team. Deelnemers ontvangen een persoonlijke actiepagina waarop iedereen hun actie kan sponsoren en een simulatiebril naar keuze. Daarmee wordt ervaren hoe het is om kokerzicht, een grote vlek in het midden of vlekken verspreid over je zicht te hebben óf om helemaal niets te kunnen zien. Op 21 juni zetten alle deelnemers de simulatiebril twee, vier of acht uur op en gaan ze een persoonlijke uitdaging aan. Ook bedrijven en organisaties zijn welkom. Voor scholen is een speciaal pakket ontwikkeld, zodat leerlingen met hun klas kunnen meedoen.

Over het Oogfonds:

Het Oogfonds bestaat sinds 1947 en maakt het mogelijk dat iedereen iets kan doen aan de enorme stijging van blindheid, slechtziendheid en oogaandoeningen in Nederland. Met wetenschappelijk onderzoek, voorlichting en projecten op het gebied van toegankelijkheid en bewustwording.ARTIKEL: EO'S MENSJESRECHTEN OVER DE MONSOONSHOW. [+VIDEO]
bron: Persbericht/EO. door: Ton van Vugt.

De Indiase Kunal is blind. Maar dat geeft niks vindt ‘ie zelf: hij barst van het talent! Zo kent hij alle hoofdsteden van de wereld uit zijn hoofd en blaast hij iedereen omver met zijn schorre zangstem. In deze lichtvoetige film zien we Kunal het leukste meisje uit de klas strikken voor een zangwedstrijd.

Binnenkort is de Monsoonshow: een zangwedstrijd waar voornamelijk ziende kinderen aan mee doen. Kunal (14) is zo slim om zijn klasgenootje Neeraja te vragen om samen met hem een duet te zingen; zij heeft toevallig de allermooiste stem die er bestaat. Terwijl zuster Ria hen helpt bij de voorbereidingen, zien we hoe Kunal zich door niets of niemand laat weerhouden. Hij vecht, speelt cricket, acteert, zingt… Nu nog proberen niet te hard te schreeuwen.

Kijk ‘De Monsoonshow’ bij Mensjesrechten op 18 maart 2018 om 19.25 uur op Zapp NPO 3.

Credits.

De film ‘De Monsoonshow’ werd mede mogelijk gemaakt door Liliane Fonds en is onderdeel van de campagne 'Trekken aan de bel'.

Regie, camera, geluid & montage: Annelies Kruk en Anneke de Lind van Wijngaarden

(Bekijk de trailer op onze website)

Meer Mensjesrechten.

Mensjesrechten is een jeugddocumentaireserie van de EO, die kinderrechten een gezicht geeft. De serie bestaat uit korte films van ongeveer 15 minuten, met ontwapenende verhalen van kinderen en tieners van over de hele wereld. De films laten zien hoe zij omgaan met kleine en grote uitdagingen. De hoofdpersonen vertellen hun eigen verhaal. Zo kunnen zij anderen inspireren of een hart onder de riem steken.ARTIKEL: MENSEN MET VERSTANDELIJKE BEPERKING HEBBEN MEER HULP NODIG IN STEMHOK.
bron: Redactioneel/NU.nl. door: Marlies van der Vloot.

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) betreurt het dat mensen met een lichte verstandelijke beperking nog altijd te weinig hulp krijgen bij het stemmen. De organisatie pleit voor een aanpassing van de kieswet zodat deze mensen iemand kunnen meenemen in het stemhokje.

"Dat mag nu niet. Alleen mensen die door een fysieke beperking niet zelf hun stem kunnen uitbrengen, krijgen hulp in het stemhokje'', zegt een woordvoerder van VGN in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen volgende maand. Verstandelijk beperkten zouden bijvoorbeeld een ouder of een wettelijke vertegenwoordiger moeten kunnen meenemen om te helpen met kiezen.

Het College voor de Rechten van de Mens stelde eerder al vast dat het stemmen te ingewikkeld is voor deze groep. Verstandelijk beperkten lopen tegen verschillende praktische problemen aan, zoals het niet begrijpen van informatie over verkiezingen en het moeilijk kunnen lezen.

De maatregelen die worden genomen om de verkiezingen toegankelijker te maken zijn volgens de mensenrechtenorganisatie vooral gericht op mensen met een lichamelijke beperking. Het gaat dan met name om rolstoelgebruikers.

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken beraadt zich op een verruiming van de mogelijkheden voor ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking bij het stemmen.

Volgens het Sociaal Cultureel Planbureau hebben 1,4 miljoen mensen in Nederland een licht verstandelijke beperking.ARTIKEL: CONGRES ‘MEER GRIP OP WACHTTIJDEN IN DE GGZ’.
bron: Redactioneel/Zorgverzekeraars Nederland [ZN]. door: Carlijn de Groot.

Iedere patiënt die langer dan noodzakelijk en verantwoord moet wachten op geestelijke gezondheidszorg (GGZ) is er één te veel. Op 12 april 2018 organiseert Zorgverzekeraars Nederland (ZN) samen met GGZ Nederland en MIND het congres ‘Meer grip op wachttijden in de GGZ’. Staatssecretaris Blokhuis spreekt in de ochtend. Doel van het congres is het delen van kennis en oplossingen tussen de verschillende partijen in de GGZ om op landelijk én regionaal niveau meer grip te krijgen op wachttijden.

Er is door ZN, GGZ Nederland en MIND sinds de zomer van 2017 veel in gang gezet om wachttijden in de GGZ binnen de Treeknormen te krijgen. De gezamenlijke aanpak bestaat onder meer uit taskforces die op regionaal niveau met oplossingen voor wachttijden komen en een verdiepend onderzoek naar de knelpunten in de wachttijden.

Interactieve workshops.

De ochtend staat in het teken van de inzichten van de taskforces en welke impact dit heeft op landelijk, regionaal en instellingsniveau. Ook beveiligde GGZ en de opbouw van ambulante zorg komen aan bod. In de middag staan tien interactieve workshops op het programma. Enkele onderwerpen zijn het toepassen van eHealth om de wachttijden te verkorten, de inzet van ervaringsdeskundigen en het verbeteren van de logistiek in de keten.

Doelgroep.

Het congres is voor cliënten(-vertegenwoordigers), GGZ-professionals, huisartsen en vertegenwoordigers van GGZ-aanbieders, zorgverzekeraars en gemeenten. Geïnteresseerden kunnen zich hier aanmelden.ARTIKEL: INSPECTIE KIJKT OF KLEINE ZORGAANBIEDERS GEHANDICAPTENZORG GOEDE ZORG LEVEREN.
bron: Redactioneel/IGJ/Rijksoverheid. door: Ton van Vugt.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd i.o. (IGJ) bezoekt 30 kleine zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg die eerder een inspectiebezoek hebben gehad. De inspectie gaat na of deze kleine zorgaanbieders nog steeds, of inmiddels wel, voldoen aan de normen voor goede, persoonsgerichte en veilige zorg.

Kleine zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg hebben speciale aandacht van de inspectie omdat er veel komt kijken bij het bieden van goede zorg. Veel van de kleine zorgaanbieders hebben een gecombineerd zorgaanbod. Gaat het om zorg die onder de Wet Langdurige Zorg (WLZ), Jeugdwet, en onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) valt, dan is zowel de gemeente als de inspectie toezichthouder. Zorgaanbieders moeten rekening houden met veranderingen in veldnormen, ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en wijzigingen in de wet-en regelgeving. Ook de diverse en complexe zorgvraag van cliënten vraagt om voldoende deskundigheid.

Het inspectiebezoek is onaangekondigd. De inspectie gebruikt hierbij de pijlers van het toetsingskader voor de gehandicaptenzorg en ouderenzorg. Zorgorganisaties krijgen een rapport van het bezoek. De resultaten worden door de inspectie in het eerste kwartaal van 2019 gepubliceerd.ARTIKEL: CEDRIS EN PSO-NEDERLAND GAAN SAMENWERKEN.
bron: Redactioneel/Cedris. door: Marlies van der Vloot.

Voorzitter van Cedris, Job Cohen en bestuurder van PSO-Nederland, Yuri Starrenburg, ondertekenden op 9 maart 2018 een samenwerkingsovereenkomst. In deze overeenkomst is opgenomen elkaar wederzijds ledenvoordeel te geven op lidmaatschap.

Beide organisaties hebben als doelstelling om bij te dragen aan meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam en op een kwalitatief goede wijze aan werk te helpen.

In een eerdere samenwerking, mede op initiatief van Cedris, is door PSO-Nederland en TNO het PSO 30+ Abw certificaat ontwikkeld. Dit certificaat heeft als doel om inclusief werkgeverschap te stimuleren. Met de ondertekening van deze overeenkomst geven we een impuls aan de inclusieve arbeidsmarkt.

De leden van Cedris ontvangen binnenkort een bericht met nadere informatie over het PSO 30+ Abw certificaat.ARTIKEL: NIEUWE REGELS OVER GUNSTBETOON HULPMIDDELENSECTOR.
bron: Redactioneel/Rijksoverheid/Zorgkrant. door: Ton van Vugt.

De wet reguleert de (financiële) relaties tussen enerzijds de leveranciers van medische hulpmiddelen en anderzijds de personen die een hulpmiddel inkopen of toepassen.

Vanaf begin dit jaar zijn de nieuwe regels over gunstbetoon in de medische hulpmiddelensector van kracht. De wet reguleert de (financiële) relaties tussen enerzijds de leveranciers van medische hulpmiddelen en anderzijds de personen die een hulpmiddel inkopen of toepassen. Het doel van de wet is om ongewenste beïnvloeding te voorkomen. De behoefte van de patiënt, niet het persoonlijk profijt van de zorgprofessional, moet de keuze voor een specifiek hulpmiddel bepalen.

Verbod op gunstbetoon met uitzonderingen.

De wet verbiedt het aanbieden van geld, geschenken of diensten door makers van medische hulpmiddelen aan hun afnemers. De wet bevat ook een paar uitzonderingen zoals het aangaan van dienstverleningsrelaties. Deze zijn gebonden aan strikte voorwaarden. Dit verbod geldt zowel voor de verstrekker als de ontvanger. Wat een verstrekker niet mag aanbieden of geven, mag een ontvanger niet vragen of aannemen.

Toezicht.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting houdt toezicht op naleving van het verbod op gunstbetoon. Iedereen die een overtreding van de regels rondom gunstbetoon vermoedt, kan een melding doen bij de inspectie. Daarnaast doet de inspectie zelf onderzoek naar de naleving van de regels.

Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH)

Veel van de regels zijn niet nieuw. Het wettelijke verbod is een aanvulling op regels die in 2012 door veldpartijen, zoals verenigd in de Stichting Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH), opgesteld zijn. Die regels zijn opgenomen in de Gedragscode Medische Hulpmiddelen. De gedragscode geeft normen voor verantwoorde contacten tussen leveranciers van medische hulpmiddelen en zorgprofessionals. De stichting GMH en de inspectie maken afspraken over de samenwerking.

Ook de Geneesmiddelenwet kent sinds 2007 een verbod op gunstbetoon. Daar gaat het om financiële relaties van farmaceutische bedrijven met bijvoorbeeld zorgprofessionals en patiëntenorganisaties.

Meer informatie:

Meer informatie over de nieuwe regels is te vinden op de website van de inspectie.ARTIKEL: NEDERLANDSE ZORGSTELSEL BLIJFT KOPLOPER IN EUROPA.
bron: Redactioneel/Zorgverzekeraars Nederland [ZN]. door: Ton van Vugt.

Het Nederlandse zorgstelsel haalt wederom de hoogste score in de Euro Health Consumer Index (EHCI). Wij hebben in ons land een solidair zorgstelsel waarin elke Nederlander, ongeacht leeftijd en gezondheidsstatus, toegang heeft tot kwalitatief goede zorg. Nederland is daarmee een voorbeeld voor andere (Europese) landen.

De EHCI is een vergelijking voor de beoordeling van de prestaties van nationale zorgstelsels in 35 landen. De index toetst op 48 onderdelen, zoals toegankelijkheid en patiëntenrechten. Van de maximaal haalbare score van 1000 punten haalt ons land in 2017 924 punten. Sinds de eerste publicatie van de EHCI in 2005 heeft Nederland, als enige land, altijd in de top-3 gestaan. Het Nederlandse zorgstelsel kent volgens de EHCI nauwelijks zwakke plekken in vergelijking met andere Europese stelsels. De toegankelijkheid van zorg is goed en in ons zorgstelsel wordt de patiënt goed betrokken. Het rapport benadrukt dat andere landen veel kunnen leren van de vooruitgang die wij in Nederland hebben geboekt.ARTIKEL: HN-INFOPUNT: MAG MIJN KIND MEEBESLISSEN BIJ ZIJN BEHANDELING DOOR DE SPECIALIST?
Dagelijks een duidelijk antwoord op een gestelde vraag.
Beantwoord door de mederwerkers van ons HN-INFOpunt.

Wij ontvingen de volgende vraag:

"Ons kind komt regelmatig in het ziekenhuis. Het wil hier over van alles en nog wat meepraten en meebeslissen. Maar hij is nog niet eens twaalf jaar. Wij weten niet wat hierover geregeld is. Wat zijn zijn rechten hierin?"

Onze HN-informateur antwoord:

Kinderen tot en met 11 jaar vallen volledig onder de zeggenschap van de ouders.

Toch zijn de wat oudere kinderen in deze leeftijdscategorie vaak al heel goed in staat om mee te denken over hun gezondheid en de problemen die daarmee te maken hebben. Volgens de wet dienen ouders en hulpverleners bij het nemen van beslissingen over medische behandelingen of onderzoeken bij het kind dan ook rekening te houden met de opvattingen en de wensen van het kind zelf.

Samengevat leidt dit tot de volgende regels:

- het zijn de ouders die een behandelingsovereenkomst met de behandelaar aangaan en die toestemming moeten geven;
- het kind moet zoveel mogelijk worden betrokken bij de beslissingen die worden genomen;
- de ouders dienen te worden geïnformeerd;
- het kind moet ook worden geïnformeerd, waarbij de informatie op het bevattingsvermogen van het kind moet zijn afgestemd;
- de ouders hebben het recht het medisch dossier in te zien, de kinderen niet. Als de ouders dat willen, kunnen zij het dossier, of een gedeelte daarvan, met het kind doornemen.

Bijzondere situaties:

- Voor bijzondere situaties gelden bijzondere regels:
- wanneer ouders hun kind een bepaalde behandeling willen laten ondergaan, kan de hulpverlener besluiten aan deze wens geen gevolg te geven als hij van mening is dat de behandeling niet in het belang van het kind is. Om dezelfde reden kan hij ook weigeren de ouders het medisch dossier te laten inzien;
- soms weigeren ouders hun toestemming te geven voor een bepaalde behandeling. Zij willen bijvoorbeeld niet, op religieuze gronden, dat hun kind een bloedtransfusie krijgt. Die weigering kan het leven van het kind in gevaar brengen. De hulpverlener mag dan de behandeling niet zonder meer uitvoeren. Wel kan hij de rechter vragen tijdelijk het gezag van de ouders over het kind te beperken om de behandeling toch mogelijk te maken;
- wanneer ouders en hulpverleners een behandeling nodig vinden, kan het kind tot en met 11 jaar deze niet weigeren. Wel kan een hulpverlener bij wijze van uitzondering gevolg geven aan de wens van het kind om een bepaalde behandeling niet te ondergaan. Hij moet er dan van overtuigd zijn dat het kind in staat is zelf te beslissen. Zo'n situatie kan zich bijvoorbeeld voordoen met een kind dat langdurig ernstig ziek is en dat uit ervaring weet hoe belastend de behandeling is;
- de hulpverlener mag altijd zonder de toestemming van de ouders handelen in acute situaties, wanneer hij direct moet ingrijpen om nadelige gevolgen voor het kind te voorkomen.ARTIKEL: ONZE LACHAFSLUITING.
Onze dagelijks afsluiting met een lach.
Vandaag ingezonden door Frédérieke Hersma uit Vught.

Een jonge vader duwt in het park een kinderwagen voor zich uit, waarin een baby onafgebroken ligt te brullen. “Rustig Jantje, hou je rustig!” hoort men de vader steeds zeggen. Een oudere dame komt bij de kinderwagen staan, kijkt meelevend naar binnen en spreekt de baby op lieve toon toe: “Wat is er dan met de kleine Jantje, waarom moet ie zo huilen?” Waarop de vader narrig zegt: “Eh… de baby heet geen Jan. Ik ben Jan!”En hiermee eindigd ons nieuwsoverzicht van vandaag.
Morgen maken we weer een geheel nieuwe editie en hopen je er weer bij te treffen.
Je weet het: HandicapNieuws is dagelijks 'uitgesproken' actueel, dus graag tot morgen.

Ga naar:
- Maandag.
- Dinsdag.
- Woensdag.
- Donderdag.
- Vrijdag.